Sự bình an vĩnh cửu

 Anh: Các bạn thân mến, chúng ta hãy tưởng tượng ra một trường hợp người ta tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất của mình, bỗng dưng người đó xuất hiện, thì chắc chắn là vui mừng lắm phải không các bạn? Và đó là câu chuyện của các môn đồ của Chúa Giê-xu ngày xưa mà hôm nay Ngọc Anh muốn chia sẻ cùng các bạn.

     Như chúng ta đã biết, khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên Thập tự giá, thì các môn đồ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, vì chính mắt họ nhìn thấy Chúa bị nhục hình và đã chết. Mọi hy vọng khi họ đi theo Chúa đều tiêu tan, họ tưởng rằng những ngày tháng mà họ theo Chúa Giê-xu đã chấm hết, và họ đang ở trong một tâm trạng bất an, buồn bực. Họ không biết được những ngày sắp tới rồi sẽ như thế nào đây? Những gì Chúa đã bảo trước với họ nhiều lần, về sự chết và sự sống lại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của họ, bởi vì không thể nào một người thực sự đã chết, bị chôn trong mồ ba ngày mà có thể sống lại được.

 

Nga: Vâng, tôi nhớ trong sách Ma-thi-ơ ở đoạn thứ 16 có ghi lại rằng, sau khi Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là “Đấng Christ”, con Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu có báo trước với các môn đồ về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ở câu 21 có ghi như sau: “Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng, mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.”

 

Anh: Đúng vậy, và vì Chúa Giê-xu có nói trước điều này nhiều lần, nên có rất nhiều người nghe thấy và biết rõ chuyện này. Do đó, sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 27 từ câu 62 cho đến câu 66 có ghi lại như sau: “Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát, 63 mà nói rằng: Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. 64 Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. 65 Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. 66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.”

     Như vậy thì đối với các môn đồ thời bấy giờ,  hy vọng được thấy Chúa sống lại là vô cùng  mong manh, nếu không muốn nói là tuyệt vọng, vì họ không đủ đức tin và sự hiểu biết để tin vào điều ấy. Chính vì lẽ đó mà họ vẫn hoang mang, lo sợ khi nghe tin Chúa Giê-xu đã sống lại, và các lính canh đã phao tin rằng các môn đồ đã lấy cắp xác Chúa đi. Điều này có nghĩa là họ có thể bị bắt và bị vu khống, rồi bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Họ không dám công khai hội họp nữa, mà họ phải họp lại trong một căn phòng đóng kín. Thánh Kinh ghi lại trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 12 câu 19 và 20 rằng: “Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.”

     Thật là một sự bất ngờ đối với các môn đồ phải không các bạn? Vì Chúa Giê-xu hiện diện giữa họ trong lúc cửa đang đóng kín, khiến họ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Trong sách Lu-ca, chương thứ 24 câu 36 và 37 đã ghi lại rằng: “Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 37 Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.”

     Vậy là trước khi các môn đồ được hưởng sự mừng vui trọn vẹn vì Chúa thật đã sống lại, thì họ đã trải nghiệm những tâm trạng và cảm xúc với những cung bậc khác nhau, từ lo âu, sợ hãi, đến ngạc nhiên rồi vui mừng. Và đây là một bức tranh sum vầy mang lại sự bình an vĩnh cửu không phải chỉ cho các môn đồ không thôi mà còn cho tất cả những ai tin cậy Chúa Giê-xu, các bạn nhớ lời chào của Chúa dành cho họ là gì không?

 

Nga và Tuyết: (đồng trả lời) “Bình an cho các ngươi!”

 

Anh: Vâng, “Bình an cho các ngươi!” là một câu nói đơn sơ nhưng có một hiệu quả thần kỳ cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa. Việc Chúa sống lại gây chấn động cho toàn thể dân chúng thời bấy giờ, và đối với sự hiểu biết của con người bình thường thì là một sự khó tin, nên đã có người trong số các môn đồ của Chúa họ bày tỏ rằng họ không tin. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 17 có ghi: “Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.” Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 24, 25 cũng có ghi: “Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. 25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.”

     Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ tâm trạng của những người đó, nên Ngài đã hiện ra cho họ để họ nhìn thấy Chúa một cách tỏ tường và chạm được vào Ngài, để họ tin và được hưởng niềm vui sum họp trọn vẹn với Ngài. Do đó tiếp theo các câu Kinh Thánh trên, từ câu 26 đến câu 29 có ghi tiếp rằng: “Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! 28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! 29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”

 

Tuyết: Ô, Mai Tuyết tưởng tượng ra cảnh Chúa xuất hiện giữa họ và nói đúng tâm trạng của họ, cũng như cho họ sờ vào những thương tích trên thân thể của Ngài, thì chắc họ sung sướng lắm vì biết Chúa thật đã sống lại, nhưng cũng có một chút hổ thẹn nữa, phải không? vì trước đó họ đã quyết liệt không tin nếu không có bằng chứng xác thực, bất chấp những lời họ đã nghe Chúa báo trước.

 

Nga: Vâng, khi tôi đọc thấy chỗ này, tôi cũng lấy làm lạ là Chúa không hề trách móc bất cứ ai vì đã nghi ngờ sự sống lại của Ngài, mặc dầu họ đã được báo trước. Dường như Chúa cảm thông với những suy nghĩ của họ và Ngài vẫn chấp nhận họ.

 

Tuyết: Những kẻ đó là chúng ta bây giờ phải không?

 

Anh: Đúng vậy, lời đó dành cho tất cả những ai không nhìn thấy Chúa sống lại mà vẫn tin. Ngày nay chúng ta tin Chúa qua Kinh Thánh, và qua lời chứng của những người đã trải qua kinh nghiệm tin cậy Ngài, cũng như kinh nghiệm của bản thân khi muốn được đến với Chúa. Chính vì lẽ đó mà sự kiện này không phải chỉ làm nức lòng những người theo Chúa không thôi, mà sự kiện này còn nói lên sự chiến thắng của Chúa Giê-xu đối với sự chết nữa. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn thể nhân loại. Vì Kinh Thánh trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 27 có ghi rõ rằng: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Sự phán xét được đề cập ở đây là sự phán xét cuối cùng để những người được trắng án sẽ thoát khỏi án phạt đời đời và có được sự sống đời đời, sẽ không còn nước mắt, đau khổ nữa mà thay vào đó là sự sống và sự bình an vĩnh cửu với Chúa. Vì cũng trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 36 có viết: Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

     Các bạn thân mến, theo những lời trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, thì các môn đồ theo Chúa Giê-xu được tái hợp với Chúa không phải chỉ trong một thời gian, lúc Chúa Giê-xu còn ở trên trái đất này mà thôi, nhưng bây giờ họ đang được ở với Chúa và họ sẽ được sống đời đời với Ngài. Các bạn có muốn được hưởng đặc quyền đó không? Hãy đến với Chúa ngay hôm nay. Bạn hãy nói với Chúa rằng, “Lạy Chúa Giê-xu, con muốn được làm con của Ngài, con muốn được tha tội và được sự sống đời đời, xin Chúa chấp nhận con.” Chỉ cần như thế là bạn sẽ trở thành con cái của Chúa ngay lập tức, Ngài sẽ ngự vào lòng bạn, và dẫn dắt cuộc đời của bạn luôn luôn. Phước hạnh của Chúa đang chờ lời nói của bạn.

Muốn đọc hết bài bạn hãy liên hệ vuian@hotmail.com. Thần ái.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Ma-ri học dưới chân Chúa Giê-xu Chúng tôi muốn kể với bạn câu chuyện có thật về một cô gái...
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 8-2017 Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành gia đình
Lịch cầu nguyện tháng 7-2017 CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Lịch cầu nguyện tháng 6-2017 Xin cầu nguyện cho các nạn nhân bị bán vào đường dây mại...
Chúa Giê-xu được xức dầu và bị phản bội
   Đăng nhập | Đăng ký