Kinh nghiệm điều tốt nhất Chúa dành cho ta-4

 

Kinh thánh: Dân số ký 13-14

Thường khi chúng ta phải quyết định một điều gì trong cuộc sống, thì đấy chính là một sự thách thức mà Đức Chúa Trời đưa đến kèm theo một ơn phước. Đôi khi chúng ta không thấy rõ con đường trước mặt [Sometimes we don’t see our way clear]. Chúng ta cũng không hiểu được cách thức Đức Chúa Trời hành động. Rồi chúng ta nhìn quanh và bắt đầu lo sợ thất bại. Thế là chúng ta đi đến chỗ quyết định dựa trên những gì chúng ta tin là mình có thể làm được. Xin bạn lưu ý điều này: Đó là đôi khi chúng ta đánh mất điều tốt nhất Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta chỉ vì chúng ta sợ mình sẽ thất bại. Hoặc chúng ta nghi ngờ Chúa. Nhưng tôi xin hỏi bạn câu này: Có người nào trong chúng ta từng gặp phải bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời không có khả năng giải quyết hay chưa? Chắc chắn là chưa! Ngài hoàn toàn có đủ quyền năng để giải quyết bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta. Điều chúng ta cần phải hỏi mình là “Tôi có sẵn sàng vâng lời khi tôi không nhìn thấy rõ con đường trước mặt mình không?”

Điều mà bạn và tôi ít khi nhận ra là chúng ta thường phải gánh chịu hậu quả tai hại do quyết định sai trong đời sống, do không chịu tin cậy Đức Chúa Trời và nghĩ rằng bằng cách nào đó, mình có thể thực hiện việc ấy tốt hơn.

Nhưng nếu bạn đọc xuyên suốt Kinh thánh, bạn có thể thấy cách Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của hết người này đến người khác. Đối với những người chọn cho mình ý muốn của Đức Chúa Trời, thì họ được phước. Còn những người không chọn cho mình ý muốn của Ngài thì họ mất phước. Tôi liên tưởng đến không biết bao nhiêu tín đồ ngày nay đang tự hỏi vì sao đời sống Cơ-đốc không phước hạnh gì cả. Họ nói: Ôi, nó chẳng ích lợi gì đối với tôi. Họ không bao giờ đọc Lời của Đức Chúa Trời. Hoặc có thể học có đọc Kinh thánh, nhưng chỉ mỗi tuần một lần. Họ không dành thì giờ cầu nguyện. Họ không dành thì giờ tìm kiếm Chúa. Họ chẳng bao giờ dâng cho Ngài điều gì. Họ chẳng bao giờ hầu việc Ngài. Họ trông mong Đức Chúa Trời ban phước cho họ bất chấp những gì họ làm – bỏ quên và không thèm quan tâm gì đến Ngài rồi thắc mắc vì sao đời sống mình không được phước.

Xin bạn lưu ý. Khi bạn khởi sự vâng lời Đức Chúa Trời, thì bạn cũng sẽ khởi sự được phước. Tuyệt đối không có chuyện vâng lời Chúa mà lại chẳng được phước gì. Đây là lý do vì sao các bậc cha mẹ phải dạy con cái mình, không phải khi chúng sắp thành người lớn, mà là khi chúng còn bé – rằng: thứ nhất, Đức Chúa Trời có một chương trình cho cuộc đời của chúng; thứ hai, chúng phải học cách lắng nghe Ngài. Và đây là cách để nghe tiếng Ngài.

Khi bạn dạy con mình cách nghe tiếng Đức Chúa Trời, bạn cần dạy chúng vâng lời Ngài từ khi còn tấm bé. Bạn cần dạy chúng rằng chúng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa trước khi chúng trưởng thành. Chúng phải có thể sống xa nhà và đối diện với đời, với sự cám dỗ của thế gian, với những thử thách, khó khăn mà vẫn có thể đứng vững và trung thành với Chúa vì một lý do đơn giản là chúng đã học biết từ nhở rằng chúng chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đủ khả năng để nâng đỡ chúng dầu hoàn cảnh có ra sao. Nếu chúng biết lắng nghe Ngài và đưa ra những quyết định khôn ngoan, thì chúng sẽ được phước trọn đời. Đấy chính là ý định của Đức Chúa Trời.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký