Phụ nữ và Hy vọng là chương trình nhằm đem lại kiến thức, niềm tin và hy vọng cho giới nữ. Nội dung của chương trình liên quan đến nhiều vấn đề của phái nữ từ cách ăn uống, cách phòng ngừa bệnh tật; các vấn đề liên quan đến giá trị của phụ nữ, các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội; cho đến mối quan hệ giữa cá nhân với Chúa Cứu Thế. Chương trình Phụ nữ và Hy vọng hiện đang được phát thanh trên hai trăm thứ tiếng khác nhau; và là nguồn an ủi, khích lệ, nâng đỡ cho nhiều phụ nữ có nan đề trên khắp thế giới cũng như trong nước. Đã không ít người nhờ nghe chương trình Phụ nữ và Hy vọng mà đời sống được thay đổi và gia đình từ đổ vỡ được hạnh phúc. Dầu bạn là người nữ thuộc trong bất kỳ giai cấp xã hội nào; dầu hoàn cảnh đời bạn ra sao; dầu nhu cầu của bạn như thế nào thì Phụ nữ và Hy vọng vẫn là chương trình dành cho bạn. ”
 
Bạn là một phước hạnh cho những người khác Tôi rất biết ơn khi có người... Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 3, 2017 Cầu nguyện để các chị em phụ... Xem thêm
Sống nhân từ Nếu không có một biến cố lớn... Xem thêm
Đức tin mạnh mẽ Thân chào các chị em phụ nữ,... Xem thêm
Phục vụ nhau Phục vụ người khác không dễ,... Xem thêm
Một kết thúc tốt đẹp Thứ nhất là nên tránh va chạm... Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 2, 2017 Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 1, 2017 Xem thêm
Giá trị của sự sống Xem thêm
Giải pháp tối ưu Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 12, 2016 Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 11, 2016 Xem thêm
12 3 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký