Lời chứng
Lời chứng 6 ... cám ơn quí vị đã đem ánh sáng của... Xem thêm
Lời chứng 5 Tôi rất ham thích chương trình nầy dành... Xem thêm
Lời chứng 4 Trong chuyên mục cách đối xử của người... Xem thêm
Lời chứng 3 Chúng tôi rất thích thú chương trình... Xem thêm
Lời chứng 2 Chúng tôi cảm ơn Chúa vì được Tin Lành... Xem thêm
Lời chứng 1 Qua bài học này chị được sự đụng chạm... Xem thêm
12
   Đăng nhập | Đăng ký