Lời chứng 17

1/ Mục sư Sui Than

Tôi rất cám ơn chương trình đài xuyên thế giới vì tôi đã từng nghe lời Chúa hằng ngày từ đài. Nó rất là bổ ích cho tôi và cả gia đình tôi, có rất nhiều bài học quý giá qua chương trình của đài.

2/ Phạm Tấn Phúc – Bến Tre

Vào tháng 10/2012 tôi có nhận 1 máy radio của quí đài. Tôi rất cảm ơn quý đài, gia đình tôi và các con cháu 17 người tthường xuyên nghe đài. Chương trình phát thanh rất tốt, chúng tôi nhận được nhiều sự dạy dỗ qua chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh, Thánh Kinh lược khảo, Đồng hành, Phụ nữ và Hy vọng. Chúng tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho quí đài. Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn tràn ơn phước và năng lực trên quí đài. Nhờ nghe lời Chúa qua chương trình của XTG mà chúng tôi được đứng vững trong Chúa.

3/ MS Nguyễn Việt; Hậu Nghĩa-Long An.

Tôi vui vì có những tín hữu ở nơi vùng sâu vùng xa cách Hội thánh khoảng 20- 30 km trung tín nghe lời Chúa qua chương trình Đài Phát Thanh Tin lành Xuyên Thế Giới. Do thiếu phương tiện, lại ở xa nên có khi cả tháng mới đi nhóm thờ phượng Chúa một lần, nên mỗi đêm được nghe lời Chúa thì tâm linh được vui thỏa. Không có lời Chúa thì buồn biết bao.

Một thính giả nói: Cảm ơn Chúa từ khi nhận được cái radio của Chương Trình Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới cho đến nay đã hơn bốn năm Chúa cho chúng tôi có cơ hội được nghe lời Chúa. Tuy ở cách xa nhà thờ nhưng chúng tôi vẫn được an ủi vì được thường xuyên nghe đài. Tâm linh được lớn lên, càng thấy yêu mến Chúa hơn. Gia đình chúng tôi đông con cực khổ thiếu thốn, nhưng thấy được ơn thương xót của Chúa, qua đó thấy Chúa có trả lời qua sự cầu nguyện của gia đình tôi. Xin Chúa ban ơn dư dật trên quí vị.

4/ Mục Sư: Đặng Thiên; Mộc Hóa.

   Cảm ơn Chúa qua những cái radio mà tôi nhận của Chương Trình thì tôi cho những người thật sự có nhu cầu cần nghe lời Chúa không có phương tiện đi nhóm do ở nơi vùng sâu vùng xa hoặc già cả neo đơn- bệnh tật.

 Khi đi đến thăm Ông Nguyễn Văn Xéo 77 tuổi là thính giả bị bịnh tai biến teo hai chân không có ai chăm sóc, sống chỉ nhờ vào sự chu cấp của Hội thánh và những ân nhân. Lúc khỏe ông chống nạn ra đầu xóm rồi xin quá giang xe mà đi nhóm thờ phượng Chúa. Nhóm xong anh em trong Hội thánh đưa về. Mỗi tối lúc 7h45 ông luôn mở đón nghe Chương Trình Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới. Ông nói “Cảm ơn Chúa đã ban cho ông nhận được cái radio là phương tiện tốt nhất quý nhất để nghe lời Chúa. Trong lúc buồn cô đơn lời Chúa an ủi, trong lúc thiếu thốn Chúa chu cấp cho, lúc đau yếu lời Chúa nhắc nhỡ để mà mạnh mẻ trong sự nhờ cậy Chúa vì chính Ngài là nguồn của sự tiếp trợ cho cuộc đời của ông trong tuổi xế chiều”

5/ Truyền đạo Nguyễn Hiền Triết; Long An.

  Chúa cho tôi được biết chương trình đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới khi tôi còn là sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học. Tôi thường vào trang web của chương trình xem và tra cứu các bài giúp cho tôi thêm kiến thức trong lời Chúa mà học tốt cho đến khi tốt nghiệp và về phụ tá ở Mộc Hóa và phụ trách ở đây.

   Nhiều con cái Chúa được nghe lời Chúa qua chương trình đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới mà được mạnh mẻ lớn lên trong sự hầu việc Chúa trở nên Chấp sự trưởng các ban nghành. Như gia đình anh chị Nguyễn Văn Quốc, Ông bà Dương văn Châu.

Nguyện Chúa luôn ban ơn ban phước cho quý vị trong năm mới 2014 nầy.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Lời chứng 18    
Lời chứng 16     Từ ngày quí đài cộng tác giúp đỡ dân tộc Chăm chúng tôi...
Lời chứng 15     Cuộc đời cũ đã qua. Kinh thánh là ánh sáng và ngọn đèn cho...
Lời chứng 14     Sau khi nghe bài học về sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời,...
Lời chứng 13     Cuộc sống luôn thỏa lòng trong sự tin cậy Chúa dù cho hoàn...
Lời chứng 12     ... lời Ngài làm cho tôi mạnh mẽ và tự tin hơn trong khi...
   Đăng nhập | Đăng ký