Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Vậy, đâu là một thái độ thích đáng đối với Jê-sus? Bạn cần làm gì với con người mang tên Jê-sus này?

Có một số điều bạn cần làm, và đây là điều đầu tiên. Đó là bạn cần tin Ngài, Phúc âm Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã bạn Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

Vậy, tin ở đây nghĩa là gì? Có thể bạn mau mắn nói: Ồ, tôi tin chứ! Nhưng tôi xin hỏi bạn: Bạn đã theo Chúa Cứu Thế chưa? Bạn đã tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của đời mình chưa? Bạn nói: Không, chưa, nhưng tôi tin mọi chuyện ấy? Tin như vậy chưa phải là tin đâu. Thế tin nghĩa là thế nào?

Đây là ý nghĩa của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jê-sus theo như Kinh thánh cho biết. Tin Chúa Jê-sus là đặt lòng tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời mà sự chết của Ngài trên cây thập tự đã trả giá cho tội lỗi của bạn. Nhờ chấp nhận Ngài là ai và những gì Ngài đã làm nơi thập tự giá, bạn được tha tội. Tin ở đây không chỉ đơn thuần là chấp nhận bằng lý trí, và nói rằng: Ồ, tôi tin chứ. Có vô số con người mà bạn và tôi tin đã hiện hữu trong quá khứ. Chúng ta có thể tin có một số người tốt. Nhưng tin nơi Jê-sus, thưa bạn, là phó thác linh hồn bạn cho Con Đức Chúa Trời như là Đấng duy nhất có thể tha thứ mọi tội của bạn và ban cho bạn sự sống vĩnh cữu. Đấy mới là ý nghĩa đích thực của niềm tin nơi Chúa Jê-sus.

Cụ thể bạn cần làm gì? Bạn phải công nhận tình trạng tội lỗi của mình và xin Ngài tha tội cho mình. . Bạn phải công nhận Jê-sus Christ là Con Đức Chúa Trời. Ngài chính là Thượng Đế thành người. Bạn cần công khai bày tỏ lòng tin rằng Ngài đã chịu chết trên cây thập tự để thanh toán toàn bộ món nợ tội của bạn. Bạn phải tin rằng Ngài đã cất bỏ hết mọi lầm lỗi của bạn. Ngay khi bạn thưa với Ngài: Lạy Chúa Jê-sus, con đặt cuộc đời con trong tay Ngài, con tin rằng Ngài đã chết thế cho con, và bây giờ con tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của riêng mình; con tin rằng số phận đời đời của con ở trong tay Ngài… Ngay khi bạn nói những lời này với lòng thành, thì bạn sẽ trở nên con của Thượng Đế. Giăng 1:12 chép: “Những hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

Thế nên điều đầu tiên bạn cần làm là tin nơi Chúa Jê-sus. Điều thứ hai là bạn theo Ngài. Ngài cho biết bạn cần phải vác thập tự của mình để theo Ngài. Ngay khi khởi đầu chức vụ trên đất, Ngài cũng nói với các môn đệ đầu tiên: Hãy theo ta, ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưới người. Thực chất của việc theo Ngài là gì? Là vâng lời Ngài. Thế nên, thưa bạn, điều đầu tiên chúng ta phải làm đối với Chúa Cứu Thế Jê-sus là tin cậy Ngài để nhận được sự cứu rỗi, để trở nên con của Ngài.

Điều thứ hai chúng ta phải làm là theo Ngài. Điều này có nghĩa chúng ta  phải phó thác mình cho Ngài để Ngài thể hiện quyền tể trị của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Bạn cần đầu phục Ngài, giao nộp ý chí của mình cho Ngài, và làm theo những gì Ngài muốn bạn làm.

Rồi còn một điều thứ ba nữa mà bạn và tôi cần làm đối với con người mang tên Jê-sus này. Và tôi cho rằng tác giả Thi thiên 95 đã diễn đạt điều này một cách thật đẹp đẽ trong câu 6-7, khi ông kêu gọi:

[6] “Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va  là Đấng Tạo hóa chúng tôi! 

[7] “Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi.”

Tóm lại, bạn phải làm những gì đối với Chúa Cứu Thế Jê-sus? Bạn phải tin Ngài. Bạn phải theo Ngài. Và bạn phải thờ phượng Ngài. Chúng ta phải tôn cao Ngài và ngợi khen Ngài. Nếu bạn được vây phủ bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, thì bạn phải ngợi khen Ngài, thờ phượng Ngài, tôn thờ Ngài. Bạn có thể bày tỏ qua lời nói, âm nhạc, hoặc những cách khác.

Điều kế tiếp mà bạn phải làm đối với Ngài là chia xẻ Ngài với người khác. Điều mà bạn và tôi không bao giờ được làm là khư khư giữ cho mình sự thật mà chúng ta biết về Chúa Jê-sus. Chẳng hạn lý do mà bạn ngồi nghe chương trình hôm nay là vì bạn muốn biết về con người mang tên Jê-sus. Đức Chúa Trời đã phán một điều gì đó trong cuộc đời của bạn. Đức Chúa Trời đã dạy bạn một điều gì đó. Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó trong đời sống bạn.

Và vì thế Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ đầy dẫy trong bạn để khi bạn bước vào trong thế gian làm chứng nhân cho Ngài, Thánh Linh của Ngài có thể khiến tâm linh bạn sống động và bạn sẽ khởi sự chia xẻ cho người khác biết Jê-sus Christ có ý nghĩa gì đối với bạn. Từ lúc này trở đi, khi có ai hỏi bạn Jê-sus là ai, thì bạn sẽ có được sự khôn ngoan và hiểu biết để đáp lại người đó: À, mời bạn ngồi lại một chút, để tôi sẽ nói cho bạn biết Ngài là ai. Ngài Thượng Đế. Ngài là Cứu Chúa duy nhất của nhân loại. Chỉ có Ngài mới cứu được con người. Ngài là Đấng Mết-si-a được dự báo trong Cựu ước. Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta. Ngài là Quan án tối cao của mọi người. Ngài hiện là Vua và cũng là Vua trong tương lai. Tất cả là Jê-sus. Rồi bạn cũng có thể chia xẻ cho người ấy những gì Ngài đã làm trong cuộc đời của bạn. Bạn có thể nói cho người ấy biết Ngài đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào, Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn ra làm sao. Rồi cả đến những việc Ngài đang làm trong đời sống bạn nữa.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký