Kinh nghiệm điều tốt nhất Chúa dành cho ta-6

Kinh thánh: Dân số ký 13-14

Chúng ta nói rất nhiều mà chẳng thực hành gì cả. Chúng ta nói rằng mình tin rằng Đức Chúa Trời làm được mọi sự, nhưng chúng ta không hành động dựa trên niềm tin ấy. Bạn tin như thế, nhưng những hành động và quyết định của bạn có dựa trên sự kiện là Đức Chúa Trời hoàn toàn kiểm soát mọi việc không? Nếu tôi thực lòng tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng đang kiểm soát mọi việc, thì  tôi không phải lo sợ bất kỳ điều gì khác. Vì sao tôi phải băn khoăn về điều mà Ngài đã lo liệu?

Xin bạn hãy lưu ý. Cách duy nhất để vượt qua những khó khăn và thử thách trong đời sống, cách duy nhất để thắng hơn những đau đớn và thất vọng là quyết tâm tin rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn kiểm soát mọi sự. Tôi sẽ luôn đắc thắng, dầu hoàn cảnh có thế nào đi nữa, nếu tôi có thái độ đúng đắn là hành động dựa trên lòng tin nơi sự tể trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đi với Ngài, bất chấp có gì xảy ra đi nữa. Lúc ấy, tôi sẽ đắc thắng luôn luôn.

Đây là bài học tôi rút ra được khi tôi nghĩ đến lời của Giô-suê và Ca-lép, vốn tương phản với những gì 10 người kia đã phát biểu. Hai ông đã nói: Chúng ta sẽ đi với Đức Chúa Trời. Trong khi 10 người kia thì nói: Chúng tôi nhìn họ, thì… thế này, thế này. Hai bên khác nhau thế nào? Giô-suê thì đang nhìn xem Đức Chúa Trời trong khi 10 người kia chỉ nhìn vào trở ngại.

Vậy, đâu là những kẻ thù chính ngăn trở chúng ta vâng lời Chúa? Điều mình thấy. Tôi thấy gì? Rồi điều mình nghe – người ta nói với tôi thế nào. Rồi cảm xúc – ôi thôi, tôi không cảm thấy có thể đối phó với việc đó. Và lý trí – việc ấy dường như không hợp lý. Thưa bạn, có nhiều điều Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm hoàn toàn bất hợp lý theo cách nhìn của thế gian. Đức Chúa Trời không hứa rằng chúng ta sẽ hiểu hết đường lối của Ngài. Trái lại, Ngài phán: Đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi; ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi. Thưa bạn, nếu đường lối Ngài cao hơn đường lối của tôi và ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng của tôi, thì việc Ngài đòi hỏi tôi những việc mà tôi không hiểu được là điều tự nhiên. Tôi không thể thấy hết mọi thứ trên đường.

Vì thế, chúng ta phải trở lại vấn đề cơ bản, đó là: Ngài có đang nắm quyền hay không? Ngài có sẽ giúp đỡ tôi vượt qua hoàn cảnh này không? Và nếu tôi đã đi đến kết luận là có, thì tôi phải giao thác đời sống mình cho Ngài – một Đức Chúa Trời tối cao biết hết mọi sự. Khi tôi đáp ứng bằng đức tin trong mọi trường hợp, thì tôi sẽ nhận được những ơn phước mà Ngài dành cho mình. Bạn và tôi phải chăm nhìn vào Ngài chứ không nhìn vào những trở ngại.

Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm những điều mà chúng ta không hiểu hết được, nhưng trong sứ điệp hôm nay Mục sư diễn giả đã nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời biết mọi điều về chúng ta – kể cả tương lai của chúng ta. Hãy đặt đức tin mình nơi một Đức Chúa Trời toàn tri, và cậy Ngài lo liệu mọi sự.

Nếu chúng ta trông mong biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải dành thời gian học Kinh thánh. Thi thiên 119:164-168  chỉ dạy chúng ta bí quyết như sau: “Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ giềng mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa.”

Khi bạn phải quyết định thì việc bạn cần những lời khuyên là điều thường tình. Mặc dầu những lời khuyên này có thể giúp ích cho bạn, nhưng đôi khi nó cũng có thể nguy hiểm, nếu người cố vấn cho bạn không nhìn sự việc theo quan điểm Kinh thánh.

 

 

 

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký