Được kêu gọi để ngợi khen - 5
     
Được kêu gọi để ngợi khen - 4      
Được kêu gọi để ngợi khen - 3      
Được kêu gọi để ngợi khen - 2      

“Chào mừng bạn đến với trang web của Đài Xuyên Thế Giới tiếng Việt. Trang web nầy có một số chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe trực tiếp trên mạng. Đồng thời cũng có một số các bài viết với các đề tài khác nhau. Lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ dùng trang web nầy để gây dựng đời sống tâm linh bạn.”

 

Từ những đô thị phồn hoa cho đến những làng mạc xa xôi, Đức Chúa Trời đang dùng Đài phát thanh Tin lành Xuyên Thế giới hay gọi tắt là Xuyên Thế giới để dẫn đưa nhiều người đến với niềm tin nơi Chúa Cứu thế Jesus và giúp họ lớn lên qua Lời của Ngài.

 

Xuyên Thế giới được thành lập vào năm 1952 bởi Tiến sĩ Paul Freed. Ngay từ khi còn là một thiếu niên Paul là người nặng lòng về những linh hồn hư mất. Paul lớn lên tại Trung đông trong một gia đình giáo sĩ, Paul thường cùng với cha đi thăm viếng và giảng đạo ở những làng mạc thuộc Syri ngày nay. Thay vì phải đi gặp từng người để nói về Chúa cho họ thì ông đã có một khải tượng dùng radio như là một phương tiện để tiếp xúc với nhiều người hơn.  Xem thêm...

“Càng học hỏi về khoa học, tôi càng cảm thấy mình đang minh chứng cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.”
Giăng đoạn 3 cho biết Chúa Giê-xu có thể thêm giá trị rất lớn cho đời sống anh như thế nào.
Niềm vui trong nhà Lê-vi Nghe..
Phiếu đặng ký dự phần.. Nghe..
Chương trình Kiêng ăn – Cầu nguyện 40 ngày
Yên ủi Nghe..
Ngài luôn luôn đúng trong việc định giờ cho mọi việc. Cho nên hãy trông đợi Ngài.
Psalms of Deliverance -.. Nghe..
Thi thiên - Phần 3
Chúa Jesus đã nhận lãnh chén thập tự giá. Huyết Chúa đã tuôn tràn từ thập tự giá cho Anh, Chị và tôi.
Bài dành cho giới trẻ: Những lúc mỏi mệt trong thế giới bận rộn này, bị cuốn vào vòng quay của cuộc mưu sinh, bị nh
   Đăng nhập | Đăng ký