Phụ nữ và Hy vọng là chương trình nhằm đem lại kiến thức, niềm tin và hy vọng cho giới nữ. Nội dung của chương trình liên quan đến nhiều vấn đề của phái nữ từ cách ăn uống, cách phòng ngừa bệnh tật; các vấn đề liên quan đến giá trị của phụ nữ, các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội; cho đến mối quan hệ giữa cá nhân với Chúa Cứu Thế. Chương trình Phụ nữ và Hy vọng hiện đang được phát thanh trên hai trăm thứ tiếng khác nhau; và là nguồn an ủi, khích lệ, nâng đỡ cho nhiều phụ nữ có nan đề trên khắp thế giới cũng như trong nước. Đã không ít người nhờ nghe chương trình Phụ nữ và Hy vọng mà đời sống được thay đổi và gia đình từ đổ vỡ được hạnh phúc. Dầu bạn là người nữ thuộc trong bất kỳ giai cấp xã hội nào; dầu hoàn cảnh đời bạn ra sao; dầu nhu cầu của bạn như thế nào thì Phụ nữ và Hy vọng vẫn là chương trình dành cho bạn. ”
 
Lịch cầu nguyện tháng 11, 2015 Ngợi khen và Cảm tạ Xem thêm
Quan điểm của Chúa Giê-xu về phụ nữ Chúa Giêxu không chỉ chấp... Xem thêm
Chúa ghét sự đàn áp Chúng ta có thể cầu xin Chúa... Xem thêm
Vấn đề cốt lõi Vậy tôi có thể làm gì để giải... Xem thêm
Lịch cầu nguyện tháng 10, 2015 Cầu nguyện cho phụ nữ khắp... Xem thêm
Sự linh nghiệm của đức tin Xem thêm
Hội thánh Xem thêm
Kinh thánh là ánh sáng Xem thêm
Lịch cầu nguyện 09,2015 Cầu nguyện cho phụ nữ vùng... Xem thêm
Đức Chúa Trời biết các ngày của bạn Những ai trông đợi và tin cậy... Xem thêm
Sai lầm không đáng có Các bạn thân mến, câu chuyện... Xem thêm
Mắt tâm linh Xem thêm
1 2 3 4 56 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký