Chúa Giê-xu là bạn thật

 Tuyết Nga: Tôi mời gọi bạn lắng nghe bài học hôm nay để khám phá một tình bạn vô cùng đặc biệt như lời bài hát bạn vừa được nghe. Hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên!

 

Ngọc Anh: Tôi muốn nói với bạn về một người bạn tốt nhất của tôi. Người bạn này là Chúa Giêxu. Chúa Giêxu con độc sanh của Đức Chúa Trời Đấng sáng tạo ra vũ trụ, muôn vật và cả chúng ta. Bạn có bao giờ nghe về Chúa Giêxu chưa? Nếu bạn là người đã tin Chúa Giêxu, hẳn bạn đã kinh nghiệm tình bạn sâu sắc với Ngài suốt những năm tháng qua. Bạn đã và đang sống với tình bạn của Ngài. Hoặc có lẽ bạn chưa nghe nói gì về Ngài từ trước đến nay. Và đây là lần đầu tiên bạn nghe về chương trình này! Bạn sẽ không phải đợi chờ lâu nữa, tôi có thể cho bạn biết về Ngài ngay bây giờ lý do tại sao Ngài là một người bạn tuyệt vời đối với tôi và hy vọng với bạn nữa!

Kinh Thánh – một quyển sách đặc biệt là cách Đức Chúa Trời truyền thông với con người chúng ta qua nhiều thế kỷ. Nửa đầu của Kinh Thánh, Cựu Ước cho chúng ta biết, làm thế nào tội lỗi của chúng ta tức là những điều sai trái chúng ta đã làm, khiến cho chúng ta bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên toàn cõi vũ trụ này, trong đó có chúng ta. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết cách Ngài sai phái một vị cứu tinh đến trần gian để giải cứu và phục hòa mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng tạo hóa để bắt đầu đời sống mới và một tình bạn đẹp đẽ với Ngài. Chúa Giêxu chính là vị Cứu tinh đó. Ngài đã không tiếc ngôi cao sang trên Thiên đàng nhưng bằng lòng đến thế gian, đến với những con người tội lỗi nhất, bị khinh ghét nhất trong thời đại bấy giờ.  Kinh Thánh sách Luca đoạn 19 từ câu 1 đến câu10 kể lại câu chuyện Ngài ghé thăm nơi ở của một người vốn đã bị xã hội xem thường, ghét bỏ.

“Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo,và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy,vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất”

Chuyện Chúa Giêxu ghé thăm nhà Xa Chê chắc chẳng có gì đáng chú ý nếu như ông ta không bị mọi người ghét bỏ, thậm chí thù hằn. Sở dĩ như vậy vì Xa-chê là một người thâu thuế. Trong thời Chúa Giêxu, người thâu thuế là tay sai của người La mã và họ thu thuế của chính dân mình để nộp cho kẻ đô hộ họ, bóc lột họ. Để có thể thu được nhiều tiền, h sẵn sàng lừa dối người dân. Họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn số tiền tối thiểu để họ có thể giữ một số cho mình. Chính vì thế không có người dân nào thích những kẻ thu thuế!
Bạn có biết tại sao mọi người đã rất ngạc nhiên Chúa Giêxu lại muốn ở lại tại nhà của một người thu thuế không? Đó là bởi vì Chúa Giêxu hoàn toàn khác biệt với một người thu thuế như ông ta! Chúa Giêxu chân thật và không bao giờ lừa dối ai. Ngài không bao giờ thất hứa! Ngài cứu giúp và chữa bệnh cho nhiều người chứ không bóc lột hay hà hiếp họ. Chúa Giêxu quan tâm và nhạy bén trước những cảm xúc cũng như nhu cầu của người khác. Chúa Giêxu muốn dành cho họ một tình bạn cao đẹp, không tây vị, không thành kiến, cho dù đó có thể là một người thu thuế! Chúa Giêxu gọi Xa-chê, nói với ông rằng Ngài muốn đến nhà ông Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi”. Khi xưa đến nhà một người có nghĩa là cùng ăn uống, nói chuyện, dành thời gian với chủ nhà mà mình đến thăm. Chúa Giêxu đã gọi đích danh Xa Chê. Điều đó bày tỏ sự quan tâm đặc biệt từ trước của Ngài đối với ông. Trong tấm lòng của Ngài, Chúa Giêxu muốn yêu tất cả mọi người, và giúp cho mỗi người trở nên người tốt hơn.
Nhưng có những người không thích Chúa Giêxu
khi nghe Ngài tuyên bố rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái đó là phạm thượng, đáng bị trừng phạt bằng cách tử hình. Mặc dù Chúa Giêxu thực sự là con Đức Chúa Trời, các nhà chức trách hay các lãnh đạo tôn giáo đã không tin Ngài do đó họ tìm cách giết Ngài. Nhưng Chúa Giêxu đã minh chứng Ngài thật là con Đức Chúa Trời vì sau 3 ngày, Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại. Ngôi mộ đá đã không còn dấu vết của xác Ngài và trở nên một ngôi mộ trống, làm thất đảm, khiếp kinh cho những ai đã giết Ngài, và đã từ chối Ngài.
Hôm nay, Chúa Giêxu sống đời đời trên thiên đàng với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ngài ban sự tha thứ cho tất cả những ai đến với Ngài. Lời hứa Ngài dành cho những ai tin nhận Ngài rằng: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng đoạn 1 câu 12) Không chỉ được tha thứ mọi tội lỗi, được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời và làm con của Ngài, Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 15 câu 15 cho chúng ta biết: “Chẳng có tình yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” Người đã phó chính mạng sống mình làm giá chuộc tội cho chúng ta Chúa Giêxu và Ngài gọi chúng ta là bạn của Ngài nếu chúng ta đến với Ngài. 

Bạn thân mến, Chúa Giêxu là bạn của tôi, một người bạn tốt vì Ngài luôn luôn có mặt lúc tôi thưa chuyện hay kêu cầu. Tôi có thể nói với Ngài tất cả những cảm xúc của mình về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi, cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Ngài không nghĩ về tôi ít hơn hay yêu thương tôi ít đi khi tôi nói với Ngài cảm xúc thật và những lầm lỗi của mình. Có lẽ bạn đã làm điều gì đó sai trái và bạn cảm thấy tội lỗi, cắn rứt về điều đó đến nỗi bạn không thể tha thứ cho mình?! Chúa Giêxu cũng sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn cầu xin Ngài. Bởi vì Ngài bằng lòng tha thứ cho bạn, bạn có thể tha thứ cho mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Học cách tha thứ cho chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúa Giêxu tha thứ cho tôi vì những điều sai trái mà tôi đã làm Ngài sẽ tiếp tục tha thứ cho tôi vì Ngài yêu tôi. Nhưng tôi biết rằng để phát triển tình bạn với Ngài, tôi không thể cứ tiếp tục lầm lỗi, sai phạm, làm buồn lòng Ngài hết lần này đến lần khác. Tôi cần là người bạn tốt của Ngài cũng như Ngài đã là người bạn tốt nhất của tôi. Ngài cũng sẽ vui lòng trở nên người bạn của bạn.

Bạn có thể nhờ Ngài giúp đỡ bạn khi bước qua những khó khăn trong cuộc sống.  

