Lời chứng 9
Từ khi nghe được lời Chúa qua đài vào mỗi buổi chiều, lòng của chúng tôi vui mừng lắm. Lúc trước, đời sống của chúng tôi không kính sợ Chúa và sống một đời sống theo ý mình mà thôi. Nhưng từ khi nghe đài phát thanh, chúng tôi mới hiểu lời của Ngài nhiều hơn. Chúng tôi không muốn làm theo ý mình nữa mà chỉ muốn làm theo ý chỉ của Chúa mà thôi. Xin chân thành cảm ơn quí vị nhiều.

Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Lời chứng 18    
Lời chứng 17     Chúng tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho quí đài. Cầu xin...
Lời chứng 16     Từ ngày quí đài cộng tác giúp đỡ dân tộc Chăm chúng tôi...
Lời chứng 15     Cuộc đời cũ đã qua. Kinh thánh là ánh sáng và ngọn đèn cho...
Lời chứng 14     Sau khi nghe bài học về sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời,...
Lời chứng 13     Cuộc sống luôn thỏa lòng trong sự tin cậy Chúa dù cho hoàn...
   Đăng nhập | Đăng ký