Giữ lấy Hy vọng - 1

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 1:1-18

Đừng từ bỏ hy vọng. Đừng thôi hy vọng chỉ vì những lời chê bai. Đừng để hoàn cảnh cướp mất đi hy vọng của mình.  Cũng đừng nghi ngờ bản thân mình.

Hê-bơ-rơ 11:1 chép: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Tiếp theo câu mở đầu này, Kinh thánh đã dẫn chứng nhiều gương anh hùng đức tin – những người mà chỉ sau khi được thử nghiệm đức tin thì hy vọng của họ mới được thành tựu. Thậm chí, trong một số trường hợp, các thánh nhân này đã qua đời trước khi lời cầu xin của mình được nhậm; ấy thế mà họ vẫn vững tin nơi Đức Chúa Trời.

Sứ điệp tràn đầy hy vọng sau đây của Mục sư diễn giả sẽ thách thức chúng ta đánh giá lại đức tin của mình nơi Chúa qua gương một phụ nữ vẫn hết lòng tin cậy Chúa mặc cho bao nhiêu năm sống trong sầu muộn và đau khổ. Mời bạn cùng nghe để biết cách GIỮ LẤY HY VỌNG.

Hy vọng là niềm ao ước một điều gì đó tốt đẹp và trông mong mình sẽ nhận được điều ấy. Lòng ao ước của chúng ta càng mạnh, thì hy vọng chúng ta càng lớn, và chúng ta càng bám chặt lấy điều mình hy vọng. Tuy nhiên, hết thảy chúng ta đều có những niềm hy vọng mà đôi khi chúng ta phải tranh chiến để giữ lấy, vì chúng ta bị cám dỗ buông nó ra và từ bỏ nó. Nếu Đức Chúa Trời đã đặt một hy vọng trong lòng bạn, thì bạn đừng bao giờ đánh mất nó đi, dầu hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Và đây là điều tôi muốn chia xẻ trong sứ điệp hôm nay, nhan đề “Giữ Lấy Hy Vọng Của Mình.”

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tra xem Kinh thánh trong I Sa-mu-ên. Trong sách Cựu ước này có tấm gương của một thánh nhân đã giữ chặt lấy hy vọng của mình bất chấp những hoàn cảnh éo le. Qua câu chuyện về nhân vật này, chúng ta sẽ rút ra những nguyên tắc áp dụng cho chính mình. Hết thảy chúng ta đều có những hy vọng, những mơ ước, những mục tiêu mà chúng ta vạch ra cho đời sống mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời có thể giúp mình đạt được. Thế nên trong khi đọc phân đoạn Kinh thánh này, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó thật khích lệ cho mình. I Sa-mu-ên 1:1-11 chép như sau:

[1] Xưa tại Ra-ma-tha-im Xô-phim, có một người quê ở núi Ép-ra-im tên là Ên-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Ép-ra-im.

[2] Ên-ca-na có hai người vợ, người này tên là An-ne và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn An-ne không có. 

[3] Mỗi năm Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài; tại Si-lô có hai con trai của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va.

[4] Đến ngày Ên-ca-na dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. 

[5] Nhưng người lại ban cho An-ne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. 

[6] Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng để giục nàng lằm bằm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. 

[7] Từ năm nầy đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng nàng đãi nàng như vậy, còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng; An-ne khóc và không ăn. 

[8] Ên-ca-na, chồng nàng, nói rằng: Hỡi An-ne sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con trai ư? 

[9] Sau khi người ta đã ăn uống tại Si-lô rồi, An-ne bèn đứng dậy; lúc ấy Hê-li, thầy tế lễ, đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. 

[10] An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. 

[11] Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu nó. 

Khi chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của An-ne và thấy được những gì xảy đến cho người phụ nữ này, tôi cho rằng có một số nguyên tắc ở đây có thể giúp bạn và tôi hiểu làm thế nào để không đánh mất hy vọng của mình.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký