Lời Sống là chương trình đề cập đến nhiều đề tài khác nhau được thực hiện theo hình thức đối thoại. Điều đặc biệt của chương trình nầy là từng bài sẽ được xây dựng trên nền tảng của từng chữ hay từng nhóm chữ quan trọng trong Kinh thánh. Các chữ đó như: Sự sống, Hy vọng, Tự do, Phước, Thập tự giá ... Như vậy bạn sẽ lần lượt nắm được ý nghĩa sâu hơn của những chữ hay nhóm chữ nầy. Việc đối thoại được thực hiện bởi hai tín hữu sẽ khiến bạn dễ dàng theo dõi nội dung. Hy vọng chương trình Lời Sống sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Lời Chúa và áp dụng vào đời sống mình để bạn luôn ca ngợi Chúa chúng ta. Mời bạn lắng nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe nữa. Cám ơn bạn ”.

Sẵn sàng Xin kính chào quý thính giả.... Xem thêm
Cung ứng Sống trong cuộc đời này không... Xem thêm
Niềm tin Cơ Đốc - 2 Nhưng rồi chúng ta dần bị dạt... Xem thêm
Niềm tin Cơ Đốc - 1 So với một số tôn giáo thì... Xem thêm
Hạnh phúc được hạnh phúc, hay nói cách... Xem thêm
Chịu khổ Nhưng con người đã tự đánh... Xem thêm
1 2 3 4 5 6 78
   Đăng nhập | Đăng ký