Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Bạn có được kiến thức và sự am hiểu để nói cho bất cứ ai một cách rõ ràng về con người Jê-sus… Jê-sus ấy à? Tôi có thái độ nào đối với Ngài ư? Tôi đã tin cậy nơi Ngài. Tôi đang theo Ngài, thờ phượng Ngài, và tôi đang chia xẻ với bạn những hiểu biết quý giá nhất mà tôi được biết, những điều tôi biết về Chúa Jê-sus Christ.

Biết được Chúa Jê-sus là ai chính là sự hiểu biết quí giá nhất trong đời. Đây là hình thức kinh nghiệm cao nhất mà một người có thể trải qua, và đó là kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài cũng như bước đi trong Ngài từng giây phút, từng ngày một. Chúng ta hiện có được sứ điệp duy nhất có thể giải cứu thế giới này. Chúng ta hiện có được sứ điệp vĩ đại nhất mà thế giới này đã từng nghe. Chúng ta có được sứ điệp vui mừng nhất mà chúng ta có thể cảm tạ và ngợi khen Chúa về nó. Chúng ta đang có sứ điệp này trong lòng và chúng ta không được khư khư giữ lấy nó cho mình.

Và Ngài cũng dạy chúng ta phải trông mong sự trở lại của Ngài, chờ đợi sự tái lâm của Ngài. Chúng ta biết rằng sẽ đến một ngày các từng trời sẽ hé mở và nếu ai trong chúng ta ở đây còn sống cho đến khi Jê-sus trở lại, thì đấy sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất chưa từng có bao giờ trong suốt lịch sử nhân loại. Lúc ấy, chúng ta sẽ được cất lên không trung để sống trong sự hiện diện của Ngài đến đời đời. Nhưng trong lúc chờ đợi, chúng ta phải tin nơi Ngài, nhờ cậy Ngài. Chúng ta phải theo Ngài, chúng ta phải thờ phượng Ngài, và chúng ta phải công bố Ngài ra cho toàn thế giới này.

Bây giờ, tôi xin được hỏi bạn: Đức Chúa Trời có yêu thương chúng ta không? Tất nhiên là có. Ngài yêu chúng ta đến mức nào? Đến nỗi đã sai Con Một của Ngài đến trần gian chết thay cho chúng ta. Ngài đã ban cho bạn và tôi, những người sống trong thời đại này, cuốn sách quý giá là Kinh thánh để giải thích cho chúng ta những điều chúng ta muốn biết và cần biết về Con Ngài. Thế nên tôi khuyến khích bạn đặt lòng tin của mình nơi Ngài. Hãy bắt đầu bước theo Ngài. Hãy gia nhập một Hội thánh Tin Lành nơi có giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời. Hãy chịu phép báp-têm theo lời dạy của Ngài. Với tấm lòng thờ phượng, ngợi khen Ngài, bạn sẽ được Ngài thúc giục để chia xẻ Ngài cho người khác. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trông đợi sự tái lâm của Ngài, siêng năng hầu việc - không phải để được cứu, nhưng vì chúng ta yêu Ngài, vì chúng ta quan tâm, vì chúng ta muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, Đấng đã quá yêu chúng ta đến nỗi bằng lòng đem chúng ta vào trong nhà đời đời của Ngài. Đó chính là món quà sự sống vĩnh cữu dành cho mọi người nào sẵn lòng cầu xin Ngài.

Lời cầu nguyện: Lạy Cha của chúng con, chúng con tôn cao và chúc tụng danh thánh của Ngài. Chúng con ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Đấng đã ban cho chúng con Lời quý báu của Ngài và cũng ban cho chúng con món quà sự sống đời đời trong Jê-sus Christ, Con Ngài.

Chúng con tha thiết cầu nguyện để thật nhiều người biết quyết định khôn ngoan và tiếp nhận Jê-sus làm Cứu Chúa và Chúa của cuộc đời mình. Chúng con cũng tha thiết cầu nguyện để có thật nhiều người bằng lòng chịu báp-têm và trở nên thành viên trong các Hội thánh giảng dạy Lời của Ngài. Và trên toàn thế giới này, ở mọi ngõ ngách của trái đất, mọi bộ tộc, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng sẽ nghe biết đến danh Chúa Jê-sus vốn là danh trên hết mọi danh, cho đến ngày Ngài sẽ trở lại và gọi chúng con về sống với Ngài. Chúng con cầu nguyện để mỗi người trong chúng con sẽ siêng năng làm chứng nhân cho Ngài cho đến khi mọi người trên đất đều được nghe biết ít nhất là một lần, rằng Jê-sus Christ chính là Thượng Đế, Jê-sus Christ là Cứu Chúa của nhân loại, Jê-sus Christ là Đấng Mết-si-a, Jê-sus Christ là Thầy tế lễ thượng phẩm, Jê-sus Christ là Quan án, Jê-sus Christ là Vua trị vì cho đến đời đời.

Chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh Chúa Jê-sus. A-men.

Chấp nhận bằng lý trí rằng Jê-sus Christ là Thượng Đế, là Cứu Chúa, là Đấng Mết-si-a, là Quan án, là Vua vẫn chưa đủ. Để được cứu, bạn cần phải nhờ cậy sự hy sinh toàn vẹn của Ngài trên thập tự giá, và xin Ngài tha tội cho bạn. Mục sư diễn giả đã thúc giục bạn thực hiện quyết định này ngay bây giờ. Một khi bạn làm như thế, bạn sẽ trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, và trong tương lai bạn sẽ được sống với Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Rô-ma 5:6-10 chép: “Thật vậy khi chúng ta còn yếu đuối Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!

Hãy công nhận sự hi sinh mà Đấng Christ đã thực hiện vì bạn và đặt lòng tin cậy nơi Ngày ngay hôm nay.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký