Cây vả

 

Người xướng ngôn: Mến chào các bạn đến với chương trình “Lời Sống.” Nhiều người cho rằng con người phải nổ lực tối đa như làm việc thiện lành thật nhiều để được cứu.  Nhưng cũng có một số người cho rằng chỉ cần tin Chúa rồi sau đó cứ sống buông thả theo ý riêng của mình. Vậy chúng ta cần có cái nhìn về việc lành như thế nào đúng theo tinh thần của Kinh thánh. Mời bạn theo dõi mẫu đối thoại giữa anh Văn và anh Thế để hiểu thêm vấn đề nầy.

Nhạc nối:

Văn: Chào anh Thế, cây ổi nhà anh năm nay thật nhiều trái.

Thế: Đây là loại ổi ‘xá lị’, tôi chiếc nhánh và trồng cách đây 2 năm. Trái cũng ngọt và dòn lắm. Vài hôm nữa trái lớn, hái vài trái để anh ăn cho biết.

Văn: Cám ơn trước, nhưng phải nhớ đó nhe!

Thế: Anh yên tâm!

Văn: Anh Thế nè, một số loại cây như cây dừa, cây mận, cây ổi ... khá quen thuộc với người Việt mình, nhưng ít người biết đến cây vả há!

Thế: Đúng vậy anh Văn, tôi cũng ít nghe nói đến cây vả. Thế mà Kinh thánh nói đến cây vả khá nhiều lần.

Văn: Anh có nhớ một chỗ nào đó nói đến cây vả không?

Thế: Anh hỏi đột ngột, nhưng vì vừa mới đọc qua nên tôi còn nhớ đó là câu chuyện về cây vả không sinh trái trong Luca 13:6-9

Văn: Vậy là anh có trí nhớ phi thường.

Thế: Thật ra tôi thích những ví dụ mà Chúa Giê xu đã kể vì nó như những câu chuyện nên dễ nhớ.

Văn: Anh còn nhớ nội dung thế nào không?

Thế: Chúa Giê xu nói về việc một người chủ vườn có cây vả trong vườn của mình. Ngày qua tháng lại, người đến thăm vườn và xem có trái vả nào không. Thế nhưng người thật thất vọng vì cây vả chẳng kết được trái nào hết.

Văn: Um! trồng cây là mong hái trái, nếu không có trái thì thất vọng cũng phải.

Thế: Dạ! cuối cùng thì người chủ vườn bảo người làm vườn là hãy đốn bỏ cây vả đi vì đã ba năm mà cây vả đó không sinh một trái nào hết. Ông tự hỏi là tại sao phải phí phạm một thời gian dài như vậy.

Văn: Tôi cũng thông cảm cho người chủ vườn vì ông có thể trồng một cây khác trên cùng miếng đất đó nhằm thu hoạch một loại trái cây khác.

Thế: Nhưng anh biết không? Người làm vườn đưa ra một đề nghị rất hay.

Văn: Đề nghị gì vậy anh?

Thế: Người làm vườn đề nghị rằng hãy cho cây vả thêm một cơ hội nữa. Anh sẽ chăm sóc nó đặc biệt hơn, nào là bón phân, tưới nước ... Nếu năm đến có trái thì tốt, bằng không thì đốn nó đi cũng không muộn. 

Văn: Thấy cũng chí lý nhỉ? Nhưng tôi tin rằng đây chỉ là một minh họa mà thôi.

Thế: Đúng vậy anh Văn, đây chỉ là minh họa mà Chúa Giê xu đã dùng nhằm dạy dỗ một bài học thuộc linh.

Văn:  Vậy ý nghĩa nó là gì anh Thế?

Thế: Trong minh họa nầy, Chúa Giê xu là người làm vườn. Chính Ngài là người đã đưa ra lời thỉnh nguyện để xin cho cây vả thêm một cơ hội nữa.

Văn: Chúa Giê xu lúc nào cũng giàu lòng nhơn từ. Nhưng còn trái vả chỉ về điều gì vậy anh?

Thế: Trái vả ở đây chỉ về những việc thiện, những việc tốt lành. Sở dĩ chúng ta khẳng định như vậy vì ý nghĩa nầy đến từ nhiều ví dụ khác trong Kinh thánh. Những việc thiện lành là bông trái hay kết quả của đức tin.

Văn: Hầu như trong hội thánh nhấn mạnh đến đức tin mà ít khi đề cập đến các việc thiện lành, hẳn là có một lý do  nào đó?

Thế: Tôi thấy chúng ta dễ để rơi vào tình trạng cực đoan. Một trong những tình trạng cực đoan mà anh vừa nêu lên đó là chúng ta nói nhiều đến đức tin mà ít lưu ý đến việc thiện lành. Sở dĩ người ta ngại nói đến vì e rằng tín hữu sẽ cho là mình có thể đạt được một thành tích đạo đức nào đó để khiến Đức Chúa Trời phải chấp nhận mình.

Văn: Nếu ai đó nghĩ rằng do mình cố gắng làm nhiều việc tốt để Đức Chúa Trời chấp nhận mình thì chắc không đúng với Kinh thánh đâu.

Thế: Đúng vậy! quan niệm đó hoàn toàn không có nền tảng trên Kinh thánh. Tuy nhiên bản chất tội lỗi luôn luôn khiến chúng ta cho rằng mình có thể làm một điều gì đó để tự cứu lấy mình. Hầu như chúng ta luôn nghĩ là mình có thể làm điều gì đó nhằm đem lại sự cứu rỗi cho mình.

Văn: Những gì anh vừa nói nghe như là “lập công chuộc tội” há! Hoặc là mình phải tỏ ra xứng đáng trước rồi Đức Chúa Trời buộc phải ban sự cứu rỗi cho mình.

Thế: Đó là quan niệm của con người, nhưng Lời của Đức Chúa Trời dạy hết sức rõ ràng, sự cứu rỗi là món quà của Đức Chúa Trời. Đây là món quà do Chúa ban cho chớ không phải do công đức của chúng ta.

Văn: Điều anh nói nghe được khích lệ lắm. Không phải do mình cố gắng mà đạt được, nhưng bởi lòng yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Thế: Dạ, đây là món quà xuất phát từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, nó được ban cho một cách nhưng không và mặc dầu chúng ta không xứng đáng để nhận món quà đó. Ngay cả đức tin để nhận sự cứu rỗi cũng là món quà mà Chúa ban.

Văn: Ý nầy nghe mới đấy! Tôi cứ nghĩ đức tin là của tôi chứ.

Thế: Nhìn thoáng qua thì nó có vẻ như vậy, nhưng nếu Đức Thánh Linh không làm việc trong lòng của anh thì anh sẽ không tin bất cứ điều gì cả. Chính Ngài đã biến đổi anh và khiến đức tin phát sinh trong lòng anh. Bởi món quà đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho, anh và tôi tin nhận Chúa Giê xu làm Cứu Chúa và làm Chủ đời sống mình.

Văn: Điều anh vừa nói khiến tôi nhìn nhận vấn đề cách sâu hơn và đúng hơn.

Thế: Trên sự hiểu biết đó, chúng ta nhìn những việc thiện lành một cách chính xác hơn. Thế nầy nhe! giả như anh được cứu, giả như Chúa Giê xu là Cứu Chúa của anh, giả như anh hiểu rằng anh không thể làm gì để đạt được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Vậy anh sẽ làm gì ngày hôm nay hay trong thời gian tới? Rõ ràng là anh đã được cứu. Như vậy việc thiện lành không phải là nổ lực để đạt sự cứu rỗi nữa.

Văn: Vậy chỗ đứng của việc lành trong đời sống của người tín hữu là gì?

Thế: Việc lành là kết quả của đức tin. Nếu đức tin của anh là chân thật, nó sẽ sinh ra việc lành. Không thể có trường hợp nói rằng tôi tin Chúa, tôi có mối liên hệ với Chúa mà đời sống không có bông trái lành nào cả.

Văn: Tôi cũng nghĩ như vậy, khi một người ăn năn tội mà tin Chúa thì được Chúa biến đổi đời sống, bông trái lành từ đó được thể hiện qua cuộc đời của họ. Tôi đã từng thấy những con người như vậy.

Thế: Minh họa của Chúa Giê xu khẳng định điều nầy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kết quả, sinh bông trái lành. Chúa muốn chúng ta biết ơn về món quà đức tin và cứu rỗi. Ngài muốn chúng ta hữu dụng cho nước Trời và nói về Chúa cho người khác.

Văn: Tôi nhớ Kinh thánh dạy rằng Đức tin của chúng ta phải chiếu sáng và khi người khác thấy các việc lành của chúng ta thì ngợi khen Đức Chúa Trời.

Thế: Quay trở về với ví dụ cây vả. Nếu chúng ta không sinh trái lành, tức là chúng ta trở nên vô ích và không có giá  trị vì không đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Làm sao Chúa cứ để chúng ta ung dung, không kết quả, không sinh trái lành.

Văn: Bây giờ tôi thấy rõ ý nghĩa hơn.

Thế: Anh nhớ lời thỉnh nguyện của người làm vườn là gì không?

Văn: Có phải là “chờ thêm một năm nữa”?

Thế: Đúng, Đức Chúa Trời luôn kiên nhẫn đợi chờ. Vào thời Nô ê, Chúa đã chờ đợi 120 năm trước khi nước lụt xảy ra.

Văn: Thật là một thời gian dài nhưng không phải là vô giới hạn nhỉ?

Thế: Chúa dùng nhiều cách như khuyến cáo và giảng dạy để khiến người ta ăn năn. Thế nhưng phần lớn họ làm ngơ.

Văn: Tôi cũng nhớ đến câu chuyện của Sô đôm và Gô mô rơ nữa. Nó đã bị tiêu hủy vì không chịu ăn năn mặc dầu đã được khuyến cáo.

Thế: Đúng vậy. Chúa rất kiên nhẫn đối với chúng ta. Ngài muốn đời sống chúng ta sinh ra những bông trái lành vì đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng đức tin của chúng ta là chân thực. Đức Chúa Trời đã ban Tin lành ngự trong chúng ta để khích lệ chúng ta. Ngài muốn chúng ta ngày càng làm sứ giả đắc lực hơn cho Ngài, sinh ra các bông trái thiện lành.

Văn: Tôi mong rằng càng ngày đời sống của mình càng có nhiều bông trái lành. Nhưng làm sao để được như vậy nhỉ?

Thế: Trong thực tế thì chúng ta thấy những người làm vườn sẽ tưới nước, bón phân và một điều không thể thiếu nữa đó là gì anh biết không?

Văn: Có phải là cắt tỉa không?

Thế: Đúng vậy! Kinh thánh cũng nói đến việc cắt tỉa. Chúa Giê xu nói về việc cắt tỉa nhánh nho để nó được sinh trái nhiều hơn. Bởi sự tỉa sửa của Chúa mà đời sống chúng ta sinh nhiều trái hơn.

Văn: Ngày nay có các Mục sư Truyền đạo ra giảng Tin lành, khuyến cáo mọi người ăn năn.

Thế: Cám ơn Chúa là một số người ăn năn, gia nhập vào hội thánh. Nhưng đa số bỏ ngoài tai và cứ sống theo đường lối riêng của họ.

Văn: Phản ứng như vậy giống như người thời Nô ê hay những người ở thành phố Sô đôm Gô mô rơ nhỉ!

Thế: Đúng thế, họ không chịu nghe sứ điệp của Tin lành. Tuy nhiên Đấng Christ sẽ trở lại. Sẽ có ngày phán xét cuối cùng. Tôi ước gì các thính giả nghe Đài Xuyên Thế Giới, những người chưa tiếp nhận Chúa Giê xu sẽ ăn năn và kết quả với sự ăn năn của mình.

Văn: Dạ, người làm vườn trong ví dụ đã xin triển hạn cho cây vả. Tôi ước mong các thính giả là những người đã tiếp nhận Chúa Giê xu hãy làm chứng và khuyên nài bạn hữu mình tin nhận Chúa. Mời Ngài vào đời sống mình. Hãy đến với họ và nói cho họ biết Đức Chúa Trời yêu thương họ biết bao và Ngài muốn ban sự sống vĩnh phúc cho họ. Chúa muốn sống trong họ để họ có thể sinh ra bông trái lành.

Thế: Một chỗ khác trong Tân ước cũng đề cập đến cây vả. Đó là Mác 11

Văn: Để tôi lật Kinh thánh nhe! À, câu chuyện Chúa Giê xu vào thành Giê ru sa lem và thấy cây vả.

Thế: Đúng vậy, trên đường vào Giê ru sa lem Chúa thấy một cây vả tươi tốt. Ngài đến gần và tìm xem có trái nào không, tiếc là chẳng có gì dầu chỉ là một trái.

Văn: Vậy thì thất vọng quá! cây tốt thì lẻ ra phải có trái.

Thế: Chúa phiền lòng về điều nầy, Ngài quở nó.

Văn: Rồi điều gì xảy ra?

Thế: Nếu xem tiếp câu 20, anh biết rằng ngày hôm sau khi các môn đồ đi ngang qua cây vả bị quở thì nó khô héo rồi.

Văn: Thật đáng kinh ngạc.

Thế: Bài học mà Kinh thánh muốn khuyến cáo chúng ta đó là hãy ăn năn kịp thời, hãy ăn năn bây giờ. Chiếc rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Hãy quay lưng khỏi tội lỗi để trở về với Chúa Giê xu.

Văn: Cám ơn anh Thế nhe! hôm nay tôi hiểu được ý nghĩa của ví dụ cây vả trong Kinh thánh là thế nào rồi.

Thế: Tôi cũng rất vui được tiếp chuyện với anh. Chào anh và hẹn gặp anh lần đến.

Văn: Dạ, chào anh và cùng chào quí thính giả của đài Xuyên Thế Giới.

Người xướng ngôn: Các bạn thân mến, chúng ta không thể dựa vào việc lành để được Đức Chúa Trời tha thứ và được cứu. Sự cứu rỗi là món quà tặng của Đức Chúa Trời, ngay cả đức tin để tiếp nhận sự cứu rỗi cũng đến từ Chúa. Tuy nhiên một khi lấy đức tin tiếp nhận Chúa vào đời sống mình thì chúng ta phải sinh ra những bông trái lành cho Chúa. Đức tin thật sẽ đem lại bông trái lành. Xin Chúa giúp chúng ta đối xử tốt với mọi người để rồi họ sẽ nói rằng, “Ồ! đây là những tín hữu Tin lành. Chắc chắn họ làm những việc tốt vì họ yêu mến Đức Chúa Trời của họ.” Mến chào và mong gặp lại các bạn lần đến, xin nhớ mời thân hữu lắng nghe chương trình nầy.

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký