Kinh nghiệm điều tốt nhất Chúa dành cho ta-3

Kinh thánh: Dân số ký 13-14

Điều thứ hai mà tôi muốn bạn nhớ là thế này. Đó là nếu chúng ta sằn sàng chọn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải học cách lắng nghe Ngài. Khi bạn tôi phải quyết định, chúng ta thường nghĩ: Chà, mình muốn quyết định sao cho đúng, nhưng làm sao biết điều nào là đúng đây? Làm sao biết được phải chọn điều nào? Và thường chúng ta lúng túng đứng ở ngã ba đường, rồi thắc mắc: Lạy Chúa, Ngài muốn con phải làm gì? Thế nên chúng ta phải học cách để lắng nghe tiếng Chúa bày tỏ cho mình. Vì nếu bạn không biết cách để nghe tiếng Chúa thì làm sao bạn biết chắc rằng mình đang đi đến quyết định đúng? Một trong những tiền đề căn bản nhất của toàn bộ đời sống người tín đồ là học cách lắng nghe tiếng Chúa. Làm sao tôi biết được một sự lựa chọn nào đó không phải là ý riêng của mình? Làm sao tôi chắc rằng mình không chịu ảnh hưởng của ai khác? Làm sao tôi biết rằng đây không chỉ là điều tôi muốn? Làm sao tôi biết rằng không phải mình đang ích kỷ, đang tham lam hoặc thèm muốn điều gì đó? Làm sao tôi biết rằng mình đang hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời?

Nếu tôi có thể cầu hỏi Đức Chúa Trời và xin Ngài ban cho tôi sự khôn ngoan để quyết định, thì tôi sẽ quyết định khôn ngoan. Quyết định ấy sẽ không khiến tôi phải trả giá hoặc hối tiếc sau này; thay vào đó là hạnh phước. Tôi cần phải quyết định đúng nếu tôi muốn nhận được những ơn phước của Đức Chúa Trời. Và để quyết định đúng, tôi cần phải biết cách nghe tiếng Ngài.

Khi liên tưởng đến dân Y-sơ-ra-ên thì tôi thấy rõ là họ biết những gì Đức Chúa Trời phán bảo. Họ đã trông mong bước vào đất hứa. Họ đã nghe Môi-se căn dận. Họ biết những lời hứa dành cho tổ phụ Áp-ra-ham. Họ đã đạt đến bờ rìa của phước hạnh. Nhưng thay trông đợi Chúa, họ đã lắng nghe số đông các thám tử. Họ lắng nghe một lời tường trình tiêu cực và họ đã quyết định. Thay vì làm như Môi-se và cả Giô-suê, tức sấp mặt xuống đất truớc mặt Đức Chúa Trời để xem Ngài dạy điều gì, họ đã nghe theo các thám tử. Đáng ra họ phải thưa với Đức Chúa Trời: Lạy Chúa, Ngài muốn chúng tôi làm gì? Xin bạn lưu ý. Nếu bạn không lắng nghe Đức Chúa Trời, bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, những quyết định tai hại, những quyết định không thể đảo ngược được, những quyết định gây đau đớn với những hậu quả lâu dài – những quyết định mà sẽ ngăn trở chúng ta nhận được điều tốt nhất Ngài dành cho chúng ta.

Thế nên điều đầu tiên là chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời luôn dành điều tốt nhất cho chúng ta; và điều thứ hai là nếu tôi muốn nhận được phước của Ngài, thì tôi phải học cách lắng nghe Ngài, ngay cả khi nhiều người không làm như thế.

Nhưng còn một điều thứ ba nữa mà tôi học được qua câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên, đó là bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải quyết định một điều gì đó trong đời sống, nhất là khi có kèm theo một phước hạnh, thì phước hạnh đó chỉ đến cùng với sự vâng lời. Thường có một lời thách thức đi kèm.

Vì thế, khi bạn đọc câu chuyện được ký thuật ở đây, thì bạn sẽ thấy thế này. Hai trong số các thám tử là Giô-suê và Ca-lép đã nghe theo Đức Chúa Trời. Họ lắng nghe Chúa, họ tin những gì Ngài phán và khi thách thức đến, họ bước ra để đương đầu. Hãy lắng nghe những gì hai người đã nói trong Dân số ký 14:6-9:

[6] “Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê là hai người trong bọn đi do thám xứ bèn xé áo quần mình.

[7] “Hai người nói cùng cả hội dân Y-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt

[8] “nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho ấy là một xứ đượm sữa và mật

[9] “Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi.”

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký