Lời chứng 10
Cảm tạ Đức Chúa Trời! Từ khi nghe được Đài Xuyên Thế Giới hàng ngày, tôi càng hiểu biết về Chúa nhiều hơn và nhận được sự phước hạnh trong lời của Ngài. Cuộc sống của tôi ngày càng làm theo ý muốn của Chúa. Cảm ơn quí vị đã cho chúng tôi được nghe về lời của chúa mỗi ngày. Xin hãy nhớ đến chúng tôi trong giờ cầu nguyện của quí vị, nhờ đó chúng tôi có thêm năng lực từ Chúa để làm theo lời Ngài. Chân thành cảm ơn.

Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Lời chứng 18    
Lời chứng 17     Chúng tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho quí đài. Cầu xin...
Lời chứng 16     Từ ngày quí đài cộng tác giúp đỡ dân tộc Chăm chúng tôi...
Lời chứng 15     Cuộc đời cũ đã qua. Kinh thánh là ánh sáng và ngọn đèn cho...
Lời chứng 14     Sau khi nghe bài học về sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời,...
Lời chứng 13     Cuộc sống luôn thỏa lòng trong sự tin cậy Chúa dù cho hoàn...
   Đăng nhập | Đăng ký