“Ngày nay việc giao tiếp bằng tiếng Anh – nhất là nghe và nói – trở  nên thông dụng trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong công việc làm. Chương trình Đồng Hành sẽ nâng cao khả năng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn. Hơn thế nữa bạn sẽ có dịp cùng với Mục sư Tiến sĩ Michael đi qua những đề tài khác nhau từ nếp sống đạo cho đến những bài học sâu nhiệm từ Kinh thánh. Chương trình Đồng Hành đang được phát thanh và phát hình trên hơn 200 quốc gia, trong đó có phát thanh bằng tiếng Việt. Chúng tôi cầu nguyện để chương trình Đồng Hành đem lại sự ngọt ngào vui thỏa cho tâm linh bạn. Mong bạn sẽ dành thì giờ nghe Lời Chúa qua chương trình nầy cũng như giới thiệu cho bạn bè và thân hữu nữa. ”

Psalms of Deliverance - Part 07 of 16 Thi thiên - Phần 07 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 06 of 16 Thi Thiên - Phần 06 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 05 of 16 Thi Thiên - Phần 05 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 04 of 16 Thi thiên - Phần 04 Xem thêm
Psalms of Deliverance - Part 03 of 16 Thi thiên - Phần 3 Xem thêm
Psalms of Deliverance - part 02 of 16 Thi thiên - Phần 02 Xem thêm
Psalms of Deliverance - part 01 of 16 Thi thiên - Phần 1 Xem thêm
Faithful Friends Những người bạn trung thành Xem thêm
What did Jesus mean? Ý Chúa muốn nói điều gì? Xem thêm
What does Jesus think? Part 09 of 09 Chúa Jesus nghĩ gì? - Phần 09 Xem thêm
What does Jesus think? Part 08 of 09 Chúa Jesus nghĩ gì? - Phần 08 Xem thêm
What does Jesus think? Part 07 of 09 Chúa Jesus nghĩ gì? - Phần 07 Xem thêm
1 2 3 4 56 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký