Kinh nghiệm điều tốt nhất Chúa dành cho ta-1

Kinh thánh: Dân số ký 13-14

Thời biểu của Đức Chúa Trời rất hoàn hảo. Ngài biết đích xác chúng ta cần gì. Ngài biết phải đáp ứng nhu cầu đó như thế nào. Và Ngài cũng biết rõ khi nào chúng ta cần điều đó. Nếu bạn và tôi sẵn lòng tin cậy Ngài và trông đợi Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều tốt nhất mà Ngài dành cho mình.

Vào lúc này hoặc lúc khác, hết thảy chúng ta đều đã từng tranh chiến trong việc tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời về một vấn đề nào đó. Một trong những lý do của tình trạnh này là vì chúng ta để cho những ước muốn riêng ảnh hưởng đến việc quyết định của mình. Nếu chúng ta lắng nghe Đức Chúa Trời một cách cẩn thận, thì Ngài sẽ truyền đạt rõ ràng ý muốn của Ngài cho chúng ta qua Kinh thánh, qua Đức Thánh Linh, và thậm chí qua người khác. Nhưng chúng ta cần thành thật và hết lòng tìm biết Ngài muốn mình làm gì, cũng như sẵn sàng vâng phục trọn vẹn.

Sứ điệp hôm nay của Mục sư diễn giả là nhằm nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có kinh nghiệm được điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho mình hay không, điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta.

Sở dĩ bạn và tôi hiện đang có mặt tại nơi mà chúng ta hiện có mặt là do chúng ta đã quyết định như vậy. Mỗi người trong chúng ta đều đã quyết định nhiều điều trong đời sống – lớn có, nhỏ có, quan trọng có, không quan trọng cũng có. Một số quyết định đúng đắn đã mang lại cho chúng ta nhiều phước hạnh. Nhưng cũng có một số quyết định sai lầm đã mang lại cho chúng ta nhiều điều tiếc nuối, ân hận. Có rất nhiều sự lựa chọn trong đời sống và tôi tưởng rằng hết thảy chúng ta đều sẽ hơi bị “sốc” nếu chúng ta có thể nhìn lại và thấy được những lúc mình chừng như “suýt” được phước nhờ quyết định đúng, nhưng rồi chúng ta đã lựa chọn khác đi.

Tôi liên tưởng đến hai thân hữu mà tôi từng biết tại một Hội thánh tôi đã quản nhiệm trước đây. Họ đã nghe về Tin Lành rất nhiều lần, trong suốt hai năm, và có lúc tưởng chừng như họ đã quyết định đúng, nhưng cuối cùng họ đã làm điều ngược lại. Trong một buổi truyền giảng nọ, hai người đã tiến lên theo lời kêu gọi để tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus, nhưng không hiểu sao giữa chừng họ đã dừng lại và quay đầu bước ra khỏi nhà thờ, sau đó không thấy trở lại nữa. Cả hai người, theo như tôi biết sau này, đều đã qua đời trong tình trạng hư mất. Cả hai đều sắp được phước hạnh đời đời, nhưng lại đã quyết định khước từ để phải nhận lấy hậu quả.

Thế nên chúng ta cần phải trình cho Đức Chúa Trời mỗi một sự lựa chọn của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng những quyết định nào đó không mấy quan trọng, nhưng xin bạn hãy nhớ điều này: Mọi quyết định mà chúng ta đưa ra phải đi qua được những chấn song của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta [Every decision we make should go through the grid of God in our life]. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho dời sống của mỗi người. Ngài đã dành sẵn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài có một ước muốn đối với đời sống của bạn cũng như tôi.  Nếu chúng ta sẵn sàng tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cũng như quyết định một cách khôn ngoan theo ý Ngài, thì Ngài sẽ cứ ban phước cho đời sống của chúng ta không ngớt.

Có người thắc mắc: Nhưng làm sao định nghĩa hay xác định thế nào là một ơn phước? Vâng, một ơn phước, hay phước nói chung, là điều mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta như một quà tặng. Nó là một điều gì đó mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để đem đến sự tốt lành cho đời sống chúng ta. Phước đó có thể là tài chánh, có thể là những mối quan hệ, có thể là điều gì đó liên hệ đến gia đình hoặc liên hệ đến nghề nghiệp của tôi. Đức Chúa Trời có đủ thứ phước hạnh và Ngài ước muốn ban những phước đó cho con cái của Ngài. Nhưng nhiều khi chúng ta sắp được Đức Chúa Trời ban phước, sắp sửa đạt đến mục tiêu của mình, thì chúng ta lại đánh mất nó đi do quyết định sai lầm của mình.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký