Thịnh vượng

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống.

Trong Kinh thánh có rất nhiều lời hứa ban phước của Đức Chúa Trời dành cho những người yêu mến và hết lòng hầu việc Ngài. Ngài hứa ban cho họ không chỉ phước thuộc linh, mà cả phước thuộc thể nữa. Một trong các lời hứa như vậy là Ma-la-chi 3:10, trong đó Đức Chúa Trời hứa xuống phước dồi dào cho những ai trung tín dâng 1/10. Căn cứ vào câu Kinh thánh này nhiều người suy nghĩ phiến diện rằng cứ dâng hiến thì chắc chắn sẽ nhận lại được bội phần hơn! Hiểu như vậy là sai. Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong phần đối thoại tiếp theo.

 

LỢI: Anh THÂN này. Sao tôi thấy có những người giảng dạy Kinh thánh nhưng chẳng đúng với Kinh thánh gì cả.

THÂN: Điều này cũng đâu có gì mới. Những người tự lập mình lên làm giáo sư hay thầy giảng không hẵn là người đó đượng nhiên nói lên chân lý, lẽ thật. Kinh thánh đã cảnh báo chúng ta rồi mà. Thật ra, Kinh thánh cảnh vào chúng ta về nhiều loại tiên tri giả.

LỢI: Anh có thể kể ra các hạng tiên tri này không?

THÂN: Vâng, chúng ta sẽ lược nhanh qua vài hạng tiên tri như vậy. Và rồi tôi cũng muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu chi tiết một hạng trong số này mà tôi cho là rất nguy hiểm hiện nay. Có thể gọi đây là hiểm hoạ trong Hội thánh Chúa Cứu Thế ngày nay.

LỢI: Hạng tiên tri giả đầu tiên, theo anh, là những người thế nào?

THÂN: Tôi thấy những tiên tri giả dễ nhận ra nhất là những người tự xưng mình biết khi nào sẽ tận thế. Kinh thánh cho biết rằng không ai có thể biết trước ngày tận thế.

LỢI: Nhưng chúng ta cũng cần phải nhận biết dấu hiệu của ngày cuối cùng chứ?

THÂN: Đương nhiên. Chúng ta cần hiểu rằng ngày đó rất gần rồi, và luôn trong tư thế sẵn sang để nghênh đón Chúa Cứu Thế. Nhưng nếu ai đó nói với chúng ta rằng “năm nay sẽ tận thế,” hoặc tháng này Chúa sẽ tái lâm,” v.v… thì lời đó hoàn toàn hư không. Chúng ta biết rằng đó là tiên tri giả.

LỢI: Tôi nghĩ một hạng tiên tri khác cũng nguy hiểm không kém, đó là những người đi vào tình trạng cực đoan là lúc nào cũng cảnh cáo hoặc đe doạ người khác. Đôi khi họ khiến chúng ta bấn loạn lên. Chẳng hạn: “Ma quỷ đó. Đừng can dự vào!” “Ăn năn đi nghe, chứ không Chúa phạt đó.” Gặp ai, làm gì họ cũng hù doạ, chẳng khác gì khủng bố tinh thần người khác.

THÂN: Vâng. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không muốn làm chúng ta sợ hãi. Doạ nhát người ta là điều ma quỷ chủ trương. Nó muốn anh lo sợ. Nó muốn anh đánh mất hy vọng. Nó không muốn anh có sự trông cậy nào gì.

LỢI: Mấy người này chỉ chuyên gieo rắc sự sợ hãi. Họ vẽ nên một Đức Chúa Trời thật đáng sợ, lúc nào cũng chực chờ hình phạt người ta.

THÂN: Đúng là tiên tri giả chẳng sai. Tuy nhiên, bây giờ, tôi muốn đề cập đến một phong trào được gọi là Phúc âm thịnh vượng.

LỢI: Phúc âm thịnh vượng! Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên gọi này à nghen. Chủ trương của những người thuộc nhóm này là gì?

THÂN: Họ thường rao giảng rằng “Đức Chúa Trời muốn anh em giàu có. Anh em là con cái của Vua, cho nên Đức Chúa Trời muốn anh em sống vương giả. Anh em phải mặc quần áo đắt tiền. Anh em phải đi những chiếc xe sang trọng. Anh em đáng được sống trong các dinh thự. Để được như vậy, anh em chỉ cần có đức tin.” Và rồi họ bắt đầu giải thích cho anh đức tin nghĩa là thế nào.

LỢI: Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Nhưng họ nói vậy có nền tảng Kinh thánh gì không?

THÂN: Họ cũng có dùng Kinh thánh. Họ cũng tìm cách thuyết phục người nghe bằng cách giải thích một số chỗ trong Kinh thánh…

LỢI: Thí dụ?

THÂN: Như Ma-la-chi chương 3 câu 10 chẳng hạn. Họ rất thích sử dụng câu Kinh thánh này. Thật ra, đây là câu rất quan trọng. Chính tôi cũng sử dụng câu này rất nhiều khi đi hầu việc Chúa, và tôi nghĩ nó lý thú vì nó cho chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời muốn ban phước cho con dân Ngài. Nhưng vấn đề ở đây là các tiên tri giả này tìm cách thuyết phục anh dâng tiền thật nhiều ủng hộ họ, mà theo họ nói thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng lại cho anh.

LỢI: Theo như giải thích của anh thì tôi có cảm tưởng đây là những người quá chú trọng đến tiền bạc trong các hoạt động. Đúng vậy không?

THÂN: Hoàn toàn chính xác. Họ chẳng màng rao giảng gì về công tác phục vụ Chúa trên thế giới, về việc ủng hộ truyền giáo tại Ấn Độ hoặc Trung Hoa chẳng hạn, nơi người ta còn đang sống trong cảnh nghèo khó. Anh sẽ chẳng bao giờ nghe những người này nói chuyện với lòng ước ao các dân tộc này được cứu. Và họ cũng không bao giờ cảnh báo anh về các nguy cơ của tiền bạc.

LỢI: Thật nguy hiểm! Gì chứ vấn đề thực tế này mà không nói tới là cả một thiếu sót lớn à nghen.

THÂN: Anh thấy đó, Đức Chúa Trời biết đôi khi tiền bạc có thể là một cám dỗ rất lớn đối với chúng ta. Thật ra, Kinh thánh nói rõ rằng “sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.” Cứ nghĩ mình phải thu vào, góp vào, tích lũy vào cho thật nhiều mà chẳng cần phải ban phát ra  là điều hoàn toàn sai, chẳng hợp với Kinh thánh chút nào.

LỢI: Như vậy cách để nhận ra những người thuộc phái này cũng không khó lắm.

THÂN: Đúng vậy. Khi anh nghe họ nói những lời đại loại như “chúng tôi nghĩ anh phải giàu có hơn kìa. Chúng tôi nghĩ anh phải ăn mặc, sinh hoạt vương giả hơn kìa” vân vân và vân vân, thì anh cần cảnh giác. Đó có thể là họ đang tìm cách gom góp tiền cho bản thân để họ có thể sống xa hoa.

LỢI: Giảng dạy như vậy thật sai lạc! Thật đáng xấu hổ. Hy vọng Đức Chúa Trời sẽ sớm ngăn chận họ, vì họ đang khiến biết bao nhiêu người hiểu sai về đạo Chúa. Nhân đây, tôi muốn anh giải thích giúp, vì tôi cũng thắc mắc, không biết phải hiểu Ma-la-chi chương 3 câu 10 thế nào cho đúng.

THÂN: Câu Kinh thánh này nên được dùng để cảnh tỉnh những người keo kiệt, dâng hiến một cách hà tiện.

LỢI: Tức là những tín đồ không hầu việc Đức Chúa Trời bằng những của cải, tiền bạc mà Ngài ban cho họ?

THÂN: Đúng vậy. Ở đây cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi điều tốt đẹp. Ngài là Đấng ban cho chúng ta mọi điều chúng ta có. Và Ngài muốn chúng ta dùng một phần những của cải đó – vâng, một phần trong đó – để phục vụ vương quốc của Ngài.

LỢI: Theo anh thì người tín đồ nên hầu việc Chúa bằng tiền bạc của mình như thế nào?

THÂN: Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất mà anh có thể dùng tiền bạc của mình là gây dựng Hội thánh để truyền giảng Tin lành, ủng hộ công cuộc truyền giáo. Rồi, tôi tin chúng ta cần ủng hộ công tác Cơ-đốc giáo dục.

LỢI: Tôi thì tôi nghĩ đến các cô nhi viện Cơ-đốc, các tín đồ là góa phụ. Kinh thánh nói rõ như vậy – chúng ta phải cứu giúp những người thiếu thốn.

THÂN: Kinh thánh bảo chúng ta phải dạy dỗ, giáo dục con trẻ. Chúng ta cần những trường cao đẳng, những trường đại học Cơ-đốc. Chúng ta cần sử dụng một phần những tài khoản Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vì những mục đích như vậy. Nhưng công tác lớn nhất vẫn là thi hành Đại mạng lệnh.

LỢI: Ý anh là đem tin mừng cứu rỗi về Chúa Cứu Thế Jê-sus đến cho mọi người chứ gì?

THÂN: Đúng vậy. Chúng ta phải đến với người ta bằng Tin Lành cứu rỗi, để họ hiểu rằng Chúa Jê-sus là Cứu Chúa của họ. Đây phải là công tác ưu tiên hàng đầu và phần lớn tiền bạc phải được dành để thực hiện mục tiêu này.

LỢI: Tôi hoàn toàn đồng ý. Đây là Đại mạng lệnh – là sứ mạng lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh Ngài: đem Phúc âm đến cho toàn thế giới để người ta được cứu.

THÂN: Quay trở lại với hạng người tự nhận mình là tín đồ mà lại dâng hiến hà tiện. Nếu họ xưng Chúa Cứu Thế đang sống trong mình, mà lại không ý thức việc dâng hiến, không dâng hiến cách rời rộng, hy sinh, thì đó chính là đối tượng mà Ma-la-chi 3:10 nhắm đến. Câu Kinh thánh này có đại ý “người như vậy tức là tự đánh mất đi những ơn phước của Đức Chúa Trời vì không tin cậy Ngài. Họ không tin nơi Ngài. Vì nếu họ tin, thì họ phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc họ. Ngài sẽ bảo vệ họ. Ngài sẽ cung cấp nhu cầu cho họ,” và đó chính là điều Ma-la-chi 3:10 muốn nói.

LỢI: Theo tôi, câu này dạy chúng ta ban cho một cách hy sinh, với tinh thần tận hiến. Và nếu chúng ta dâng hiến rời rộng, thì Đức Chúa Trời sẽ mở các cửa sổ trên trời (dĩ nhiên đây chỉ là cách nói tượng hình) và đổ phước cho chúng ta một cách dồi dồi đến nỗi chúng ta không biết phải làm gì với mọi thứ đó. Vì phước Chúa ban sẽ tuôn tràn trên chúng ta. Vì Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta biết sử dụng những gì Ngài sẽ ban cho, và sẽ tiếp tục dâng hiến một cách rời rộng cho công việc nước Ngài, cho công tác truyền giáo.

THÂN: Tôi hết lòng tin rằng chúng ta cần phải đồng thời hiểu những cảnh báo trong Kinh thánh về lòng tham tiền bạc – nó nguy hiểm thế nào, nó có thể khiến chúng ta vấp ngã và hủy phá anh. Anh cần phải hiểu đây là một nguy cơ đối với mình. Nếu anh không biết cách sử dụng tiền bạc, thì rất có thể Đức Chúa Trời sẽ không ban anh dồi dào tiền của, vì nó có thể hủy phá anh. Biết đâu nó sẽ hoại cuộc đời anh nếu anh không biết quản trị nó, để cho nó trở thành trung tâm đời sống mình. Đức Chúa Trời muốn tiền của phải được dùng cho vương quốc Ngài chứ không phải để chúng ta tôn sùng, thờ phượng như là thần tượng.

LỢI: Điều chẳng may là có rất nhiều người, ngay cả một số tín đồ trong Hội thánh, lại nhìn tiền của theo cách ấy – như thể nó là thần, giống như con bò vàng hay đại loại như vậy. Thật là đáng sợ!

THÂN: Khi chia xẻ Phúc âm cứu rỗi cho người ta, thì phải khẳng định rõ rằng Đức Chúa Trời đã tự hiến Ngài cho chúng ta một cách nhưng không. Chúng ta không thể mua chuộc Ngài. Chúng ta không thể dùng tiền để kỳ vọng Chúa phải ban trở lại cho mình điều nầy điều kia.

LỢI: Đúng vậy. Đừng ai nghĩ rằng mình dâng hiến nhiều thì sẽ được Đức Chúa Trời ưu ái. Sự tha thứ, sự cứu rỗi là tặng phẩm miễn phí của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

THÂN: Chắc anh còn nhớ, Đức Chúa Trời đã dùng lòng thành của góa phụ trong Tân ước để dạy những người giàu có lúc đó đang dâng những số tiền lớn hơn nhiều chị này nhiều…

LỢI: …Nhưng tính tỉ lệ thì tiền họ dâng vẫn ít hơn bà?

THÂN: Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã nhìn đồng xu cỏn con – chút lòng thảo của bà, và Ngài phán rằng đó là số tiền lớn, vì đó là toàn bộ những gì bà có. Ngài sẽ ban phước cho bà vì sự dâng hiến hy sinh đó.

LỢI: Tóm lại, chúng ta cần cẩn thận khi có ai đó kêu gọi chúng ta dâng hiến số tiền lớn. Phải chắc chắn tiền đó được dùng đúng chỗ, đúng mục đích. Trên hết, hãy tự xét lòng mình xem vì sao mình lại dâng hiến như vậy – phải chăng để được Đức Chúa Trời chiếu cố hoặc tha thứ, hay do chúng ta yêu mến Ngài và muốn vâng theo mạng lệnh Ngài dạy phải đem tin mừng cứu rỗi cho khắp thế giới. Tôi dám nói rằng khi anh dâng hiến cho công cuộc truyền giáo thế giới, thì hãy hiểu rằng đó là mục đích chính yếu, lý do chính yếu Đức Chúa Trời ban tiền của cho anh – và tôi, để chúng ta dâng hiến một phần cho công tác đem tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jê-sus đến cho toàn thế giới.

 

Người xướng ngôn:  Đức Chúa Trời rất muốn con cái Ngài sống trong sự đầy đủ, sung túc, nhưng mặt khác Ngài cũng thấy được nguy cơ họ bị vật chất cám dỗ và chạy theo tìm kiếm nó thay vì tìm kiếm Ngài. Do đó, Ngài thường ban phước dồi dào cho những ai Ngài thấy biết cách sử dụng tiền của, vật chất để đem đến lợi ích cho công việc Ngài và người khác thay vì sử dụng nó một cách ích kỷ cho riêng mình. Dâng hiến hầu việc Chúa là điều mỗi con dân Ngài cần làm, còn việc Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta bao nhiêu là điều Ngài quyết định. Điều chúng ta có thể tin chắc, đó là Ngài không bao giờ để cho con cái Ngài bị thiếu thốn.

Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Không thể biện minh Con người ta rất thường có khuynh hướng đưa ra cớ này, cớ...
Sợ Sợ là một cảm giác tự nhiên mà ai cũng có. Một mặt, cảm...
Lựa chọn Có những lúc sự lựa chọn không cấp bách và có thể từ từ...
Khôn ngoan Vậy, thế nào là khôn ngoan thật? Phải chăng hiểu nhiều,...
Đầy tớ Chúng ta biết rằng làm đầy tớ hoặc nô lệ để phục dịch người...
Lẻ loi Đôi khi được khuyên phải nhóm lại với Hội thánh, với ban...
   Đăng nhập | Đăng ký