“Chào mừng bạn đến với trang web của Đài Xuyên Thế Giới tiếng Việt. Trang web nầy có một số chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe trực tiếp trên mạng. Đồng thời cũng có một số các bài viết với các đề tài khác nhau. Lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ dùng trang web nầy để gây dựng đời sống tâm linh bạn.”

 

Từ những đô thị phồn hoa cho đến những làng mạc xa xôi, Đức Chúa Trời đang dùng Đài phát thanh Tin lành Xuyên Thế giới hay gọi tắt là Xuyên Thế giới để dẫn đưa nhiều người đến với niềm tin nơi Chúa Cứu thế Jesus và giúp họ lớn lên qua Lời của Ngài.

 

Xuyên Thế giới được thành lập vào năm 1952 bởi Tiến sĩ Paul Freed. Ngay từ khi còn là một thiếu niên Paul là người nặng lòng về những linh hồn hư mất. Paul lớn lên tại Trung đông trong một gia đình giáo sĩ, Paul thường cùng với cha đi thăm viếng và giảng đạo ở những làng mạc thuộc Syri ngày nay. Thay vì phải đi gặp từng người để nói về Chúa cho họ thì ông đã có một khải tượng dùng radio như là một phương tiện để tiếp xúc với nhiều người hơn.  Xem thêm...

Trong gen có bao nhiêu thông tin về cơ thể con người?
Kinh nghiệm cho thấy người ta được thỏa lòng hơn trong cuộc sống khi họ chấp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tồn tạ
Niềm vui trong nhà Lê-vi Nghe..
Phiếu đặng ký dự phần.. Nghe..
Chương trình Kiêng ăn – Cầu nguyện 40 ngày
Yên ủi Nghe..
Ngài luôn luôn đúng trong việc định giờ cho mọi việc. Cho nên hãy trông đợi Ngài.
Psalms of Deliverance -.. Nghe..
Thi thiên - Phần 3
Bài viết cho giới trẻ: Sự biến đổi là một quá trình xuất phát từ bên trong và lan tỏa ra bên ngoài.
Bài viết dành cho giới trẻ: Điều răn mới Chúa ban cho chúng ta đó là hãy yêu nhau như Chúa yêu.
   Đăng nhập | Đăng ký