Được kêu gọi để ngợi khen - 1

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2:9-10

Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói với một con cái nào của Ngài: “Ngươi  chẳng ra gì cả, ngươi thật tầm thường, ngươi không đáng kể và ta chẳng quan tâm đến ngươi.” Ngài không hề nói như vậy bao giờ.

Các Thi thiên khích lệ chúng ta “hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va”, “hãy ca ngợi Ngài”, “hãy chúc tụng danh Ngài.” Với tinh thần ấy, trong sứ điệp hôm nay, Mục sư diễn giả sẽ giải bày một lẽ thật quan trọng – đó là chúng ta “ĐƯỢC GỌI ĐỂ NGỢI KHEN.” Qua sứ điệp đầy khích lệ này, chúng ta sẽ học biết rằng ý nghĩa của “ngợi khen” theo Kinh thánh bao gồm nhiều điều hơn chứ không chỉ là ca hát. Ngợi khen phải là một lối sống, một thái độ sống. Nhưng trước khi chúng ta có thể thực sự hiểu ngợi khen có nghĩa thế nào, thì trước hết chúng ta cần phải thấy mình theo cách nhìn của Đức Chúa Trời.

Đối với hết thảy những người trong Hội thánh của Chúa Cứu Thế thì rõ ràng có điều gì đó đang xảy ra trong cung cách thức thờ phượng của chúng ta. Một điều gì đó vốn đã bị đánh mất lâu lắm rồi thì nay đang bắt đầu thâm nhập trở lại vào các buổi thờ phượng khắp nơi trên thế giới. Trải qua một thời gian thật lâu, chúng ta đã thiếu đi tinh thần thờ phượng thật và đích thực đối với Đức Chúa Trời.

Nhưng quả là Đức Thánh Linh đang thâm nhập vào thế hệ hiện nay để giúp Hội thánh của Chúa Cứu Thế Jê-sus làm thành mục đích của nó – đó là tán tụng, tôn thờ, và ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy, hôm nay tôi xin được chia xẻ về vấn đề này qua sứ điệp tựa đề “Được Gọi Để Ngợi Khen”.

Bây giờ, xin bạn lật ra trong 1 Phi-e-rơ chương 2. Chúng ta sẽ đọc vài câu ở đây. Trong 2:9-10, sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau:

[9] Nhưng anh em là DÒNG GIỐNG ĐƯỢC LỰA CHỌN, là CHỨC THẦY TẾ LỄ nhà vua, là DÂN THÁNH, LÀ DÂN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 

[10] anh em ngày trước KHÔNG PHẢI LÀ MỘT DÂN, mà bây giờ là DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI; trước KHÔNG ĐƯỢC THƯƠNG XÓT, mà bây giờ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.

Trong mấy câu này có các cụm từ mô tả cách nhìn của Đức Chúa Trời về mỗi người tín đồ và chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng cụm từ này. Chúng ta bắt đầu với cụm từ đầu tiên trong câu 9: “Nhưng anh em là DÒNG GIỐNG ĐƯỢC LỰA CHỌN”. Ngài chọn chúng ta từ lúc nào?

Xin bạn lật ngược lại trong chương đầu tiên của thư 1 Phi-e-rơ và lưu ý vị sứ đồ bắt đầu thư tín của mình như thế nào. Ông viết trong hai câu đầu của chương thứ nhất:

[1] Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,

[2] theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jê-sus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài; nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

Mấy câu này cho thấy bạn và tôi được Đức Chúa Trời lựa chọn ngay từ ban đầu, theo sự biết trước của Ngài. Chúng ta là một dòng giống được lựa chọn. Tức là, không có nhóm người nào trên thế giới này giống như Hội thánh của Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng tôn Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất làm Đức Chúa Trời mình. Chúng ta cùng có Chúa Cứu Thế Jê-sus, Con độc sanh của Ngài, Đấng đã chết trên thập tự giá vì tội chúng ta, sống bên trong mình bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Theo Ê-phê-sô chương 2 bạn và tôi là những người rất quan trọng. Đó là điều Đức Chúa Trời cho biết trong Ê-phê-sô 2:10: “Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” Ngài cho biết chúng ta là những kiệt tác của Ngài, những kiệt tác chưa hoàn tất. Thật vậy, chúng ta là những kiệt tác thuộc linh còn dang dở trên bàn vẽ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống chúng ta. là những người được Ngài lựa chọn.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký