Lời chứng 7

Anh Trịnh, Quang nam.

 

Cảm tạ Chúa qua sự giảng dạy của quí tôi tớ Chúa và những chương trình rất phong phú. Nó đã giúp con cái Chúa tại các vùng sâu và vùng xa, hay vùng cao nguyên đã tăng trưởng tâm linh rất nhiều. Nhiều con cái Chúa đã nghe đài và làm chứng được nhiều người tin nhận Chúa. Khi đi thăm anh em tại các buôn làng thấy anh em nghe đài, nghe anh em kể lại những phước hạnh qua sự dạy dỗ của đài, lòng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vô cùng; thấy anh em tăng trưởng lòng tôi sung sướng. Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày tôi nghe lời Chúa càng làm cho tôi ham thích lời Ngài nhiều hơn. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng bằng lời Ngài. Lời Ngài đã giúp tôi vượt qua những thử thách và cám dỗ, tôi dâng lời tạ ơn Chúa.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Lời chứng 11     Qua bài học chúng tôi nhìn lại chính mình, thấy mình còn...
Lời chứng 1     Qua bài học này chị được sự đụng chạm của Chúa, ...
Lời chứng 5     Tôi rất ham thích chương trình nầy dành thì giờ để vào...
Lời chứng 4     Trong chuyên mục cách đối xử của người phụ nữ với người...
Lời chứng 3     Chúng tôi rất thích thú chương trình Phụ nữ hy vọng - đã an...
Lời chứng 2     Chúng tôi cảm ơn Chúa vì được Tin Lành Xuyên Thế Giới đã...
   Đăng nhập | Đăng ký