Ngày nay, một số người nhân danh khoa học mà cho rằng niềm tin nơi Thiên Chúa là điều mê tín hay mù quáng. Sự thật như thế nào? Phải thừa nhận, khoa học đã giúp con người rất nhiều trong việc khám phá thế giới quanh ta cũng như cải thiện cuộc sống con người. Khoa học đã đưa ra những nhận định rất chính xác. Tuy nhiên phải khách quan để thừa nhận rằng, khoa học có phạm vi giới hạn của khoa học. Lãnh vực tâm linh nằm ngoài phạm vi của khoa học. Khoa học không thể chứng minh có Đức Chúa Trời nhưng khoa học đồng thời cũng không thể chứng minh không có Đức Chúa Trời. Thật ra, khoa học chân chính sẽ giúp ích cho con người rất nhiều trên con đường tìm đến Thiên Chúa. Thực tế cho thấy, nhiều nhà bác học thượng thặng vẫn có niềm tin nơi một Đức Chúa Trời thực hữu, vô cùng khôn ngoan và quyền năng. Chương trình ‘Chân lý Trong Ống Nghiệm’ hân hạnh giới thiệu đến các bạn một loạt bài được đúc kết từ những nhà khoa học bàn về niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúc bạn khám phá những điều mới lạ và thích thú qua loạt bài nầy.

 

Một ống nghiệm có thể cho ta biết chân lý nào? Khoa học đã đóng góp rất... Xem thêm
   Đăng nhập | Đăng ký