Tiên tri Ô-sê

 

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Trong suốt Kinh thánh, liên hệ vợ chồng trong hôn nhân thường được dùng để nói lên liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con dân Ngài. Đức Chúa Trời được ví như người chồng, còn dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu ước, và những người đã thuộc về Ngài ngày nay, là vợ của Ngài. Khi dùng hình ảnh này, Kinh thánh muốn cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa, tình yêu Ngài dành cho chúng ta, và sự đáp lại phải lẽ chúng ta cần có đối với Ngài. Nhưng trên thực tế, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay lưng lại với Ngài, tẻ tách khỏi Ngài, khước từ Ngài. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn cứ đi tìm chúng ta, để đem chúng ta trở về. Chúng ta sẽ được nghe tiếp về vấn đề này qua cuộc trao đổi sau đây giữa anh VĂN và anh THÂN. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

VĂN: Anh THÂN này, không biết anh thế nào, chứ đọc sách tiên tri Ô-sê trong Cựu ước tôi thấy khó hiểu quá. Vì sao Đức Chúa Trời lại truyền cho tiên tri của Ngài lấy một phụ nữ gian dâm làm vợ?

THÂN: Sẽ không quá khó hiểu đâu nếu chúng ta hiểu rằng đây là cách Đức Chúa Trời dùng để minh họa tấm lòng của Ngài đối với những con dân bội bạc của Ngài. Minh họa này sử dụng một kịch bản giống y đời sống thật với hai nhân vật là tiên tri Ô-sê và người vợ mà Ngài truyền cho ông phải cưới về. Để rõ ràng có lẽ chúng ta phải xem lại Kinh thánh ký thuật thế nào. Trước tiên anh có thể đọc giúp trong Ô-sê chương 1 câu 2.

VĂN: Sách Ô-sê chương 1 câu 2 chép thế này: “Khi Ðức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Ðức Giê-hô-va bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình; vì đất nầy chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Ðức Giê-hô-va.

THÂN: Ở đây, vị tiên tri được truyền phải cưới một phụ nữ không chung thủy về làm vợ.

VĂN: Không biết anh hiểu thế nào về “người vợ gian dâm” trong câu này – trước khi về với Ô-sê hay sau đó?

THÂN: Một số người gợi ý rằng phụ nữ này là một gái điếm, trước đó đã chạy theo nhiều người tình. Nhưng thật ra đọc trong Ô-sê chúng ta thấy chị này đã làm việc ấy sau khi được Ô-sê cưới về. Và mấy người con của họ được đặt cho những cái tên biểu tượng cho sự bất trung của dân Y-sơ-ra-ên.

VĂN: Theo như ở đây cho biết thì một người được đặt tên có nghĩa là “Chẳng phải là dân ta nữa”. Một người con khác được đặt tên là “Không được thương xót”.

THÂN: Đây là những tên mang tính biểu tượng diễn tả sự không hài lòng, sự thất vọng của Đức Chúa Trời trước tình trạng ương ngạnh của dân Y-sơ-ra-ên.

VĂN: Nhưng tôi thấy tình trạng này đâu có gì mới. Tuyển dân của Đức Chúa Trời trước đó vẫn có bản chất tội lỗi, lúc nào cũng có khuynh hướng tẻ tách khỏi Ngài. Và Đức Chúa Trời lúc nào cũng giống như người chăn chiên hiền lành đi tìm kiếm những con chiên lạc, như cách nói của Chúa Jê-sus trong Phúc âm Giăng. Đây dường như là một chủ đề lặp đi lặp lại trong suốt Kinh thánh.

THÂN: Giờ đây tiên tri Ô-sê đang phải đóng vai Đức Chúa Trời và người vợ ông đóng vai dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời đã cưới cho Ngài dân tộc này – có thể nói vậy. Hai tình huống tương tự nhau. Đây là một giao ước, một cam kết thiêng liêng, được thiết lập giữa Ô-sê và vợ ông, cũng như giữa Đức Chúa Trời với dân sự Ngài. Có một giao kèo, một lời hứa, một cam kết được như vậy nhưng, như vợ của Ô-sê đã lìa bỏ chồng, không trung thành với ông, thì dân sự tội lỗi kia cũng vậy. Theo đúng họ phải trung tín với Chúa – những kẻ đáng ra phải trung thành, lại lang bạc trong sự kết ước của mình: họ quay lưng lại với Chúa và bắt đầu thờ lạy tà thần.

VĂN: Tôi nghĩ Đức Chúa Trời hoàn toàn có quyền tuyên bố giao ước không còn hiệu lực và khước từ họ đời đời mà.

THÂN: Nhưng Ngài là Chúa sự sống, không phải là chúa sự chết. Vậy nên Ngài đã thể hiện điều này theo những cách khác nhau. Một là Ngài phục hồi lại mối liên hệ. Như Ngài đã cứu vãn các mối liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu ước, thì cũng vậy Ngài muốn cứu chúng ta và phục hồi mối liên hệ với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta đã đi sai lạc, ngay cả khi chúng ta đã tẻ tách khỏi Ngài, thì Ngài vẫn muốn mua lại chúng ta, đem chúng ta về với Ngài để mối liên hệ không tàn lụi.

VĂN: Đó là cách thứ nhất. Còn cách nào nữa vậy, anh THÂN?

THÂN: Một cách khác mà Đức Chúa Trời tỏ ra quyền năng cứu rỗi và quyền năng ban sự sống của Ngài là Ngài khiến người ta sống lại từ cõi chết. Cũng như ngày xưa Chúa Jê-sus đã gọi người chết sống lại, thì ngay nay Đức Chúa Trời cũng khiến chúng ta sống lại về phương diện tâm linh. Hai điều này không quá khác nhau như chúng ta nghĩ đâu.

VĂN: Vâng, cả hai đều là những trường hợp làm cho người ta hồi sinh – ban sự sống cho họ. Một bên thì ban sự sống thuộc thể, còn bên kia thì ban sự sống thuộc linh.

THÂN: Sự thật của vấn đề là không người nào đáng được hưởng ân huệ của Đức Chúa Trời. Không một con người có tội nào – trong đó có anh và tôi – có thể nói rằng Đức Chúa Trời được vinh dự và Ngài phải biết ơn chúng ta vì có được chúng ta làm con dân Ngài, hoặc có được mối liên hệ với chúng ta.

VĂN: Phải nói chúng ta mới là người vinh dự và hạnh phước khi được ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời chứ!

THÂN: Việc cứu vãn những mối liên hệ cũng giống như cứu người ta sống lại vậy. Như các nhà tư vấn hoặc các mục sư luôn thấy vui sướng khi giúp được ai đó tìm được sự tha thứ và cứu được hôn nhân của họ khỏi đổ vỡ. Thì cũng vậy, một trong những điều khiến Đức Chúa Trời vui thích là cứu chuộc người ta. Cứu chuộc đây có nghĩa là mua lại. Thật ra thì đó là điều Ô-sê đã làm. Khi vợ ông là Gô-me phản bội ông và lìa bỏ gia đình, thì Ô-sê đã đi tìm nàng để đem nàng trở về. Trong xã hội thời nay hiếm có ai được như vậy. Người ta thiếu sự bao dung, tha thứ, cho nên nếu bị ai đó lừa dối thì họ nghĩ ngay đến việc đoạn tuyệt – “Tôi chẳng muốn có liên hệ nào với cô/anh nữa. Cút đi cho khuất mắt.”

VĂN: Nhân đây tôi xin hỏi anh, người ta, nhất là tín đồ, có ly hôn được không?

THÂN: Trong Kinh thánh có chỗ nói rằng theo luật pháp thì vợ chồng có thể ly hôn. Thật ra, chính Chúa Jê-sus nói điều này –nếu người phối ngẫu không chung thủy, nếu người đó phạm tội gian dâm. Nhưng đây không phải là điều Đức Chúa Trời khuyến khích. Tín đồ chúng ta cần phải hiểu thế này: đó là, nếu chúng ta phát hiện người phối ngẫu phản bội mình, thì chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời không hề muốn chúng ta ngay tức khắc lên án với một tinh thần thiếu tha thứ và dứt bỏ ngay mối liên hệ. Chúng ta cần sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng chấp nhận người kia trở về nếu người này ăn năn.

VĂN: Như vậy, nếu người chồng hay người vợ thật sự  ray rứt về sự thiếu chung thủy của mình thì chúng ta nên tha thứ và cố gắng phục hồi lại mối liên hệ.

THÂN: Vâng, phải như vậy. Đã có những cuộc hôn nhân được cứu vãn ngay cả sau khi một người đã phản bội và những đôi vợ chồng này vẫn có thể thật sự kết chặt trong tình cảm sau khi làm hòa lại với nhau. Đó là một hình ảnh về điều mà Đức Chúa Trời muốn làm. Ngài biết chúng ta bất trung; Ngài biết chúng ta đã chống nghịch lại ý chỉ của Ngài, nhưng Ngài sẵn sàng sửa lại mối liên hệ với chúng ta. Ngài sẵn sàng cứu chúng ta khỏi tội. Có một câu Kinh thánh trong thư Phi-e-rơ thứ nhất…Nhờ anh đọc giúp cho chương 1 câu 17 đến 19.

VĂN: Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 17 đến câu 19. Đây rồi… “Nếu anh em xưng Ðấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.

THÂN: Đức Chúa Trời đã từ bỏ điều quý báu nhất, mối quan hệ quý trọng nhất của Ngài với Chúa Jê-sus. Chúa Jê-sus đã hy sinh, đã tận hiến khi Ngài chịu khổ trên cây thập tự để cứu vãn mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài. Ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả, đã chịu khổ để mối liên hệ với chúng ta được duy trì. Để thậm chí dầu chúng ta đã phạm tội với Ngài chúng ta vẫn có thể được tha thứ. Ngay cả khi chúng ta đi lạc thì cũng được Ngài tìm thấy và được Ngài đem về. Đó là lý do vì sao trong Tân ước Chúa Jê-sus mời gọi chúng ta đến với Ngài. Khi chúng ta làm như vậy thì sự sống chúng ta và mối liên hệ chúng với Ngài được phục hồi. Chẳng có ai nằm ngoài phạm vi này. Chẳng có ai là không thể được cứu. Chẳng có người nào phạm tội trọng đến độ không thể ăn năn quay trở lại với Chúa Cứu Thế Jê-sus. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật bao la đến nỗi Ngài sẽ đem chúng ta về - Ngài sẽ lại tiếp nhận chúng ta.

VĂN: Như vậy, sứ điệp chính mà tiên tri Ô-sê muốn tỏ ra khi đi tìm người vợ đã phản bội và lìa bỏ ông, đó là Đức Chúa Trời yêu thương và muốn chúng ta được cứu.

THÂN: Đúng vậy. Không chỉ trong cõi hiện tại này, mà Ngài cứu chúng ta suốt cả cõi vĩnh hằng nữa. Ngay trong sách Ô-sê này, trong chương 13, có một câu rất hay. Nói về con dân Ngài trong câu 14, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu?” Dĩ nhiên đây chỉ là những câu hỏi tu từ. Câu trả lời đương nhiên là sự chết chẳng có thể chống lại Đức Chúa Trời toàn năng. Sự chết không thể ngăn cản Đức Chúa Trời khi Ngài muốn ban sự sống và giải cứu nhân loại khỏi mồ mả.

VĂN: Tôi thấy trong Tân ước cũng có câu nói lên ý tương tự - rằng qua Chúa Cứu Thế Jê-sus, Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài thậm chí không để sự chết chen vào áng đường trong mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta.

THÂN: Ý mà anh nói đó được chép trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, nhắc lại y chang cách nói như trong Ô-sê: Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Và phần Kinh thánh kết luận rằng ngợi khen Đức Chúa Trời nhờ Chúa Jê-sus Christ chúng ta. Ý ở đây là sự chết không thể phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời, sự cam kết của Ngài dành cho mỗi cá nhân chúng ta mạnh mẽ như vậy đó.

Người xướng ngôn: Trong hôn nhân, chung thủy là điều kiện phải có để mối liên hệ này được bền vững. Đã có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ vì người vợ hoặc chồng đã phản bội lại người bạn đời của mình. Tuy nhiên, không nhất thiết đây là kết cuộc phải có đối với những cuộc hôn nhân như vậy – nếu người có tội ăn năn và người bị phản bội tỏ ra bao dung hơn. Bao dung và sẵn sàng tha thứ cho người phạm tội biết ăn năng là điều Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài thực hiện để mối quan hệ được hàn gắn, và cũng là điều mà chính Ngài đã làm để cứu vãn mối liên hệ với chúng ta vốn nhiều lần có nguy cơ đổ vỡ vì sự bất trung của chúng ta đối với Ngài. Ước mong tình yêu ấy của Đức Chúa Trời sẽ cảm động chúng ta, giúp chúng ta cứ trung tín với Ngài cũng như với nhau, và sẵn sàng tha thứ nhau khi cần thiết để Chúa luôn được vui lòng. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Ước mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Vai trò quản gia - 2
Thương xót Khi bị người khác làm hại hoặc xúc phạm, chúng ta thấy rất...
Được chấp nhận Cảm ơn Chúa vì nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh mà công...
Yên nghỉ Người giàu lẫn người nghèo, người có học lẫn người thất...
Thư gửi các Hội thánh
Điều khó hiểu Chúng ta không thể được hoàn toàn lành mạnh vì chúng ta...
   Đăng nhập | Đăng ký