Tháp Babel
Nếu các bạn muốn nghe trọn CD nầy, xin liên hệ vuian@hotmail.com. Thân ái.

Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Tháp Vĩnh Cửu: Chương VI - Tìm kiếm một duyên cớ Trong những ngày đầu của phong trào Youth For Christ (viết...
Tháp Vĩnh Cửu: Chương V - Thư gửi một thiếu nữ Tôi không nhớ mình đã từng viết thư cho thiếu nữ nào cả....
Gánh nặng nào bạn đang mang?
Điều cần hơn hết
Tìm thấy niềm vui Vào năm 1985, tôi có dịp cùng gia đình sang Luân Đôn giảng...
Ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống
   Đăng nhập | Đăng ký