Tái sanh - 1

 

Kinh thánh: Giăng 3:1-8, 14-15, 18-20

Sự phán xét và lên án của Đức Chúa Trời là điều có thật. Và sai lầm lớn nhất mà bạn có thể phạm phải là sống cuộc đời của mình mà không cấn đến Ngài.

Chúa Cứu Thế Jê-sus phán: “Nếu không sanh lại thì chẳng ai thấy được Nước Đức Chúa Trời”. Dầu vậy, nhiều người vẫn lý luận rằng chỉ cần sống tốt hoặc làm tròn các bổn phận tôn giáo cũng đủ để được vào thiên đàng. Đây là quan niệm rất phổ biến, nhưng cũng vô cùng sai lầm. Kinh thánh nói rõ rằng việc lành không có giá trị cứu rỗi con người. Cửa thiên đàng chỉ rộng mở cho những ai lấy đức tin chấp nhận sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Jê-sus trên thập tự giá.

Vấn đề tôi muốn trình bày trong sứ điệp hôm nay liên hệ đến một kinh nghiệm vô cùng  quan trọng cho mọi người. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus, có thể bạn chưa bao giờ nghe biết điều này, nhưng cũng có thể bạn đã nghe những tín đồ Tin Lành nói về nó rồi. Đó là sanh lại, hay tái sanh. Nhưng “tái sanh” có nghĩa gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này trong sứ điệp hôm nay, THẾ NÀO LÀ TÁI SANH?

Bây giờ, tôi mời bạn cùng xem trong Phúc âm Giăng chương 3 – nếu bạn sẵn có Kinh thánh đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu trước hết với bảy câu đầu tiên. Những câu Kinh thánh này ghi lại cuộc đàm đạo giữa Chúa Cứu Thế Jê-sus với một chức sắc tôn giáo trong xã hội thời đó tên là Ni-cô-đem. Giăng 3:1-7 chép như sau:

[1] “Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.

[2] “Ban đêm người nầy đến cùng Đức Chúa Jê-sus mà nói rằng: Thưa thầy chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được.

[3] “Đức Chúa Jê-sus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời

[4] “Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

[5] “Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

[6] “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần

[7] “Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”

Nhiều người ngày nay cũng giống như Ni-cô-đem – rất là sùng đạo, và cũng tốt nữa. Họ có thể bảo bạn: “Này, anh biết không, tôi không nói dối, tôi không gian lận, tôi cũng chẳng ăn trộm, ăn cắp của ai bao giờ. Tôi chưa bao giờ tà dâm hoặc ngoại tình…” Và cứ thế họ tiếp tục tỏ ra kiêu hãnh về nếp sống và tư cách đạo đức của mình.

Và có thể đây cũng là cách đánh giá của bạn về mình. Nhiều người trong chúng ta vẫn quan niệm rằng Đức Chúa Trời có thể chấp nhận chúng ta dựa vào thành tích cá nhân của chúng ta – vào những điều tốt bạn làm cũng như những điều xấu mà bạn tránh được. Chúng ta cũng thường so sánh mình với người khác, rồi nghĩ: “Ừ, mình vẫn còn tốt hơn ông nọ hoặc bà kia nhiều.” Chúng ta tự nhìn vào hành động, hành vi, hạnh kiểm của mình và cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào. Cũng có thể bạn là một tín đồ trong Hội thánh Tin Lành. Có thể bạn đã chịu báp-têm, đã đọc Kinh thánh nhiều và cũng có một số kiến thức về Đức Chúa Trời. Thế là bạn cảm thấy phần nào an tâm. Nhưng sự thật là bạn vẫn chưa được tái sinh. Dầu bạn là ai hoặc có đời sống đạo đức thế nào thì điều đó không quan trọng. Vấn đề là bạn đã giải quyết bản chất tội lỗi của mình chưa? Với những người có thái độ như vừa kể thì tôi có thể dám chắc là chưa, vì bạn chỉ khoe khoang về thành tích, về tư cách đạo đức của mình.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký