Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Vai trò quản gia - 2 Xem thêm
Vai trò quản gia Phải chăng ai đó trong chúng... Xem thêm
Tội lỗi Tội lỗi là một vấn đề rất... Xem thêm
Thương xót Khi bị người khác làm hại... Xem thêm
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành... Xem thêm
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo,... Xem thêm
Cây vả Vậy chỗ đứng của việc lành... Xem thêm
Thư gửi các Hội thánh Xem thêm
Tiên tri Ô-sê Trong suốt Kinh thánh, liên... Xem thêm
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn... Xem thêm
Khích lệ Đức Chúa Trời muốn chúng ta... Xem thêm
Hạ mình Thỉnh thoảng tôi có nghe một... Xem thêm
1 2 3 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký