Chúa Giê-xu được xức dầu và bị phản bội

Nga: Mời bạn tiếp tục nghe phần kế của chương trình hôm nay nói về những việc xảy ra trong tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Giê xu bị đóng đinh. Bạn có nhớ Chúa Giê xu có lần nói với các môn đồ là Ngài sẽ phải chịu chết để cứu con người ra khỏi tội lỗi không? Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện một đoàn dân đông tung hô, chào đón Chúa Giê xu cỡi lừa vào thành Giê ru sa lem như một vị vua. Nhưng Chúa khóc vì bên cạnh đó Ngài cũng biết rằng có nhiều nhà lãnh đạo đương thời và nhiều người dân ủng hộ họ chối bỏ Ngài, không tin và muốn giết Ngài  nữa.

 

Tuyết: Trong bài học tâm linh sau đây chúng ta sẽ nghe nói về hai cách khác nhau của con người đáp ứng lại với tình yêu của Chúa Giê xu. Và bạn suy nghĩ xem bạn đáp ứng tình yêu của Ngài thế nào. Mời bạn cùng nghe.

 

Ngọc Anh: Một ngày kia Chúa Giê xu báo trước cho môn đồ của mình: ‘Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự '. (Ma thi ơ 26 :2)

Trong khi đó thì : ‘Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? 48 Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa.(Giăng 11 :47-48)    Vì lòng ghen ghét họ muốn bắt Chúa nhưng lo sợ vì họ nhớ lại mấy hôm trước đoàn dân đông đã nghinh đón Chúa Giê xu vào thành Giê ru sa lem cách oai nghi. Thấy Chúa đang được nhiều người yêu mến, ủng hộ nên họ sợ quyền hành của họ bị lung lay.

Chúa Giê xu biết ý định của họ muốn giết Ngài nhưng Ngài vẫn tiếp tục sứ mạng của mình. Hôm ấy Chúa và môn đồ trở về Bê tha ni, một ngôi làng trên đồi đối diện thành Giê ru sa lem nơi quê của La xa rơ là người Chúa đã kêu sống lại từ cõi chết và là anh của Ma thê và Ma ri.  Chúa và môn đồ đang ngồi dự tiệc thì : ‘Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. 4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? ---  6 Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. --- 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. 8 Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.’

 

Nga: Mary đã làm một điều tốt cho Ngài, cô đã dâng cho Chúa một chai dầu thơm quí giá nhất của cô. Vì lòng kính yêu Chúa cô không tiếc món quà đắt tiền này và tấm lòng đó đã được Chúa Giê xu khen ngợi.

 

Anh: Chúa quí trọng tấm lòng thành của Mary. Không phải Chúa không thương người nghèo, bạn biết Chúa đã từng dạy môn đồ của Ngài phải chăm lo, giúp đỡ những người nghèo khó chung quanh nhưng trong câu chuyện này Mary đã nắm lấy cơ hội có được để làm một việc tốt cho Chúa và Chúa rất vui lòng.

Chúa nhìn vào nơi sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta, Chúa vui nhận mọi điều chúng ta dâng cho Ngài bởi tình yêu. Ngài đã yêu chúng ta trước đến nỗi đã chết cho tội của chúng ta, bây giờ chúng ta đáp lại tình yêu đó. Chúng ta chứng minh tình yêu của mình với Chúa qua  hành động, bằng những việc làm trong khả năng của mình để tôn vinh và thờ phượng Ngài.

 

Bây giờ thì chúng ta không có Chúa bên cạnh để xức chân Ngài giống như cô Mary nhưng chúng ta có rất nhiều người nghèo khổ, trẻ mồ côi, người đơn chiếc, góa bụa chung quanh mình đang cần sự giúp đỡ. Có lẽ chúng ta không nhất thiết phải luôn giúp đỡ bằng tiền bạc mà chúng ta có thể giúp họ bằng lời an ủi, thời gian thăm viếng, đôi tay phụ giúp công việc nhà… bất cứ điều gì bạn làm được trong khả năng và hoàn cảnh của mình. Bạn ban cho không với mục đính để được tiếng khen, giúp đỡ không phải muốn được lợi lộc gì mà chỉ vì yêu Chúa mà làm thì như vậy bạn đã làm cho Chúa vui lòng rồi.

T8M. Tuyết: Vậy chúng ta luôn để mắt nhìn chung quanh xem có cơ hội nào để chúng ta giúp đỡ. Ai đang đau khổ cần lời an ủi, ai đang bệnh hoạn cần thăm viếng?  Khi làm được việc tốt, khi giúp được một người nào đó không những Chúa vui mà chính chúng ta cũng thấy vui nữa phải không bạn?

