Sự sống vượt trên vật lý

GIÁO SƯ:    Phân tích nghĩa là chia nhỏ ra. .

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng ai sẽ ghép các phần lại với nhau để xem chúng tạo nên thứ gì? 

 

GIÁO SƯ:    Hóa học và vật lý có giải thích vì sao sự sống tồn tại và sự sống đã bắt đầu như thế nào không? Một triết gia đồng thời cũng là một nhà sinh học chia sẻ những hiểu biết của mình về câu hỏi quan trọng này.   

 

GIÁO SƯ:    Tác giả Alvin Toffler [AL-vin TOF-ler]  viết: “Một trong những kỹ năng phát triển cao nhất trong nền văn minh đương đại là phân tích: mổ xẻ vấn đề ra thành các thành phần nhỏ nhất có thể. Chúng ta làm việc đó rất giỏi. Quá giỏi đến nỗi chúng ta thường quên ghép các thành phần đó lại với nhau.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Trong khi các nhà khoa học chuyên mổ xẻ mọi vấn đề để phân tích, các nhà triết học lại cố ghép chúng lại với nhau – trong khuôn khổ ý tưởng. Vì vậy chúng ta thật mừng vì được khám phá những suy nghĩ của một học giả nổi tiếng trên toàn thế giới, người vừa là một nhà khoa học, vừa là một triết gia.

                            

GIÁO SƯ:    Cố tiến sĩ Michael Polanyi [poh-LAHN-yee] là viện sĩ viện hàn lâm khoa học của bốn quốc gia. Ông giảng dạy ở hàng chục trường đại học, kể cả đại học Oxford ở Anh quốc và đại học Yale ở Hoa Kỳ.

                   Giáo sư Polanyi đã giành được tiếng tăm ở cả vật lý học và khoa học xã hội. Ông là tác giả của chín cuốn sách về các đề tài khoa học, kinh tế, và triết học. Ông nổi danh nhất ở cương vị nhà triết học của khoa học.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tiến sĩ Polanyi có viết một bài cho tạp chí chuyên ngành, Chemical and Engineering News (Thời sự Hóa Học và Kỹ Thuật). Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1967, tạp chí này đã được xem là kinh điển trong lãnh vực này.

                   Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về bài báo của cố giáo sư Micheal Polanyi có tiêu đề “Sự Sống Vượt Trên Vật lý và Hóa học.”

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Polanyi mở đầu: “Khám phá của Watson và Crick về chức năng di truyền của ADN được nhiều người tin tưởng là có khả năng chứng minh các vật sống có thể được biểu hiện…bằng các quy luật vật lý và hóa học.”

                   Nhưng giáo sư Polanyi không đồng tình với quan điểm phổ biến đó. Ông tranh luận rằng cần có điều gì đó vượt trên các nguồn lực của vật lý và hóa học mới tạo ra được sự sống con người – và đặc biệt là Ý THỨC của con người.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng bộ não và cơ thể con người chứa đựng các nguồn lực vật lý và hóa học.

 

GIÁO SƯ:   Đúng vậy. Nhưng ông nói rằng chúng cũng chứa đựng một TRẬT TỰ mà tự bản thân vật lý và hóa học không thể cung ứng được.

                   Theo lời tiến sĩ Polanyi: “Tôi có quan điểm khác với…hầu hết các nhà sinh học, vì tin chắc rằng không có cơ cấu nào – dù là một cỗ máy thực sự hay là một sinh thể có chức năng như máy móc – có thể được biểu hiện theo ngôn ngữ vật lý và hóa học.” 

                   Ông nói thêm: “Máy móc…có những tính năng thông minh không được tạo ra bởi sự hòa hợp tự nhiên của các nguồn lực vật lý và hóa học. Chúng không hình thành bởi cân bằng lý-hóa, nhưng được con người làm ra.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: “Cân bằng” nghĩa là gì?

 

GIÁO SƯ:   Nó có gốc Latinh là “equilibrium.”[1]  Từ điển cho biết cân bằng là một thuật ngữ có nghĩa là “Một lực hoặc một hệ lực khi tác động lên một vật thì trung hòa với một lực hoặc một hệ lực khác và sinh ra sự cân bằng.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, một hoặc nhiều lực trung hòa với một lực khác, và hiệu quả cuối cùng là SỰ CÂN BẰNG.

 

GIÁO SƯ:   Đúng vậy. Giáo sư Polanyi nói máy móc “…không được hình thành bởi cân bằng lý-hóa, nhưng được con người làm ra.”

                   Ông dùng từ “nhân tạo” trong phát biểu này.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Dường như ông ấy ngụ ý rằng nếu một nhà khảo cổ học khám phá ra một chiếc đòn bẩy hay một công cụ khác, thì ông ấy sẽ xem đó là bằng chứng cho thấy con người đã từng sống ở đó.

 

GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Một nhà khảo cổ học sẽ không xem xét khả năng ngành vật lý và hóa học vào thời đó đã đủ phát triển để tạo ra một cỗ máy hay chưa. Sự có mặt của một công cụ dưới một lớp khai quật sẽ thuyết phục ông rằng một NGƯỜI LÀM RA công cụ đã từng sống vào đương thời của lớp khai quật đó.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, người làm ra công cụ hẳn đã làm ra các công cụ của mình từ các vật liệu. Nhưng tự thân vật liệu không thể tạo ra công cụ - vì không có bộ não và đôi tay của người làm công cụ.

 

GIÁO SƯ:   Đúng vậy.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Liệu có chính xác khi gọi các quy luật của tự nhiên là “các nguyên lý vận hành” chứ không phải là các nguyên lý cấu tạo không? Các quy luật tự nhiên chi phối phương cách vận hành của một cỗ máy hoặc một cơ thể sống – nhưng có vẻ như chúng không thể tạo nên một cỗ máy hoặc một cơ thể sống?

 

GIÁO SƯ:   Đó là một điểm thú vị đấy.

                   Tiến sĩ Polanyi nói máy móc được điều khiển bởi hai nhóm nguyên lý. “…nguyên vật liệu của máy móc phụ thuộc vào các nguyên lý vật lý và hóa học, trong khi định dạng tác dụng của máy móc được kiểm soát bởi các nguyên lý cấu trúc vận hành.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư có thể nhắc lại phần trích dẫn vừa rồi được không? “…nguyên vật liệu của máy móc phụ thuộc vào các nguyên lý vật lý và hóa học, 

 

GIÁO SƯ:   Đúng vậy. “…trong khi định dạng tác dụng của máy móc được kiểm soát bởi các nguyên lý cấu trúc vận hành.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, máy móc vận hành tuân theo các quy luật vật lý và hóa học, nhưng chúng cần một điều gì đó bên cạnh các quy luật tự nhiên để được thiết kế tạo nên.

 

GIÁO SƯ:   Chính xác.

                   Trong một phần chú thích, tiến sĩ Polanyi dùng cách diễn đạt: “nội dung thông tin trên một đơn vị vật chất.” Trong các vật sống, hình dáng và chức năng phức tạp hơn rất nhiều so với một vật chất vô sinh. Nội dung thông tin trên một đơn vị vật chất của chúng cao hơn nhiều.

                   Chẳng hạn như một cái cây có rễ, thân, cành và lá – được hình thành với hình dáng khá phức tạp. Nhưng sự phức tạp cao nhất trong một cây nằm ở sự trao đổi chất – quá trình giúp cây sống và phát triển.

                   Vật chất sống là vật chất thông tin. Chúng chứa đựng một nội dung thông tin lớn trên một đơn vị vật chất.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi sẽ ghi nhớ điều này. “Vật chất sống là vật chất thông tin. Chúng chứa đựng một nội dung thông tin lớn trên một đơn vị vật chất.”

                   Tiến sĩ Polanyi có đưa ra ví dụ nào cho nhận định này không?

 

GIÁO SƯ:    Có. Trước tiên ông ấy đưa ra những ví dụ về các vật vô sinh chứa đựng một thứ gì đó khác hơn là những ảnh hưởng của vật lý và hóa học. Ông viết về máy móc và sách vở trước khi áp dụng các nguyên tắc đó vào các cơ thể sống.

                   Giáo sư Polanyi minh họa: “Hãy thử mô tả một chiếc máy bằng thuật ngữ  lý -hóa. Một sơ đồ lý-hóa hoàn chỉnh về chiếc đồng hồ của tôi…sẽ không giúp chúng ta biết vật đó là gì.

                   “Tuy nhiên, nếu chúng ta đã biết đồng hồ, chúng ta sẽ nhận ra một vật là chiếc đồng hồ nhờ mô tả…rằng đó là một vật cho biết thời gian có các kim xoay quanh một bề mặt có đánh dấu các giờ trong ngày. Chúng ta biết đồng hồ và chỉ có thể mô tả chúng bằng các từ như ‘chỉ thời gian,’ ‘kim,’ ‘mặt,’ và ‘đánh dấu,’ chứ không thể mô tả bằng các chỉ số biến thiên của vật lý, độ dài, khối lượng và thời gian.”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy chúng ta mô tả một chiếc đồng hồ chính xác hơn khi nói đến CHỨC NĂNG, hơn là nói đến CẤU TẠO của nó.

 

GIÁO SƯ:    Chúng ta mô tả một chiếc đồng hồ có ý nghĩa hơn khi nói về chức năng, hơn là chỉ nói về cấu tạo của nó. Điểm này được đưa ra trong ví dụ minh họa thứ nhì của tiến sĩ Polanyi.      

                   “Bây giờ, …chúng ta hãy cùng bàn đến các loại sách và các phương tiện truyền thông khác. Một sơ đồ lý-hóa không thể cho biết gì về nội dung của một cuốn sách. Tất cả các vật thể mang thông tin không thể được đơn giản hóa bằng các thuật ngữ vật lý và hóa học.”

                   Một triết lý khác được giáo sư minh họa sáng tỏ. Tiến sĩ John F. Haught [HOWT] hỏi: “Hóa học có quyết định sự kết hợp từ ngữ trong trang sách này không? Hay có điều gì không liên quan đến hóa học đưa ra sự kết hợp cụ thể nầy không?”

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Dường như ông ấy ngụ ý rằng xuất bản sách vượt hơn hóa học và vật lý. In mực lên giấy không thể làm ra một cuốn sách có thể đọc hiểu được, nếu không có bản in để in mực lên giấy theo các khuôn mẫu từ ngữ có ý nghĩa.

 

GIÁO SƯ:    Nếu không có “nội dung thông tin,” nhà in thậm chí không biết phải dùng bảng chữ cái nào. Nên dùng bảng chữ cái Latinh, hay Trung Quốc, Ả-rập?

                   Và tất nhiên, nếu cuốn sách muốn có ý nghĩa, thì nó phải có tác giả - người lựa chọn chủ đề và từ ngữ để diễn tả chủ đề đó.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Theo quan điểm hóa học, một cuốn sách đơn giản chỉ là giấy và mực…

 

GIÁO SƯ:    (Xen vào) ...cùng với đầy đủ chỉ và keo để đóng cuốn sách đó.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng một cuốn sách chứa đựng nhiều hơn các thành tố hóa học. Đó là hóa học CỘNG VỚI THÔNG TIN.

 

GIÁO SƯ:    Nhưng thông tin chứa đựng trong một cuốn sách không phải là một chất được thêm vào các chất liệu vật lý. Thông tin được chứa đựng trong các mẫu mà các vật liệu hình thành nên.

 

NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sự khác biệt giữa một tác phẩm kinh điển của Nguyễn Du và những gì cậu bé nhà hàng xóm viết còn lớn hơn phân ngành hóa học về giấy và mực ứng dụng trong ngành in. 

 

GIÁO SƯ:    Giáo sư Polanyi nâng mức độ phức tạp từ những cuốn sách lên máy móc, chỉ ra rằng bất cứ cỗ máy có thể làm việc nào cũng có sự phức tạp cho thấy một nội dung thông tin cao. 

                   Sau đó ông tiếp: “Đến đây, chúng ta có thể chuyển những điều đã rút ra được từ máy móc cho CÁC phương diỆn CỦA VẬT THỂ SỐNG GIỐNG VỚI MÁY MÓC. Lấy một vài ví dụ từ các động vật bậc cao – các cơ quan trong hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, và điều hòa thân nhiệt của chúng. Hãy nghĩ đến hình thái giải phẫu học và cách chúng vận hành để thực hiện các chức năng. Không một khái niệm nào trong số đó có thể được định nghĩa bằng thuật ngữ vật lý và hóa học.

                   Nếu hóa học và vật lý không thể tạo ra sự sắp xếp từ ngữ thông minh trên một trang giấy in, thì tại sao một người thông minh lại cho rằng hóa học và vật lý có thể tạo ra cấu trúc xoắn kép cực kỳ phức tạp của một phân tử ADN?...Hay một trí óc đoạt giải Nobel có khả năng phân tích phân tử đó?

 [1]  TRANSLATOR: Please delete the preceding sentence if it is not relevant in your language. 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Sự thật lớn đến mức khoa học không thể giải thích Thưa giáo sư, vũ trụ đã khởi đầu như thế nào? Có phải thực...
Sự sống được hình thành như thế nào? Có người nói một chuyên gia là người biết nhiều hơn và...
Vũ trụ có biết chúng ta sẽ có mặt không?
Khi Đức Chúa Trời đăng nhập Đức Chúa Trời cũng muốn “đăng nhập” vào cuộc đời của chúng...
Sóng siêu âm của loài dơi Chúng ta có thể tóm tắt bằng cách nói rằng, nhiều nhà khoa...
Cát trong trục hộp khuỷu Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, chính là sách hướng dẫn...
   Đăng nhập | Đăng ký