Đánh đồi tương lai bằng thú vui tạm thời - 2

 

 

Kinh thánh: Sáng thế ký 25:5, 8, 19-34)

Bây giờ, xin bạn cùng xem với tôi một số câu Kinh thánh khác trong Sáng thế ký 25 để biết được những gì xảy ra sau đó. Tôi sẽ bắt đầu từ câu 19:

[19] “Đây là dòng dõi của Y-sác con trai Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sanh Y-sác.

[20] “Vả khi Y-sác được bốn mươi tuổi thì cưới Rê-be-ca, con gái của Bê-tu-ên và em gái của La-ban đều là dân A-ram ở tại xứ Pha-đan A-ram.

[21] “Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rê-be-ca thọ thai.

[22] “Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy cớ sao đều nầy xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va.”

Và đây là câu trả lời của Ngài:

[23] “Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.

[24} “Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy, hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra.

[25] “Đứa ra trước đỏ hồng lông cùng mình như một áo tơi lông đặt tên là Ê-sau.

[26] “Kế em nó lại ra sau tay nắm lấy gót Ê-sau nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.

Như thế, họ lập gia đình với nhau được 20 năm thì sanh con.

[27] “Khi hai đứa trai nầy lớn lên thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi thường giong ruổi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại.”

Bây giờ xin bạn lưu ý câu kế tiếp, nói về một rắc rối trong gia đình này.

[28] “Y-sác yêu Ê-sau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rê-be-ca  lại yêu Gia-cốp.

[29] “Một ngày kia Gia-cốp đương nấu canh. Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm,

[30] “liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.

[31] “Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi.

[32} “Ê-sau đáp rằng: Nầy anh gần thác quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?

[33] “Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.

[34] “Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong người bèn đứng dậy đi.”

Điều mà tôi muốn bạn suy nghĩ là thế này: Trong hoàn cảnh nào thì bạn và tôi hy sinh tương lai của mình để đổi lấy hiện tại? Bạn có thể sẽ hỏi: “Chẳng hạn như đánh đổi cái gì nào?” Vâng, thường thì chúng ta đánh đổi sức khoẻ của mình. Rồi đánh đổi những đặc ân và những cơ hội mà vốn có thể giúp chúng ta thăng tiến trong tương lai. Chúng ta đổi những mối liên hệ thân thiết, đánh đổi gia đình của mình. Đánh đổi chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, khiến Ngài không thể sử dụng chúng ta theo ý muốn của Ngài. Chúng ta đánh đổi những mơ ước đẹp, đánh đổi khả năng thành công của chúng ta trong đời sống. Có nhiều thứ mà bạn và tôi có thể đánh mất khi chúng ta lựa chọn thú vui hoặc sự dễ dãi trong phút chốc thay vì mục đích, ý muốn cũng như kỳ hạn của Đức Chúa Trời.

Đây chính là những điều tôi muốn chia xẻ với bạn qua câu chuyện mà chúng ta vừa đọc ở trên, và tôi muốn bạn lưu ý thật kỹ những điều này. Nếu bạn đang làm cha hoặc làm mẹ, thì bạn nên ghi chúng lại trong một cuốn sổ. Chúng rất ngắn gọn và đơn giản. Hãy ghi những điều này lại, vì một ngày nào đó, biết đâu một trong những điều khôn ngoan nhất mà bạn có thể nói với con trai hoặc con gái của mình là: Con thân yêu của ba, ba muốn chia xẻ điều này với con. Chúng sẽ có ích cho con trong những ngày còn lại của đời sống con nếu con ghi nhớ chúng. Đó là ba muốn cảnh báo con rằng con có thể đánh mất cả tương lai tươi đẹp của mình vì những thú vui nhất thời mà đối với con có vẻ như chánh đáng, nhưng thực chất nó có thể hủy phá cả cuộc đời của con. Vâng, thưa bạn, điều này vô cùng quan trọng.

Cũng xin cho phép tôi thưa rằng điều này không chỉ quan trọng đối với giới thanh thiếu niên. Thường thì chúng ta hối tiếc về tuổi trẻ của mình. Chúng ta hay nói: “À, khi tôi còn trẻ thì…” hoặc “lúc tôi được 20 tuổi, tôi…” Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề ở đây. Bạn và tôi luôn có nguy cơ sai lầm, phạm lỗi – dầu bạn chỉ mới 15, 16 tuổi hay quí vị là bậc lão niên. Bạn luôn có nguy cơ đánh mất điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho mình trong khi chạy theo điều mà lúc đầu bạn thấy dường như là chánh đáng, trong khi Đức Chúa Trời biết rằng không phải như thế.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký