Khi Chúa sửa dạy - Võ Hương Nam

Nói đến việc sửa dạy, chúng ta hay nghĩ đến hình ảnh cây roi mà các bậc làm cha mẹ thường dùng để răn đe những đứa trẻ hư. Chắc ai trong chúng ta cũng đều kinh nghiệm điều này.

 

Sách Giô-na ký thuật chi tiết cách Đức Chúa Trời đối đãi với đứa con cứng đầu của Ngài là Giô-na. Như chúng ta thấy trong đoạn 1 và 2 của sách Giô-na, tiên tri Giô-na được Đức Chúa Trời sai đi đến Ni-ni-ve để tuyên bố về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thành phố gian ác này. Tuy nhiên Giô-na không vâng theo lời Đức Chúa Trời, thay vì đi về phía đông, ông lên tàu đi ngược về phía tây đến Ta-rê-si. Để cảnh tỉnh Giô-na Đức Chúa Trời đã đưa cơn bão tới. Giô-na bị quăng xuống biển và nằm trong bụng cá ba ngày ba đêm. Ông kêu cầu Đức Chúa Trời và được giải cứu. Vì vậy, trong đoạn 3, ông vâng lời Đức Chúa Trời và đến Ni-ni-ve để rao ra lời Đức Chúa Trời cho thành nầy. Khi nghe sứ điệp Giô-na tuyên bố, cả dân thành đều ăn năn từ bỏ đường lối xấu của mình. Vì thế Đức Chúa Trời thôi không giáng họa trên họ nữa. Tuy nhiên, trong đoạn 4 mà chúng ta sẽ học hôm nay, Giô-na vô cùng giận dữ vì Đức Chúa Trời đã thương xót dân thành Ni-ni-ve.

 

Tuy nhiên Đức Chúa Trời không từ bỏ Giô-na, Ngài vẫn kiên nhẫn và đi đến cùng trong việc sửa dạy ông dù rằng ông có bướng bỉnh đến mức nào. Ngài cũng làm như vậy đối với chúng ta là con cái Ngài. Thật ra, được Cha Thiên Thượng sửa dạy là một đặc ân. Tại sao như vậy?

 

Bởi vì đó là bằng chứng rõ ràng về “quyền làm con” của mỗi chúng ta. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ12:6). Dân gian ta cũng có câu, “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Các bậc làm cha mẹ không quan tâm đến việc dạy bảo con cái nhà kế bên nhưng chính con cái mình. Cũng vậy, sự sửa dạy của Đức Chúa Trời dành đặc biệt cho những người tin theo Ngài và nó luôn đem đến kết quả tốt lành trong đời sống con cái Ngài.

 

Vì vậy, chúng ta hãy cùng suy gẫm trong Giô-na 4 để học biết cách Đức Chúa Trời, là Cha nhân từ dạy dỗ con cái Ngài hầu cho chúng ta có thể đáp ứng một cách phải lẽ.

 

1.     Những câu hỏi được lặp lại

 

Thứ nhất, Đức Chúa Trời sửa dạy chúng ta qua những câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai lần Ngài hỏi Giô-na “Ngươi giận có nên không?” (c.4, c9). Lần đầu Ngài hỏi sau khi Giô-na phàn nàn về việc Đức Chúa Trời hoãn sự đoán phạt dân thành Ni-ni-ve. Lần thứ hai Ngài hỏi sau khi Giô-na phàn nàn về việc dây dưa đã cho ông bóng mát chết đi. Tại sao Đức Chúa Trời hỏi cùng một câu hỏi?

 

Chúng ta thấy cùng một cách này được lặp lại trong Giăng 21. Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần, Chúa Giê-xu đẫ đến với ông và hỏi 3 lần câu hỏi, “Ngươi yêu ta chăng?” Và sau mỗi lần hỏi, Ngài giao cho Phi-e-rơ coi sóc bầy chiên của Ngài. Chính vì vậy mục đích của các câu hỏi được lặp lại để giúp cả Giô-na và Phi-e-rơ suy nghĩ cẩn thận về thái độ của mình và điều nầy giúp đem đến sự thay đổi và phục hồi trên đời sống họ.

 

à Đức Chúa Trời cũng làm như vậy với chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và phán bảo những điều từ Đức Chúa Trời, và đặt trong lòng chúng ta những câu hỏi khi đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hay làm việc khác… Chúng ta phải cẩn thận lắng nghe tiếng phán của Ngài

 

à Đâu là câu hỏi mà Ngài hỏi quý ông bà?

“Con đang làm gì vậy?” “Tại sao con giận?” “Đó có phải là điều ta muốn con làm không?” “Con nói điều đó có nên không?” Chúng ta trả lời Ngài thế nào? Những câu hỏi này có khiến ta suy nghĩ, thay đổi hay chỉ thờ ơ dửng dưng?

 

2.     Cách đối đãi ân cần, dịu dàng

 

          Đức Chúa Trời không quên Giô-na, dầu sau khi ông giận dữ. Trong sự ân cần dịu dàng, Ngài an ủi ông dù ông không xứng đáng.

 

Câu 6, “Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy”

 

Trong Rô-ma 2:4, Phao-lô diễn giải rằng “lòng nhân từ của Đức Chúa Trời” có thể đem chúng ta đến sự ăn năn” Chúng ta thường nghĩ là sự sửa dạy đi kèm với những biện pháp cứng rắn. Tuy nhiên sự nhân từ dịu dàng có thể như một ngọn lửa dịu dàng làm tan băng giá của tấm lòng cứng cỏi.

