Giải phóng khỏi những gánh nặng của mình-4

 

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30

Bây giờ, mời bạn cùng xem vài ba câu Kinh thánh nữa. Trước hết chúng ta đọc trong Ê-sai 53. Khi Đức Chúa Trời ban cho đầy tớ Ngài một sứ điệp hay một gánh nặng, thì ông ta không thể trao nó lại cho một người khác. Nói cách khác, không ai có thể truyền đạt sứ điệp ấy thay cho ông được, mà chính ông phải làm công việc đó. Còn đối với các gánh nặng là các vấn đề phải lo toan trong cuộc sống, thì chúng ta có thể kề vai dưới gánh nặng của người khác và cùng giúp họ mang gánh nặng ấy. Chúng ta có thể chia xẻ với họ bằng một cách nào đó. Còn đối với tội lỗi, thì chỉ có một người có thể giải quyết gánh nặng này. Người đó là ai? Chúa Jê-sus. Bây giờ chúng ta xem Ê-sai 53:4 nói gì:

[4] “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. 

[5] “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 

[6] “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Ai mang gánh nặng tội lỗi của chúng ta? Hoặc là chính chúng ta mang nó, hoặc là Đức Chúa Trời.

Vậy, làm sao chúng ta được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi? Chúng ta xưng nó ra, chúng ta ăn năn, và chúng ta lấy đức tin chấp nhận rằng khi Chúa Cứu Thế Jê-sus lên thập tự giá, Ngài đã mang lấy toàn bộ món nợ tội lỗi của chúng ta lên đó. Và vì vậy, cách duy nhất bạn và tôi có thể được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi là công nhận rằng Chúa Jê-sus đã mang nó. Chẳng có bất cứ phương cách nào khác để chúng ta được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi – Kinh thánh cho biết như thế. Đó là ý nghĩa của việc Ngài làm sinh tế để đền tội cho chúng ta. Ngài đã mang lấy gánh nặng của tội lỗi chúng ta – sự rủa sả, hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu.

Hãy thử suy nghĩ thế này. Hãy hình dung tâm trạng của bạn và tôi khi chúng ta biết mình đã thực sự phạm một tội nào đó. Khi đó chúng ta cảm thấy nặng nề, cáo trách, đau buồn, khổ sở dưới gánh nặng của tội lỗi. Bây giờ hãy nhân cảm giác này lên 9 tỉ lần. Nếu như tội của tôi khiến tôi cảm thấy tiêu tàn, nặng nề, mệt mỏi; nếu như tội của tôi khiến thân xác tôi cảm thấy như thể đang hao mòn đi, thì theo bạn nghĩ, Chúa Jê-sus cảm thấy thế nào khi Đức Chúa Cha chất trên Ngài mọi tội, mọi sự rủa sả, mọi gánh tội lỗi của toàn thể nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai?

Đó là lý do vì sao tôi nói rằng con người chúng ta không sao hiểu được những gì đã xảy đến với Chúa Jê-sus trong những giờ khắc ấy, khi Ngài bị treo trên thập tự giá, khi Ngài phải kêu lên: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Lúc đó, Ngài phải mang lấy gánh nặng hình phạt tội lỗi của toàn thể nhân loại trên thân thể của Ngài và Ngài bị phân rẽ với Đức Chúa Trời.

Có những người bất chợt nhận ra những tội lỗi trong đời sống của mình, những bất công và đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác, và họ cảm thấy bị cáo trách, bị ray rứt, bị lên án về các tội đó. Họ khóc lóc thảm thiết và làm như thể họ không thể tiếp tục sống được nữa. Đấy chỉ là tội của một người, của chỉ một mình họ mà họ còn không chịu nổi thay. Trong khi Chúa Jê-sus – Ngài phải mang lấy gánh nặng tội lỗi của hết thảy nhân loại trên thân thể của Ngài. Ngài nói với chúng ta: Ta muốn con nhớ rằng mọi tội của con, mọi gánh nặng của con, mọi vi phạm của con, mọi sự rủa sả mà con, gia đình con, bạn hữu con, và mọi người trên thế giới này phải chịu – ta muốn con nhớ rằng ta đã gánh hết mọi điều đó cho các con vì cớ ta yêu các con.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, chúng con muốn phủ phục trước mặt Ngài, với cả tâm lòng của mình, để thưa với Ngài rằng chúng con thật thiếu kém. Chúng con thật không xứng đáng khi chúng con ý thức những gì mà Ngài đã làm cho chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài những gì mà Ngài dành cho chúng con: tình yêu của Ngài, ân điển của Ngài, sự tha thứ của Ngài, sự quan tâm chăm sóc của Ngài, cũng như việc Ngài gánh thay mọi gánh nặng hằng ngày của chúng con. Chúng cám ơn Ngài vì Ngài đã viết tên chúng con trong sách sự sống của Chiên Con và chúng con được làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con yêu Ngài, chúng con tôn cao Ngài, chúng con ca ngợi Ngài và thờ phượng Ngài. Và chúng con muốn theo Ngài, phục vụ Ngài trọn những ngày tháng còn lại của cuộc đời chúng con trong sự vâng phục ý chỉ trọn vẹn của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jê-sus. A-men.

Rô-ma 3:23 chép: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Mục sư diễn giả đã giải thích rằng Chúa Cứu Thế Jê-sus đã đến để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Sự tha thứ đang dành sẵn cho bất cứ ai thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận sự hy sinh đền tội của Chúa Jê-sus. Hãy quyết định làm như thế ngay hôm nay để bạn kinh nghiệm được sự giải phóng khỏi gánh nặng tội lỗi.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta giải quyết tội lỗi của mình ngay lập tức. Ngài biết rằng chúng ta sẽ không được bình an cho đến khi chúng ta xưng nhận những vi phạm của mình. Vua Đa-vít đã nói rõ điều này trong Thi thiên 32. “Khi tôi nín lặng các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi.”

Gánh nặng tội lỗi chỉ có thể được gỡ bỏ qua thái độ xưng nhận thành thật và khiêm nhường.

 

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký