Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Giô-sép - 2 Đức Chúa Trời yêu kẻ thuộc về... Xem thêm
Giô-sép - 1 Xem thêm
Sao mai Xem thêm
Đức Chúa Trời Xem thêm
Tháp Ba-bên Hoan nghênh quí thính giả đến... Xem thêm
Sô-đôm Sô-đôm là một trong hai thành... Xem thêm
Ca-in . Có những người luôn nhìn... Xem thêm
Sợ Trong cuộc sống có rất nhiều... Xem thêm
Kho tàng ẩn giấu Trong cuộc sống, ít có điều... Xem thêm
Đầy dẫy lời Chúa Xem thêm
Cái cửa Xem thêm
Hòn đá Kinh thánh sử dụng nhiều danh... Xem thêm
1 23 4 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký