“Ngày nay việc giao tiếp bằng tiếng Anh – nhất là nghe và nói – trở  nên thông dụng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong công việc làm. Chương trình Đồng Hành sẽ nâng cao khả năng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn. Hơn thế nữa bạn sẽ có dịp cùng với Mục sư Tiến sĩ Michael đi qua những đề tài khác nhau từ nếp sống đạo cho đến những bài học sâu nhiệm từ Kinh thánh. Chương trình Đồng Hành đang được phát thanh và phát hình trên hơn 200 quốc gia, trong đó có phát thanh bằng tiếng Việt. Chúng tôi cầu nguyện để chương trình Đồng Hành đem lại sự ngọt ngào vui thỏa cho tâm linh bạn. Mong bạn sẽ dành thì giờ nghe Lời Chúa qua chương trình nầy cũng như giới thiệu cho bạn bè và thân hữu nữa. ”

You want me to do what ?- Part 08 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
You want me to do what ?- Part 07 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
You want me to do what ?- Part 06 of 12 Ngài muốn con làm gì? Phần 06 Xem thêm
You want me to do what ? - Part 05 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
You want me to do what - Part 04 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
You want me to do what - Part 03 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
You want me to do what - Part 02 of 12 Ngài muốn con làm gì? Phần 02 Xem thêm
You want me to do what - Part 01 of 12 Ngài muốn con làm gì? - Phần... Xem thêm
Sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời - 10 Xem thêm
Sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời - 9 Xem thêm
Sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời - 8 Xem thêm
Sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời - 7 Xem thêm
12 3 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký