Lời chứng 7

Anh Trịnh, Quang nam.

 

Cảm tạ Chúa qua sự giảng dạy của quí tôi tớ Chúa và những chương trình rất phong phú. Nó đã giúp con cái Chúa tại các vùng sâu và vùng xa, hay vùng cao nguyên đã tăng trưởng tâm linh rất nhiều. Nhiều con cái Chúa đã nghe đài và làm chứng được nhiều người tin nhận Chúa. Khi đi thăm anh em tại các buôn làng thấy anh em nghe đài, nghe anh em kể lại những phước hạnh qua sự dạy dỗ của đài, lòng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vô cùng; thấy anh em tăng trưởng lòng tôi sung sướng. Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày tôi nghe lời Chúa càng làm cho tôi ham thích lời Ngài nhiều hơn. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng bằng lời Ngài. Lời Ngài đã giúp tôi vượt qua những thử thách và cám dỗ, tôi dâng lời tạ ơn Chúa.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Lời chứng 18    
Lời chứng 17     Chúng tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho quí đài. Cầu xin...
Lời chứng 16     Từ ngày quí đài cộng tác giúp đỡ dân tộc Chăm chúng tôi...
Lời chứng 15     Cuộc đời cũ đã qua. Kinh thánh là ánh sáng và ngọn đèn cho...
Lời chứng 14     Sau khi nghe bài học về sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời,...
Lời chứng 13     Cuộc sống luôn thỏa lòng trong sự tin cậy Chúa dù cho hoàn...
   Đăng nhập | Đăng ký