Chúa Giêxu là một người bạn tuyệt vời bởi vì Ngài luôn lắng nghe. Chúa Giêxu muốn biết những gì diễn ra trong tâm trí của tôi và những gì đang khiến cho lòng bạn đau đớn, thổn thức như Ngài đã quan tâm sâu sắc đến ông Xa-chê nhu cầu sâu xa trong tâm linh của ông. Bạn có nhớ những gì Chúa Giêxu nói với ông Xa-chê không? Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi". Chúa Giêxu muốn dành nhiều thời gian với ông cho ông thấy ngay cả một người tội lỗi, xấu xa thế nào cũng được Ngài yêu và vẫn còn hy vọng để làm lại cuộc đời, trở lại cùng Ngài. Điều ngạc nhiên là Ngài biết chính xác nhu cầu tâm linh: nhu cầu được tha tội và bắt đầu một mối quan hệ mới với Chúa Giêxu của Xa-chê. Chính tình yêu, sự nhẫn nại, lòng khoan dung của Chúa Giêxu đã thật sự thay đổi Xa-chê. Ông mừng đón Ngài vào nhà và sẵn sàng chuộc lỗi với những ai mà ông đã từng làm tổn thương bằng cách bồi thường thiệt hại cho họ gấp bốn lần. Bạn có muốn Chúa Giêxu làm bạn của bạn không?

 

Mai Tuyết: Có lẽ cũng như Xa-Chê, bấy lâu nay bạn cảm thấy bị lãng quên, bị bỏ rơi trong cộng đồng của bạn, thậm chí bị ghét bỏ, xa lánh. Có thể trong quá khứ bạn đã từng làm cho ai đó tổn thương hay làm tổn hại đến họ như thế nào đó. Dầu như thế, Chúa Giêxu vẫn muốn trở thành bạn của bạn! Điều bạn cần làm là đến với Chúa Giêxu và cầu xin Ngài tha thứ cho bạn, giúp bạn sống tốt hơn, trên hết, sống giống như Ngài!

 

Ngọc Anh: Nếu ngay giờ này, bạn bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêxu để bắt đầu mối liên hệ và đời sống mới ở trong Ngài, tôi mời gọi bạn cùng nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện với tôi trong những lời chân thành sau:

“Kính lạy Chúa Giêxu, từ bấy lâu nay con sống xa cách Ngài, chưa thờ phượng Ngài, chưa sống cuộc đời mà Chúa muốn. Con cầu xin Ngài tha thứ cho con về những lầm lỗi mà con đã phạm, xin thanh tẩy tấm lòng ô nhơ, bất khiết cùng tư tưởng tội lỗi của con. Con khao khát mời Ngài bước vào tấm lòng con và xin đổi mới con bằng Thần Linh của Ngài. Xin cho con không đi con đường cũ nữa nhưng sống trong ánh sáng của Ngài, tình bạn của Ngài để con cũng giới thiệu cho người thân chung quanh con về Ngài qua nếp sống của con. Con hết lòng cầu xin trong danh Chúa Giêxu. Amen.”

 

Ngọc Anh: Chúa Giêxu không chỉ là bạn, Ngài còn là người Cha nhân lành, hay thương xót của chúng ta. Nếu bạn đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêxu vào lòng, tôi chúc mừng bạn đã gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Từ nay bạn sẽ được gọi là con của Ngài. Nếu bạn hỏi: làm thế nào tôi có thể duy trì và phát triển mối liên hệ này với Chúa Giêxu. Câu trả lời là bạn hãy thường xuyên học, đọc Kinh Thánh và lắng nghe các chương trình phát thanh Tin Lành như chương trình hôm nay để được học biết Kinh Thánh là Lời của Ngài và chính Ngài là Đấng bạn tin. Bạn cũng có thể liên hệ một Hội Thánh địa phương để học biết thêm về Ngài và tham gia thờ phượng Chúa với những tín hữu khác tại đó. Xin hãy nhớ từ nay, bạn không còn cô đơn nữa, Chúa Giêxu đã là bạn tốt nhất của bạn và Ngài cũng muốn bạn có mối liên hệ với những tín hữu khác để được gây dựng trong đức tin, để kinh nghiệm tình yêu trong Ngài.

 

Muốn đọc trọn bài, mời bạn liên hệ vuian@hotmail.com. Thân ái.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ma-ri học dưới chân Chúa Giê-xu Chúng tôi muốn kể với bạn câu chuyện có thật về một cô gái...
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 7-2017 CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Sự bình an vĩnh cửu
Lịch cầu nguyện tháng 6-2017 Xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị bán vào đường dây mại...
   Đăng nhập | Đăng ký