 

Chúa không quên Giô-na, Ngài vẫn nhơn từ với ông để ông có cơ hội ăn năn. Là tội nhân, chúng ta không xứng đáng nhận được bất cứ điều tốt nào... Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài là Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta. Hãy suy nghĩ Ngài đã nhân từ đối với chúng ta đến mức nào. Có lẽ chúng ta đã không trung tín và không vâng phục Ngài nhiều lần nhiều cách, nhưng nguyện tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài đưa chúng ta đến sự ăn năn sâu xa. Đừng xem những điều tối lành từ Ngài như là chuyện đương nhiên nhưng phải biết ơn Ngài trong mọi sự. 

 

  1. Nghịch cảnh

 

Câu 7-8: “bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống!”

 

Mỉa mai thay, Giô-na mong lửa hừng thiêu nuối Ni-ni-ve, nhưng trong sự nhân từ, Đức Chúa Trời cho Giô-na nếm trải cơn gió nóng ở cấp độ nhẹ hơn nhưng cũng đủ dạy ông một bài học.

 

Chúa dạy chúng ta qua nghịch cảnh. Có thể ở nhiều dạng: thiên tai, sức khỏe, tài chánh, mối quan hệ… Nghịch cảnh à đầu phục Ngài.

 

Đôi khi chúng ta phớt lờ vấn đề của mình cho tới khi Đức Chúa Trời sai con sâu hay cơn gió nóng đến để khiến chúng ta phải chú ý. Kiểu mẫu này lặp đi lặp lại trong cuộc đời Giô-na. Đoạn 1-2 à cơn bão, con cá. Sau khi phàn nàn về Ni-ni-ve, Đức Chúa Trời hỏi Giô-na câu hỏi đầu tiên, “Ngươi giận có nên không?” Ông phớt lờ, rồi chúa sai con sâu…

 

Giống Giô-na, nhiều lần chúng ta phớt lờ hay trốn chạy khỏi Ngài: sự kêu gọi ăn năn, phục hồi mối quan hệ, thay đổi lối sống, sự cay đắng, không tha thứ, thành kiến… Chúng ta đáp ứng thế nào? Đừng cứng lòng như Giô-na

 

4.     Những bài học thực tiễn sống động

 

Chúng có thể đến với chúng ta qua hoàn cảnh của cuộc sống, nhìn nhận về thiên nhiên, qua bài học trong gia đình, công việc… Chúng đến với hàng ngàn cách khác nhau, nhưng với thông điệp rõ ràng từ Cha yêu thương: quở trách tội lỗi và đem chúng ta đến với sự ăn năn.

 

Đức Chúa Trời đã làm thế với Giô-na. Ngài phán trực tiếp và sâu vào lòng, vạch trần tư tưởng, thái độ của ông. Giô-na có được bài học thực tế sống động ngay trước mắt mình. Ông không lao nhọc vì dây dưa đã cho ông bóng mát. Đó là tạo vật của Đức Chúa Trời. Ông vui mừng vì bóng mát của nó và khóc than sự tàn héo của nó. Chúa phán với ông. “Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?” (c.10-11).

 

Con trả lời đi, Giô-na! Con đã thương tiếc dây dưa chỉ mọc lên ngày này rồi mãi mãi héo úa ngày khác. Vì thì Đức Chúa Trời sao có thể không thương xót dân Ni-ni-ve, tạo vật của Ngài, là loài có tâm linh đời đời? Ngài không vui nơi sự chết của kẻ ác! Ngài muốn tội nhân ăn năn đi theo Ngài. Vậy thì Giô-na, sao ngươi lại thương xót cái cây kia đến thế nhưng lại sẵn sàng từ bỏ những linh hồn trong cõi đời đời?

 

Giô-na đã đặt sai thứ tự ưu tiên. Chúng ta phê phán ông nhưng còn phần chúng ta thì sao. Chúng ta có khác gì ông?

 

Kết luận

 

Đức Chúa Trời quan tâm đến cuộc đời của con cái Ngài và dùng nhiều cách để đem chúng ta đến sự trưởng thành. Ngài dùng dây dưa, con sâu,… để thay đổi cá tính, quan điểm, cách hành xử và biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Đừng xem thường sự sử dạy của Ngài. Hãy sẵn sàng và nhạy bén khi Đức Chúa Trời muốn phán dạy với chúng ta.

 

Võ Hương Nam


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ý Cha được nên - Mục sư Hồ Xuân Phước     Chúa Jesus đã nhận lãnh chén thập tự giá. Huyết Chúa đã...
Gốc nho và nhánh - Võ Hương Nam     Bài dành cho giới trẻ: Những lúc mỏi mệt trong thế giới bận...
Làm sao để biết mình được biến đổi - Võ Hương Nam     Bài viết cho giới trẻ: Sự biến đổi là một quá trình xuất...
Yêu thương nhau - Võ Hương Nam     Bài viết dành cho giới trẻ: Điều răn mới Chúa ban cho chúng...
Đức Chúa Trời - Đấng hay làm phép lạ     Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời Đấng đã từng cứu tôi, làm phép...
Bí quyết thành công của Ê-xơ-tê - Võ Hương Nam     Nhờ chịu lắng nghe, chuẩn bị chu đáo và chấp nhận trả giá,...
   Đăng nhập | Đăng ký