 

Anh: Trở lại với câu chuyện trong Kinh Thánh, sau khi Mary xức dầu thơm chân Chúa thì liền có người phàn nàn, đó là Giu đa. Ông là một môn đồ của Chúa, theo Chúa mấy năm rồi và là người giữ tiền nữa nhưng ông không có lòng yêu mến Chúa. Ông không vui khi thấy người khác phục vụ Chúa. Không những thế mà ông còn âm mưu phản Chúa nữa.

 

Chúng ta sẽ thấy rõ hơn qua những câu Kinh Thánh sau đây: 

Ma thi ơ 26:14-16: ‘Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, 15 mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc.16 Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.

Chúa Giê xu biết rõ tấm lòng và ý đồ của Giu đa. Vài hôm sau là ngày Lễ Vượt qua của dân Do Thái, ‘Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng: Có một người trong các ngươi sẽ phản ta. 22 Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: 23 Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. 24 Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn! 25 Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. (Ma thi ơ 26: 21-25)

Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối. (Giăng 13:30)

 

Anh: Giu đa đã có ý định phản Chúa vì ông đã để cho Satan chiếm hữu và điều khiển ông. Sa tan là kẻ thù của Chúa và con người, mục đích của Sa tan là làm hại, là phá hủy và gây đau khổ mà thôi. Chúa Giê xu biết rõ nên Ngài đã cảnh tỉnh Giu đa để ông suy nghĩ lại mà thay đổi ý định của mình nhưng Giu đa đã không nghe lời Chúa mà ông chọn nghe theo lời Sa tan và tiếp tục thực hiện âm mưu phản bội. Ông bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Chúa, làm theo lòng tham muốn của mình chọn bán Chúa chỉ vì 30 nén bạc, là một số tiền không lớn lắm.

 

Anh: Trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải quyết định chọn lựa biết bao nhiêu điều, từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn. Nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm trong những việc quan trọng thì hậu quả sẽ rất lớn, sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của chúng ta, bạn đồng ý không?

Chúng ta rất dễ chọn lựa sai lầm trước những cám dỗ trước mắt về tiền bạc, danh lợi, quyền thế…Nhưng thường thì chỉ có hai chọn lựa để chúng ta suy nghĩ mà thôi, một là chọn vâng theo lời Chúa dạy, làm điều đúng, điều tốt, hai là chọn theo Sa tan, làm điều sai điều xấu. Và bạn đừng quên rằng mình chọn điều gì thì sẽ gặt hái kết quả hay nhận lấy hậu quả của việc làm đó.

 

Tuyết: Như Mary yêu Chúa và chọn làm điều tốt cho Ngài, được Chúa khen và hành động đó còn được ghi lại trong Kinh Thánh để cho cả thế giới này biết. Và Giu đa phản Chúa cũng được nhắc đến như một gương xấu cho hậu thế.

 

Nga: Vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận và khôn ngoan trong những chọn lựa quan trọng vì quyết định của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mình phải không bạn.  

 

Anh: Đúng vậy, giờ này tôi xin nói với bạn một chọn lựa vô cùng quan trọng mà mỗi người cần phải quyết định. Chọn lựa này không những giúp bạn được hạnh phúc, thỏa vui trong cuộc sống hiện tại mà còn được phước trong tương lai đời đời nữa.

 

Bạn biết Chúa Giê xu vì yêu chúng ta nên đã bằng lòng gánh lấy hình phạt, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì mọi điều sai trái của chúng ta. Và hiện nay Chúa Giê xu đang sống, Ngài muốn mời gọi bạn tin nhận sự chết của Ngài cho chính bạn. Đức Chúa Trời hứa rằng ai tin Chúa Giê xu sẽ được trở nên con của Ngài, được tha hết mọi tội và được ở với Ngài đời đời trên thiên đàng sau này. Và Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng bạn để hướng dẫn và thêm sức cho bạn có sự chọn lựa đúng theo ý Chúa chứ không theo ý Sa tan.

 

Nga: Chúng tôi đã chọn theo Chúa Giê xu và luôn được sống trong tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài. Chúng tôi kêu gọi bạn hãy quyết định ngay giờ này để bạn sẽ kinh nghiệm một cuộc đời vui thỏa khi được làm con của Đức Chúa Trời. 

 

Tuyết: Bạn mến, bạn muốn có lòng bình an cho dù cuộc sống có những lúc gặp khó khăn không? Bạn muốn có sự khôn ngoan trong mọi chọn lựa của mình không? Bạn muốn có một nơi ở chắc chắn trên thiên đàng không?  Đức Chúa Trời yêu thương đang chờ đợi, bạn hãy đến với Ngài hôm nay.    

 

Muốn đọc trọn bài, bạn hãy liên hệ vuian@hotmail.com. Thân ái.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ma-ri học dưới chân Chúa Giê-xu Chúng tôi muốn kể với bạn câu chuyện có thật về một cô gái...
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 7-2017 CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Sự bình an vĩnh cửu
Lịch cầu nguyện tháng 6-2017 Xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị bán vào đường dây mại...
   Đăng nhập | Đăng ký