Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 5

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Lý do khiến Jê-sus Christ đến trần gian như một con người là để cứu loài người ra khỏi tội.

Trong Ma-thi-ơ chương 16, Chúa Jê-sus đã hỏi các môn đệ của Ngài: “Các con nói ta là ai?” Không chút ngần ngại, sứ đồ Phi-e-rơ đã thay mặt mọi người đáp lại: “Ngài là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời hằng sống?”

Hàm chứa trong câu trả lời của Phi-e-rơ là sự thật rằng Jê-sus không chỉ là một giáo sư hay một tiên tri. Trên hết, Ngài chính là Đấng Cứu Thế mà Thượng Đế đã hứa là sẽ đến trần gian.

Có thể bạn từng thắc mắc không biết Jê-sus là ai hoặc Ngài đến trần gian này để làm gì. Nếu thế thì mời bạn hãy tiếp tục theo dõi phần sau đây của chương trình hôm nay. Mục sư diễn giả sẽ trình bày năm phương diện liên hệ đến bản chất cũng như sứ mạng của Chúa Cứu Thế mà chúng ta rất cần hiểu rõ. Mời bạn cùng nghe sau đây sứ điệp nhan đề: “JÊ-SUS LÀ AI?”

Danh xưng Jê-sus được hiểu theo những cách khác nhau tùy theo mỗi người. Với người tín đồ Tin Lành chẳng hạn thì Jê-sus là danh cao hơn hết mọi danh xưng vì Ngài là Chúa và Cứu Chúa của họ. Một số khác thì nói: À, đấy là một nhân vật lịch sử trong Kinh thánh, cũng như các nhân vật Kinh thánh khác vậy. Số khác lại nghĩ: Jê-sus chỉ là một trong nhiều đấng tiên tri của nhân loại. Những người chống đối thì nói: Ôi, cái tên Jê-sus đó mỗi lần nghe đến tôi thấy thật khó chịu. Nó đẩy tôi vào thế thủ và tôi luôn tức giận khi nghe hai tiếng Jê-sus này. Thế nên tôi muốn hỏi bạn câu này – đó là: Hai tiếng Jê-sus có ý nghĩa gì đối với cá nhân bạn? Cách bạn hiểu về danh xưng ấy sẽ cho thấy nó có ý nghĩa gì đối với bạn.

Vấn đề ở đây là gì? Chỉ có hai vấn đề thực sự liên hệ đến Jê-sus Christ. Hoặc đúng hơn, chỉ có 2 câu hỏi. Đó là hai câu hỏi nào? Thứ nhất, Jê-sus là ai? Và thứ hai, sau khi đã trả lời câu hỏi “Jê-sus là ai?”, tôi cần có thái độ nào đối với Ngài? Có thể bạn vẫn cho rằng mình đã biết chắc Jê-sus là ai rồi. Nhưng giả sử bây giờ có ai đó bất ngờ hỏi “Xin cho tôi biết Jê-sus là ai” thì bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn cho rằng mình có thể trả lời câu hỏi ấy thỏa đáng đến mức nào? Mục đích của tôi trong sứ điệp này gồm hai mặt. Thứ nhất, đối với những người chưa bao giờ biết chắc Jê-sus Christ là ai, thì tôi muốn quý vị hiểu một cách đơn giản, rõ ràng và chính xác con người mà người ta cứ nói về, cứ rao giảng, cứ ca tụng, cứ cầu nguyện với – con người ấy là ai? Vâng, tôi muốn giải thích một cách dứt khoát và rõ ràng Jê-sus là ai.

Mục đích thứ hai: Đối với những người đã biết Jê-sus là ai, tôi muốn những người này biết về Ngài thật rõ ràng không chút nghi ngờ để có thể nói lại cho người khác với lòng xác tín Jê-sus Christ là ai. Bây giờ tôi xin bạn hãy tìm hiểu vấn đề với tôi qua Kinh thánh. Tôi sẽ trích đọc nhiều câu Kinh thánh ở đây. Cũng xin bạn lấy sẵn một bút chì và một tờ giấy. Bạn cần ghi lại những điểm này. Có thể bạn chưa phải là một tín đồ của Chúa Cứu Thế, nhưng không sao cả. Bạn cứ viết lại đi, vì tôi có thể thưa với bạn rằng bạn sẽ cần đến nó vào một lúc nào đó.

Thế Jê-sus là ai? Xin trả lời nhanh: Jê-sus chính là Đức Chúa Trời – là Thượng Đế. Khi bạn xem xét những công việc mà Ngài đã làm, khi bạn xem xét những thuộc tính của Ngài, khi bạn xét đến bản chất của Ngài, khi bạn xem xét mọi khía cạnh của đời sống Ngài, bạn cũng sẽ phải kết luận như Kinh thánh đã kết luận, đó là: Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa Jê-sus tự nói gì về mình? Ngài phán: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.” Rồi Ngài cũng phán: “Ta với Cha là một.” Trong tất cả những lời phát biểu của Jê-sus thì có lẽ đây là những lời mạnh mẽ và rõ ràng nhất cho thấy Ngài là ai. Bây giờ, xin mời bạn nghe thêm một vài câu nữa trong Phúc âm Giăng. Trước hết là Giăng 5:22-23:

[22] “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con

[23] “đặng ai nấy đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con ấy là không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến. “

Bạn có biết lời phát biểu này có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là Jê-sus Christ tự nhận mình bình đẳng với Thượng Đế. Ngài phán: Nếu các ngươi tôn kính ta, tức tôn kính Cha. Nếu các ngươi không tôn kính ta, thì các ngươi cũng không tôn kính Cha.

Thế nên điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được Jê-sus là ai. Khi ai đó hỏi bạn câu hỏi này, thì đừng bảo với họ rằng Jê-sus là một tiên tri, một giáo sư bậc thầy hay một Đấng chuyên làm phép lạ. Mà hãy trả lời rằng Ngài là Cứu Chúa của thế gian. Đấy là câu trả lời xác đáng. Ngài chính là Đức Chúa Trời – là Thượng Đế. Ngài là Ngôi hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi hiệp một thành Đức Chúa Trời.

Có thể bạn thắc mắc: Làm sao giải thích được điều này? Thưa bạn tôi đâu cần phải giải thích nó. Tôi chỉ cần tin như thế vì đó chính là những gì Lời của Đức Chúa Trời cho biết. Nhưng Ngài còn hơn thế nữa. Kinh thánh cho biết Ngài không chỉ là Thượng Đế, mà Ngài còn là Cứu Chúa của nhân loại.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký