Phụ nữ và Hy vọng là chương trình nhằm đem lại kiến thức, niềm tin và hy vọng cho giới nữ. Nội dung của chương trình liên quan đến nhiều vấn đề của phái nữ từ cách ăn uống, cách phòng ngừa bệnh tật; các vấn đề liên quan đến giá trị của phụ nữ, các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội; cho đến mối quan hệ giữa cá nhân với Chúa Cứu Thế. Chương trình Phụ nữ và Hy vọng hiện đang được phát thanh trên hai trăm thứ tiếng khác nhau; và là nguồn an ủi, khích lệ, nâng đỡ cho nhiều phụ nữ có nan đề trên khắp thế giới cũng như trong nước. Đã không ít người nhờ nghe chương trình Phụ nữ và Hy vọng mà đời sống được thay đổi và gia đình từ đổ vỡ được hạnh phúc. Dầu bạn là người nữ thuộc trong bất kỳ giai cấp xã hội nào; dầu hoàn cảnh đời bạn ra sao; dầu nhu cầu của bạn như thế nào thì Phụ nữ và Hy vọng vẫn là chương trình dành cho bạn. ”
 
Con trẻ là quà tặng của Chúa Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 10, 2016 Cầu nguyện để các chị em khao... Xem thêm
Hy vọng trong Chúa Xem thêm
Chúa Giê-xu chăm sóc chúng ta Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 09, 2016 Xem thêm
Giận Chúa Xem thêm
Đức Chúa Trời chăm sóc bạn Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 08, 2016 Cầu nguyện cho chị em ở... Xem thêm
Khi số phận được thay đổi Xem thêm
Buông bỏ những điều trái buộc Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 07, 2016 Cầu nguyện cho Phụ nữ Trung... Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 06, 2016 CẦU NGUYỆN CHO PHỤ NỮ Ở... Xem thêm
1 23 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký