Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Trọn vẹn Trong thế giới chúng ta đang... Xem thêm
Sinh tế chuộc tội Chúng ta cần yêu mến Chúa... Xem thêm
Phía trước Xem thêm
Căn bản Xem thêm
Theo đuổi Xem thêm
Chiến tranh Xem thêm
Hội thánh Có bao giờ quý vị tự hỏi đâu... Xem thêm
Yên ủi Ngài luôn luôn đúng trong... Xem thêm
Phân tâm Chúng ta cần tiếp tục tập chú... Xem thêm
Cuộc đua Tặng phẩm sự sống vĩnh hằng... Xem thêm
Các ẩn dụ - 2 Theo một số tự điển định... Xem thêm
Các ẩn dụ - 1 Nếu đã đọc qua các sách Phúc... Xem thêm
1 2 3 45 6 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký