Khi Đức Chúa Trời đăng nhập

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, một người bạn đã giúp chỉnh sửa một lỗi phần mềm trong máy vi tính của tôi mà không cần đụng đến chiếc máy. Sự thật là anh ấy làm việc đó ở khoảng cách hàng trăm ki-lô-mét!

 

GIÁO SƯ:    Thật thú vị. Anh ta đã làm như thế nào?

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Đầu tiên, tôi cài đặt vài phần mềm cho phép anh ấy truy cập vào máy vi tính của tôi. Vài phút sau, con trỏ máy tính của anh ấy bắt đầu di chuyển các biểu tượng trên màn hình của tôi, mở các cửa sổ khác nhau để chỉnh sửa lỗi.   

 

GIÁO SƯ:    Hãy nói thêm cho tôi biết bạn anh đã chỉnh sửa lỗi trên máy vi tính của anh từ khoảng cách nhiều ki-lô-mét như thế nào.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Anh ấy bảo tôi vào một trang web cung cấp phần mềm cho phép một máy tính có quyền kiểm soát tạm thời một máy tính khác. Sản phẩm này có tên là “LogMeIn.com,” nhưng cũng có nhiều sản phẩm tương tự có tên là WebEx và pcAnywhere. Sau khi tôi tải phần mềm này xuống, bạn tôi truy cập vào máy vi tính của tôi từ máy của anh ấy.

 

GIÁO SƯ:    Tôi cho rằng anh đã cho anh ta một mật mã và cho phép anh ta đăng nhập vào máy tính của anh. Anh đủ khôn ngoan để không để ngỏ máy tính của mình cho mọi người dùng Internet ở khắp nơi trên thế giới.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Đúng vậy, tôi đã cho bạn tôi mật mã và mã truy cập. Sau đó màn hình hiển thị một hộp thoại có chứa dòng chữ “Máy tính này đang bị điều khiển từ xa bởi” sau đó là tên và địa chỉ thư điện tử của bạn tôi. 

Trong khi anh ấy đang làm việc, tôi phải ngưng sử dụng bàn phím và chuột của mình. Thoạt đầu, thật lạ lẫm khi thấy con trỏ và các biểu tượng di chuyển trên màn hình, bị điều chỉnh bởi một người tôi không nhìn thấy. 

Suốt vài phút đó, tôi từ bỏ quyền kiểm soát – nhưng tôi nhận được lợi ích từ sự hiểu biết và kỹ năng của một người am hiểu về máy tính hơn tôi.  

 

GIÁO SƯ:    Trong lúc anh đang mô tả quá trình đó, tôi nhận ra điều này cũng minh họa thể nào Đức Chúa Trời đã sử dụng một số người để viết Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã mặc khải cho sứ đồ Phi e rơ mô tả tiến trình này như sau: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra…” (2 Phi-e-rơ 1:20-21a).  

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, viết Kinh Thánh không phải là ý tưởng của con người. Con người dùng mực để viết ngôn từ ra giấy, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ ý nghĩ.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Câu này kết luận rằng: “nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”

Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã mặc khải để con người viết các sách của Kinh Thánh.

 

 NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng một số phần trong Kinh Thánh có vẻ như được viết ra nhờ sự nghiên cứu riêng của người viết. Chẳng hạn như, hôm nay tôi có đọc Phúc âm theo Lu-ca. Ông ấy biết được những sự kiện mà ông tường thuật nhờ phỏng vấn các nhân chứng đã thấy và nghe về Chúa Giê-xu.

 

GIÁO SƯ:    Đúng như vậy. (LẬT TRANG) Lu-ca viết: “Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.” (Lu-ca 1:1-4). 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy các trước giả Kinh Thánh đã nghiên cứu kỹ càng để đảm bảo họ tường thuật các sự kiện chính xác. Vậy Đức Chúa Trời có liên quan như thế nào?

 

GIÁO SƯ:    Đức Chúa Trời là tác giả thực sự. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn các trước giả này tìm ra các nhân chứng đáng tin cậy. Sau đó Đức Chúa Trời đã hướng dẫn các trước giả trong việc chọn lựa những sự kiện thích đáng nhất để viết ra Kinh Thánh.

Các học giả thường nói Đức Chúa Trời “giám sát” việc viết Kinh Thánh. Ngài “giám sát” Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng và những người khác để họ biết lựa chọn thông tin nào có ích cho chúng ta biết.  

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giăng là sứ đồ đi theo Chúa Giê-xu suốt nhiều năm. Vì vậy ông là nhân chứng của hầu hết hoặc tất cả những điều ông tường thuật trong sách Phúc âm của mình.

Ông chứng kiến Chúa Giê-xu làm quá nhiều điều tốt đến nỗi đã kết luận: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.” (Giăng 21:25).

 

GIÁO SƯ:    Trong đoạn trước đó, Giăng giải thích: “Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:30-31). 

Giăng đã đưa vào đủ các tường thuật về các việc làm của Chúa Giê-xu, để chứng minh quan điểm của mình rằng Chúa Giê-xu thật sự là con của Đức Chúa Trời. Và ông cũng đưa vào đủ lời của Chúa Giê-xu, để trình bày thông điệp làm thế nào chúng ta có thể có sự sống đời đời.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Mỗi trước giả của các sách khác nhau trong Kinh Thánh có một văn phong khác nhau. Với niềm yêu thích khoa học của mình, tôi lưu ý thấy trước giả của sách Công vụ các sứ đồ đã đưa ra những chi tiết về mặt phân tích cho từng phép lạ.

Ông viết: “Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi.” (Công vụ 3:6-8a). 

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy, Lu-ca từng là một bác sĩ. Đức Chúa Trời đã sử dụng vốn từ về y khoa của ông để giải thích điều gì đã xảy ra trong sự việc đó.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy Đức Chúa Trời đã sử dụng những quan sát cá nhân của các trước giả Kinh Thánh, cộng với sự tiếp cận của họ với các nhân chứng, để khiến các sách lịch sử trong Kinh Thánh được chính xác.

Nhưng đoạn đầu tiên của Kinh Thánh mô tả những sự kiện xảy ra trước khi con người được tạo dựng. Làm sao trước giả Kinh Thánh có thể tường thuật được những sự kiện đó?

 

GIÁO SƯ:    Anh nói đúng, những đoạn đầu của sách Sáng thế ký mô tả cuộc sáng thế, vốn xảy ra trước khi có bất kỳ con người nào tồn tại để chứng kiến. Vì vậy anh rất có lý khi đặt câu hỏi làm thế nào Môi-se có thể viết cách chắc chắn: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Và làm thế nào ông ấy có thể tự tin liệt kê trình tự Đức Chúa Trời sáng tạo các tinh tú, cây cối, thú vật, và con người?  

 

GIÁO SƯ:    Đây là chỗ kinh nghiệm bạn anh đăng nhập vào máy vi tính của anh giúp chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời đã hành động. 

Có vẻ như Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se các thông tin về những điều Ngài đã làm trước khi tạo dựng nên con người. 

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy Đức Chúa Trời đã “dìu Môi-se đi” bằng cách nói cho ông biết những điều Ngài đã làm trước khi có bất kỳ nhân chứng nào tồn tại.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy, và Ngài cũng phán trực tiếp với các trước giả Kinh Thánh, khi họ tiên đoán các sự kiện sẽ xảy ra sau thời của mình.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng nếu Đức Chúa Trời giám sát từng từ Ngài muốn có trong Kinh Thánh, vậy tại sao một số trước giả có vẻ như mâu thuẫn với nhau? Chẳng hạn như, hai sách Phúc âm tường thuật rằng Chúa Giê-xu lấy một ít bánh mì và cá và hóa ra nhiều để cho đoàn dân đông ăn. 

Nhưng một sách nói rằng Chúa Giê-xu đã cho bốn nghìn người nam ăn, cộng với vài nghìn phụ nữ và trẻ em. Một sách khác lại tường thuật là năm nghìn người. 

Nếu Đức Chúa Trời giám sát các trước giả của các sách Phúc âm, vậy tại sao họ lại đưa ra các số liệu khác nhau?

 

GIÁO SƯ:    Bởi vì họ đang tường thuật hai sự kiện khác nhau. Chúa Giê-xu phán Ngài đã thực hiện cả hai phép lạ đó.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thật sao? Hãy chứng minh cho tôi đi.

 

GIÁO SƯ:    (LẬT TRANG)  Đây là điều Chúa Giê-xu phán vào một lần các môn đồ quên chuẩn bị bữa trưa. Đoạn tám của sách Phúc âm Mác dẫn chứng Chúa Giê-xu hỏi: “Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn?” (câu 18b-19).

Các môn đồ trả lời: “Mười hai giỏ,” Chúa Giê-xu tiếp: “khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn?” Họ đáp: “Bảy giỏ.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy Chúa Giê-xu đã xác minh rằng cả hai con số đều đúng. Ngài cho 5.000 người ăn vào một thời điểm, và 4.000 người ăn vào một thời điểm khác, đều bằng cách lấy một ít bánh và cá và hóa ra nhiều.   

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Là tác giả chính của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời kiểm soát độ chính xác của Kinh Thánh bằng nhiều cách. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sắp xếp cho một số trước giả dẫn chứng lời nói và các việc làm của Chúa Giê-xu Christ bằng cách cho họ vinh dự được quan sát Chúa Giê-xu trực tiếp trong suốt thời gian Ngài sống trên đất. Thứ hai, Đức Chúa Trời giám sát các trước giả khác bằng cách khiến họ có thể liên hệ được với các nhân chứng đáng tin cậy. 

Và thứ ba, khi Đức Chúa Trời muốn nhân loại biết về các sự kiện xảy ra trước khi Ngài tạo dựng loài người, Ngài ban các thông tin trực tiếp cho người Ngài chọn để viết ra Kinh Thánh, là lời Ngài.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy Đức Chúa Trời đã “đăng nhập” vào con người.  

 

GIÁO SƯ:    Đó là một cách tuyệt vời để minh họa điều này. Đôi khi Đức Chúa Trời để con người nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn và kiểm soát chất lượng của Ngài.

Nếu Đức Chúa Trời mặc khải Kinh Thánh ngày nay, có lẽ Ngài sẽ ngồi vào máy vi tính, giám sát các nhân chứng, để đảm bảo họ không quên các sự kiện quan trọng.

Vào những lúc khác, Đức Chúa Trời sẽ “cài” thông tin vào từ bộ nhớ của chính Ngài. Bằng nhiều cách khác nhau, Đức Chúa Trời cho phép con người viết ra những trình bày hoàn toàn chính xác về những điều Ngài muốn chúng ta biết.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Những con người đó thật vinh hạnh – được là những trước giả Đức Chúa Trời sử dụng để trình bày sứ điệp cho mọi người đọc trong Kinh Thánh.

 

GIÁO SƯ:    Một suy nghĩ cuối cùng: Đức Chúa Trời cũng muốn “đăng nhập” vào cuộc đời của chúng ta hôm nay. Mỗi ngày trước khi mở Kinh Thánh ra, tôi xin Đức Chúa Trời ban năng lực cho tâm trí tôi – để tôi có thể hiểu và học được điều gì đó mới mẻ, một điều tôi chưa từng biết đến trước đó.

Ngài hứa: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (Gia-cơ 4:8). Lời diễn giải ở thế kỷ 21 có thể là: “Hãy đăng nhập vào Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ kết nối với anh em.”


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Sự thật lớn đến mức khoa học không thể giải thích Thưa giáo sư, vũ trụ đã khởi đầu như thế nào? Có phải thực...
Sự sống được hình thành như thế nào? Có người nói một chuyên gia là người biết nhiều hơn và...
Vũ trụ có biết chúng ta sẽ có mặt không?
Sóng siêu âm của loài dơi Chúng ta có thể tóm tắt bằng cách nói rằng, nhiều nhà khoa...
Cát trong trục hộp khuỷu Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, chính là sách hướng dẫn...
Hai bàn thờ Điều một số người đã phớt lờ như một ‘giả định không cần...
   Đăng nhập | Đăng ký