Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Cứng lòng Kinh thánh cảnh cáo người tín... Xem thêm
Làm mẹ Tình yêu của người mẹ dành... Xem thêm
Vững lòng Trong số những dấu hiệu này... Xem thêm
Phi-e-rơ “Chúa” và “Cứu Chúa” khác... Xem thêm
Nơi trú ẩn Xem thêm
Na-hum Những kẻ gian ác sẽ phải chịu... Xem thêm
Ôm lấy Xem thêm
Sự vâng lời Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là... Xem thêm
Hy vọng Nhiều người khác đã biết đến... Xem thêm
Không thể biện minh Con người ta rất thường có... Xem thêm
Sợ Sợ là một cảm giác tự nhiên... Xem thêm
Lựa chọn Có những lúc sự lựa chọn... Xem thêm
1 2 3 4 56 7 8
   Đăng nhập | Đăng ký