Được kêu gọi để ngợi khen - 2

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2:9-10

Bây giờ chúng ta đến cụm từ thứ hai trong câu 9, đó là “chức thầy tế lễ nhà vua.” Phi-e-rơ có ý gì khi gọi chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua?

Tại quốc gia Y-sơ-ra-ên ngày xưa thì một ông vua không thể làm thầy tế lễ, và một thầy tế lễ không thể làm vua được. Hai chức vụ này phải luôn tách biệt nhau. Nhưng trong Chúa Cứu Thế Jê-sus, nó được hòa làm một và ở đây Phi-e-rơ nói rằng bạn và tôi được thừa hưởng địa vị này. Theo cách nhìn của Đức Chúa Trời mỗi tín đồ là một thành viên trong ban tế lễ nhà vua. “Nhà vua” ở đây nói về thẩm quyền, quyền cai trị, quyền lực. Như thế, bạn và tôi được thừa hưởng một di sản thuộc về vua – mặc cho bối cảnh xuất thân của chúng ta có là gì.

Không những thế, Kinh thánh còn cho biết chúng ta là anh em của Ngài; chúng ta đã trở thành kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế Jê-sus, được thừa hưởng mọi điều gì thuộc về Ngài. Bạn thuộc dòng dõi của vua vì, khi bạn được cứu, Đức Chúa Trời đã đặt trong bạn sự sống vĩnh cữu. Và Chúa Cứu Thế Jê-sus là sự sống đời đời của chúng ta. Chúng ta trở nên người nhà với Vua các vua, Chúa các chúa. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và tôi một gia sản vô giá. Ngài sống bên trong chúng ta.

Từ đây về sau, nếu bạn thấy mặc cảm, nếu bạn xem thường mình và nghĩ rằng mình chẳng đáng gì, chẳng ra gì, thì bạn cần nhận ra ai đang gieo cho bạn những ý nghĩ đó. Những ý tưởng đó không đến từ Đức Chúa Trời, mà là đến từ ma quỷ. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói về một con cái nào của Ngài: “Con chẳng là cái gì cả, con thật tầm thường, con chẳng đáng kể và ta chẳng cần quan tâm.” Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói như vậy.

Trái lại Ngài gọi chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua. Vậy, trách nhiệm của một thầy tế lễ là gì? Trách nhiệm của một thầy tế lễ là thờ phượng hoặc hướng dẫn dân sự thờ phượng; thầy tế lễ cũng trách nhiệm cầu thay, làm người trung gian. Chúng ta thuộc dòng dõi của Vua thiên đàng – là những thầy tế lễ nhà vua.

Một trong những trách nhiệm của người làm con Đức Chúa Trời là thờ phượng Ngài. Chúng ta có trách nhiệm ca ngợi Ngài. Đó là chức vụ của chúng ta với tư cách những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời sống trên đất này.

Bây giờ, chúng ta xem lại những gì Phi-e-rơ viết trong câu 9: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh.” Cụm từ thứ ba ông dùng để mô tả người tín đồ chúng ta là cụm từ “dân thánh”.

Ông cho biết bạn và tôi là một phần trong thân Đấng Christ và đây chính là Hội thánh của Ngài. Chúng ta là những thành viên trong một nhóm người thánh. Ông không nói rằng bạn và tôi sẽ luôn hành động thánh khiết, cách hành xử của chúng ta luôn luôn thánh khiết, mà ông chỉ nói rằng chúng ta là một dân thánh. Trong 1 Phi-e-rơ 1:2 mà chúng ta đọc lúc nãy, ông nói rằng chúng ta đã được chọn “theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh.” “Nên thánh bởi Đức Thánh Linh” nghĩa là gì? Đó là chúng ta được tách biệt ra khỏi nếp sống tội lỗi nhờ sự giải cứu và ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng, để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, cho mục đích của Ngài. Chúng ta là một dân thánh.

Có thể thế gian đang nhìn chúng ta và thấy chúng ta đầy những thất bại, khuyết điểm. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là Đức Chúa Trời nhìn chúng ta như thế nào. Trong cách nhìn của Ngài chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là những thầy tế lễ nhà vua, là một dân thánh. Chúng ta có đặc ân là được mặc lấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế. Chúng ta được thánh không phải nhờ những gì ở bên ngoài mà là nhờ Đấng sống bên trong chúng ta. Đức Chúa Trời biệt riêng chúng ta ra để làm một dân thánh cho Ngài.

Vì vậy, sống cuộc đời thánh khiết là lối sống tự nhiên của người tin Chúa. Phi-e-rơ nói rằng chúng ta phải thánh, vì Đức Chúa Trời là thánh. Ông viết như sau trong 1 Phi-e-rơ 1:15-16: “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì ta là thánh.” Chúa Cứu Thế đã vào sống bên trong chúng ta và qua Thánh Linh Ngài giúp chúng ta có thể sống cuộc đời thánh khiết.

Đó là lý do vì sao khi thế gian nhìn chúng ta thì họ thường chê trách, chê bai, vì lối sống chúng ta ngược lại với lối sống của họ. Những điều chúng ta rao truyền, những gì chúng ta tin, cách chúng ta nhìn đời sống khác với họ vì chúng ta không sống trên cùng một bình diện giống như họ. Chúng ta là một dân được lựa chọn.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký