Tin hay không tin Chúa Giê-xu?

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Bạn không thể phớt lờ con người mang tên Jê-sus. Jê-sus là vấn đề sống – chết của mỗi người. Bạn cần có một thái độ dứt khoát đối với Ngài và thái độ đó sẽ quyết định số phận của bạn trong cõi đời đời.

Điều gì khiến Cơ-đốc giáo khác với mọi tôn giáo khác? Vì sao sứ điệp của Tin lành hợp lý hơn bất cứ hệ thống tín lý nào khác? Sở dĩ như thế là vì Tin lành được thiết lập trên chính con người và công việc của Chúa Cứu Thế Jê-sus. Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là: Thế các tôn giáo khác cũng có giáo chủ của mình, vậy thì Chúa Jê-sus khác với họ thế nào?

Nếu Chúa Jê-sus chỉ là một con người như mọi giáo chủ khác, Nếu Ngài trình bày thêm một hệ thống giới luật nữa, thì chúng ta ta có thể phớt lờ Ngài đi mà không phải sợ bất cứ hậu quả thật sự nào. Nhưng sự thật Ngài không chỉ là một con người, một vị giáo sư đạo đức, một đấng tiên tri, Ngài vượt xa hơn như vậy. Đó là những gì mà Mục sư diễn giả sẽ trình bày trong sứ điệp tiếp theo đây.

Hai tiếng Jê-sus có ý nghĩa khác nhau đối với những con người khác nhau. Người tín đồ Đấng Christ, chẳng hạn, thì nghĩ rằng đó là danh cao hơn hết mọi danh xưng vì Ngài là Chúa và Cứu Chúa của tôi. Một số người khác thì nói: À, đấy là một nhân vật lịch sử trong Kinh thánh, như những nhân vật Kinh thánh khác. Số khác lại nói: Jê-sus chỉ là một trong nhiều đấng tiên tri. Một số khác nữa thì nghĩ: Ôi, cái tên Jê-sus đó mỗi lần nghe đến tôi thấy thật khó chịu. Nó đẩy tôi vào thế thủ và tôi luôn tức giận khi nghĩ đến hai tiếng Jê-sus này. Một số người khác thì chẳng thèm quan tâm, Jesus có ăn nhằm gì với tôi. Thế nên tôi muốn hỏi bạn câu này – đó là: Hai tiếng Jê-sus có ý nghĩa gì đối với bạn?

Bây giờ, chúng ta cùng đọc một số câu Kinh thánh trong Phúc âm Giăng chương 20. Sứ điệp mà tôi muốn trình bày hôm nay là: Bạn tin hay không tin Jê-sus? Phần Kinh thánh chúng ta sắp đọc ở đây nói về những gì diễn ra sau khi Chúa Jê-sus đã chịu đóng đinh trên cây thập tự và sau đó đã từ cõi chết sống lại. Chúng ta đọc các câu 24-31:

[24] “Vả lúc Đức Chúa Jê-sus đến thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. 

[25] “Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin.

Câu 26 chép tiếp:

[26] “Cách tám ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng Đức Chúa Jê-sus đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

[27] “Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta chớ cứng lòng song hãy tin! 

[28] “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! 

[29] “Đức Chúa Jê-sus phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! 

[30] “Đức Chúa Jê-sus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách nầy. 

[31] “Nhưng các việc nầy đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ tức là Con Đức Chúa Trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”

Trong chương 20 của Phúc âm Giăng, tác giả đã nói rõ lý do khiến ông viết ra sách này. Đó là “để người đọc tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và khi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”

Bây giờ tôi xin phép được phân biệt giữa tin và nghi ngờ. Nghi ngờ nói: Tôi không tin được. Tôi thấy có quá nhiều điều vô lý ở đây. Sự vô tín nói: Tôi sẽ không tin. Đấy là vấn đề đạo đức. Có những lúc bạn và tôi phải đối diện với những tình huống hoặc hoàn cảnh khó cho chúng ta hoàn toàn tin một điều gì đó. Nhưng cũng có những người quyết định không tin và họ có thể đưa ra đủ thứ lý do để biện minh cho thái độ không chịu tin của mình.

Người ta có quyền nghi ngờ, và có những sự nghi ngờ chính đáng. Nhưng nói rằng “Tôi sẽ không tin cho đến khi tôi có được chứng cớ mà tôi đòi hỏi,” thì thưa bạn, tôi xin nói thế này. Nếu bạn trông đợi Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ nào đó trước khi bạn tin nhận Chúa Jê-sus là Cứu Chúa của mình, thì bạn có thể sẽ chẳng bao giờ tin nhận Ngài được, vì Đức Chúa Trời không bị buộc phải thực hiện bất cứ phép lạ nào để thuyết phục bạn. Với một người không muốn tin thì ngay cả phép lạ cũng không ảnh hưởng đến họ.  Vào thời Chúa Jê-sus, Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ ngay trước mắt của nhiều người, nhưng họ vẫn không tin, mà còn xúc phạm Ngài bằng cách cho rằng Ngài là quỷ. Không phải phép lạ thuyết phục người ta tin, mà là Đức Thánh Linh hành động trong lòng người ta để họ quay lại với Chúa Cứu Thế.

Danh của Chúa Cứu Thế Jê-sus cho chúng ta biết Ngài là Đấng như thế nào. Khi nói về Chúa Jê-sus, chúng ta không chỉ nói về con người bình thường vì người ta có những phản ứng hoàn toàn trái ngược đối với Ngài. Khi bạn nhắc đến danh xưng Jesus, thì cũng giống như ném một que diêm vào xăng. Người ta sẽ bùng lên. Có một điều gì đó về danh Jê-sus gây khó chịu cho họ. Họ giận dữ, chống đối. Họ sẽ khởi sự lên án bạn là đang áp đặt tôn giáo của mình lên trên họ, trong khi điều bạn đang làm chỉ là cho họ biết rằng Ngài là Cứu Chúa của bạn và Ngài đã thay đổi cuộc đời của bạn. Danh xưng Jesus ảnh hưởng thật mạnh mẽ. Một mặt có những người sẵn sàng chết vì nó.  Mặt khác lại có những người sẵn sàng ra tay sát hại người khác vì cớ nó. Vì sao? Đơn giản chỉ vì nó là danh xưng có một không hai.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký