Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Quản lý Theo Kinh thánh, tất cả những... Xem thêm
Rõ ràng Vậy làm sao để xác định được... Xem thêm
Đa-vít Xem thêm
An ủi Xem thêm
Chứng cớ Xem thêm
Ra đi Xem thêm
Bất ngờ Xem thêm
Anh hùng đức tin Xem thêm
Luật pháp Xem thêm
Xuất hành Xem thêm
Chúa tái lâm Chúa Jê-sus tái lâm, cơn đại... Xem thêm
Ngọn cờ ... nói về ngọn cờ của dân... Xem thêm
12 3 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký