Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Còn hay mất Có những câu nói hoặc những... Xem thêm
Hạn hán Khuynh hướng của con người tự... Xem thêm
Chúa Giê-xu - 2 Một số danh xưng này được tìm... Xem thêm
Chúa Giê-xu - 1 Rất nhiều bậc cha mẹ đặt tên... Xem thêm
Lòng rộng rãi Sống trong đời, người ta... Xem thêm
Dứt phép thông công Hội thánh là một đoàn thể gồm... Xem thêm
Thập tự giá Xem thêm
Vui mừng Xem thêm
Ấn tượng Những người chứng kiến các vụ... Xem thêm
Ánh sáng Một trong những hình ảnh mà... Xem thêm
Chúa tái lâm Vâng, mỗi người còn sống đều... Xem thêm
Bắt chước Ở đây ông nói họ đã bắt chước... Xem thêm
1 2 34 5 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký