“Ngày nay việc giao tiếp bằng tiếng Anh – nhất là nghe và nói – trở  nên thông dụng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong công việc làm. Chương trình Đồng Hành sẽ nâng cao khả năng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn. Hơn thế nữa bạn sẽ có dịp cùng với Mục sư Tiến sĩ Michael đi qua những đề tài khác nhau từ nếp sống đạo cho đến những bài học sâu nhiệm từ Kinh thánh. Chương trình Đồng Hành đang được phát thanh và phát hình trên hơn 200 quốc gia, trong đó có phát thanh bằng tiếng Việt. Chúng tôi cầu nguyện để chương trình Đồng Hành đem lại sự ngọt ngào vui thỏa cho tâm linh bạn. Mong bạn sẽ dành thì giờ nghe Lời Chúa qua chương trình nầy cũng như giới thiệu cho bạn bè và thân hữu nữa. ”

Mười điều răn - 2 Xem thêm
Mười điều răn - 1 Xem thêm
Từ hy vọng đến hy vọng đời đời Có bao giờ quý vị rơi vào... Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 16 of 16 Thi thiên - Phần 16 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 15 of 16 Thi thiên - Phần 15 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 14 of 16 Thi Thiên - Phần 14 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 13 of 16 Thi Thiên - Phần 13 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 12 of 16 Thi thiên - Phần 12 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 11 of 16 Thi thiên - Phần 11 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 10 of 16 Thi thiên - Phần 10 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 09 of 16 Thi thiên - Phần 09 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 08 of 16 Thi thiên - Phần 08 Xem thêm
1 2 3 45 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký