“Chào mừng bạn đến với trang web của Đài Xuyên Thế Giới tiếng Việt. Trang web nầy có một số chương trình phát thanh mà bạn có thể nghe trực tiếp trên mạng. Đồng thời cũng có một số các bài viết với các đề tài khác nhau. Lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ dùng trang web nầy để gây dựng đời sống tâm linh bạn.”

 

Từ những đô thị phồn hoa cho đến những làng mạc xa xôi, Đức Chúa Trời đang dùng Đài phát thanh Tin lành Xuyên Thế giới hay gọi tắt là Xuyên Thế giới để dẫn đưa nhiều người đến với niềm tin nơi Chúa Cứu thế Jesus và giúp họ lớn lên qua Lời của Ngài.

 

Xuyên Thế giới được thành lập vào năm 1952 bởi Tiến sĩ Paul Freed. Ngay từ khi còn là một thiếu niên Paul là người nặng lòng về những linh hồn hư mất. Paul lớn lên tại Trung đông trong một gia đình giáo sĩ, Paul thường cùng với cha đi thăm viếng và giảng đạo ở những làng mạc thuộc Syri ngày nay. Thay vì phải đi gặp từng người để nói về Chúa cho họ thì ông đã có một khải tượng dùng radio như là một phương tiện để tiếp xúc với nhiều người hơn.

 

Paul tâm sự như sau: “Lòng tôi tha thiết muốn nói với người khác rằng Chúa Jêsus yêu họ, Ngài đã chết thay cho họ, Ngài đã sống lại và hiện nay Ngài đang sống. Tất cả những gì họ cần làm là tin nhận Ngài, nhưng trước hết họ phải được nghe . . . Tôi tin rằng nếu mình dành suốt cả đời để gặp từng người mà nói về Chúa thì vẫn không sao sánh với năm phút nói qua làn sóng phát thanh.”

 

Chương trình đầu tiên được phát vào tháng 2 năm 1954 tại Tangier. Từ khởi điểm khiêm tốn nầy ngày nay Xuyên Thế giới hiện nay phát thanh hơn 1800 giờ hằng tuần, thính giả trên hơn 160 quốc gia có thể nghe được hơn 180 thứ tiếng khác nhau. Ảnh hưởng của Lời Chúa qua Xuyên Thế giới thật sâu rộng. Mỗi năm có hơn 1.5 triệu lá thư, điện thư, điện thoại . . . thuật lại thế nào Chúa đang dùng chương trình phát thanh để thay đổi đời sống của họ.

 

Mục tiêu chính của Xuyên Thế giới là hỗ trợ Hội thánh thực hiện Đại mạng lịnh của Chúa Jêsus (Mathiơ 28:18 – 20). Xuyên Thế giới dùng phương tiện truyền thông để công bố Tin lành cho những người chưa biết Chúa và hướng dẫn tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa cũng như trưởng thành về nếp sống đạo. Xuyên Thế giới rất chú trọng đến việc thực hiện những chương trình giảng dạy về Kinh thánh, bên cạnh đó có những chương trình nhằm đào tạo các nhân sự để họ phục vụ Chúa hữu hiệu hơn.

 

Tạ ơn Chúa đã cho chương trình tiếng Việt được phát thanh từ năm 1998. Ban đầu gồm có một vài tiết mục như Kể chuyện Thánh kinh, Chương trình sự sống, Thờ phượng . . . Từ năm 2000 có những chương trình mới được bổ sung như: Tìm hiểu Thánh kinh, Đồng hành, Thánh kinh lược khảo, Lời sống, Phụ nữ và Hy vọng, Măng non . . . Qua những lá thư từ Việt nam, chúng tôi được biết có những thân hữu đã tin nhận Chúa, nhiều tín hữu được lớn lên nhờ Lời Chúa qua chương trình phát thanh. Đặc biệt ở những vùng quê hoặc cao nguyên là những nơi đang thiếu thốn người chăn thì chương trình của Xuyên Thế giới là một trong những cách Chúa đang dùng để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của nhiều người. 

 

Bạn có thể phổ biến trang web nầy hoặc chương trình phát thanh cho thân nhân hoặc bạn hữu để nhiều người có cơ hội được nghe Lời Chúa.

 

 

 

 

   Đăng nhập | Đăng ký