Tinh thần chinh phục - 1

Kinh thánh: Phi-líp 3:7-10

Mục tiêu của Đức Chúa Trời là làm sao để bạn và tôi phát huy được tối đa tiềm năng mà mỗi người tín đồ đều có.

Trong Kinh thánh, chúng ta thấy có ghi lại những con người biết đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, và rồi dấn thân để đạt đến mục tiêu đó.

Hôm nay, Mục sư diễn giả sẽ tập chú vào một trong những con người như thế, đó là sứ đồ Phao-lô. Mục tiêu của Phao-lô là truyền bá Tin Lành về Chúa Cứu Thế Jê-sus cho người chưa tin vào thời của ông. Công tác này được tiến hành dưới nhiều hình thức – rao giảng cho dân chúng, thành lập Hội thánh, gây dựng tín đồ. Phao-lô được thôi thúc phải đạt đến mục tiêu và ông không để cho bất cứ điều gì xen vào gây trở ngại cho mình.

Làm thế nào để phát triển cho mình một  TINH THẦN CHINH PHỤC tương tự

Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một cuộc đời. Cuộc đời này không phải để cho bạn tiêu pha cho hết, mà là để đầu tư. Theo Lời Chúa dạy thì trong tương lai, mỗi người chúng ta sẽ phải khai trình về cuộc đời của mình – về cách chúng ta sử dụng đời sống chúng ta. Những điều chúng ta đã nói, những việc chúng ta đã làm – chúng ta sẽ phải khai trình tất cả. Nói chung, chúng ta sẽ tường trình lại cách chúng ta đầu tư cuộc đời của mình.

Để đầu tư hiệu quả, chúng ta phải đề ra các mục tiêu cho đời sống. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không muốn làm điều này là vì nó khiến chúng ta phải thay đổi để thích ứng. Phải chăng bạn sợ thay đổi? Sợ rằng Đức Chúa Trời có thể đòi hỏi mình một điều gì đó khiến mình không còn thoải mái nữa? Phải chăng bạn đang chìm ngập trong những thói quen nào đó mà bạn không dám thoát ra vì bạn đang cảm thấy dễ chịu trong những thói quen ấy?

Thưa bạn, đúng là đề ra các mục tiêu cho đời sống sẽ khiến bạn bị căng thẳng hơn, sẽ đòi hỏi bạn phải thay đổi, phải đoạn tuyệt với những thói hư tật xấu của mình. Khi bạn đề ra những mục tiêu cho cuộc đời của mình, dầu cho đó là mục tiêu trong công việc, trong sinh hoạt gia đình, hoặc trong đời sống thuộc linh, thì bạn sẽ kinh ngạc trước những gì Đức Chúa Trời khởi sự làm trong mọi mặt của đời sống bạn.

Đa số người sống mà không đặt ra cho mình mục tiêu nào cả. Họ có đủ thứ lý do để biện minh cho thái độ này. Họ nói:

“À, tôi không bao giờ hoàn thành được.”

“Tôi không có khả năng.”

“Tôi không có tài cán gì.”

“Tôi quá bận rộn trong đời sống.”

“Tôi không có chi để nương dựa thì làm được điều gì.”

Sai lầm lớn mà họ phạm phải là thế này: đó là họ đã đặt những mục tiêu dựa trên những gì họ có chứ không phải trên những gì Đức Chúa Trời có. Họ nghĩ rằng mình phải đạt được những mục tiêu đề ra dựa vào khả năng của mình chứ không phải vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, dựa trên ý tưởng riêng của mình chứ không phải trên mục đích cao cả của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của họ. Nhưng khi bạn và tôi khởi sự đề ra những mục tiêu trong đời sống dựa trên mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời, trên ý muốn của Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta có được đặc ân – xin bạn lưu ý – chúng ta có được đặc ân là đời sống chúng ta có thể nối kết vào nguồn cung cấp vô tận của Đức Chúa Trời để hoàn thành những mục tiêu đó.

Sứ đồ Phao-lô là một người sống có mục tiêu rõ ràng. Khi bạn đọc các thư tín của ông, thì bạn sẽ thấy rõ điều này. Và mục tiêu cao nhất của đời sống Phao-lô, mục tiêu tối thượng của ông trong cuộc đời này được ghi trong thư Phi-líp chương 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số câu trong Phi-líp chương 3 này, bắt đầu từ câu 7. Trong câu 7, cũng như trong các câu 12-14, chúng ta thấy được TINH THẦN CHINH PHỤC của sứ đồ Phao-lô.

Đây là một con người biết phải làm gì để đạt được mục tiêu. Ông có tinh thần của một người phấn đấu, một người biết cách để thành công. Sau khi cho các độc giả tại Phi-líp biết ông có rất nhiều điều có thể khoe khoang về mình, nhưng sẽ không làm như thế, Phao-lô viết trong câu 7 như sau:

[7] “Nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.

Rồi trong câu 8, ông nói thêm:

[8] “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ…

Sang câu 10-11, Phao-lô nói rõ về một trong những mục tiêu mà ông theo đuổi trong đời sống:

[10] “… Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,

[11] “mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. ”

Như thế, ao ước lớn nhất của vị sứ đồ là kinh nghiệm Chúa Cứu Thế Jê-sus trong quyền năng phục sinh của Ngài. Khi nói “mong cho tôi được sống lại trong kẻ chết” trong câu 11, Phao-lô không nói về sự sống lại của thân thể người chết sau này, vì ông hoàn toàn tin chắc và không chút nghi ngờ về điều đó. Điều mà ông muốn đề cập đến ở đây là sự hiệp làm một với Chúa Cứu Thế, để khi Chúa Cứu Thế chết, thì ông cũng chết; khi Ngài được chôn, ông cũng được chôn; khi Ngài sống lại, thì ông cũng đồng sống lại; và vì Ngài hiện là một Chúa phục sinh đang sống, nên Ngài đang sống trong ông.

Phao-lô nói: Đây chính là ao ước lớn nhất của lòng tôi. Đây là mục tiêu vượt hơn bất cứ mục tiêu nào khác trong đời sống tôi; và mục tiêu này là sao cho tôi được biết Chúa Cứu Thế Jê-sus trong quyền năng phục sinh của Ngài.

Ý của Phao-lô có thể diễn lại như sau: Tôi khao khát được kinh nghiệm Chúa Cứu Thế Jê-sus một cách đầy trọn khi yên nghỉ và nương dựa vào Ngài… Tôi muốn biết những gì mà Chúa Cứu Thế Chúa Jê-sus có thể làm trong đời sống của một cá nhân. Tôi muốn kinh nghiệm Ngài ở mức độ cao nhất với tư cách là con của Đức Chúa Trời.

Thưa bạn, nếu điều này trở thành mục tiêu của bạn và tôi, nếu đó thực sự là điều chúng ta muốn đạt đến trong đời sống, thì chúng ta không thể nào sống cuộc đời Cơ-đốc của mình một cách thụ động. Chúng ta không thể nào làm công việc Chúa một cách cầm chừng được. Người bị nung đốt bởi một mục đích sống, người sống với một mục tiêu, thì người ấy lúc nào cũng hoạt động theo một phương hướng rõ ràng, cụ thể. Phao-lô nói: Đối với mọi thứ mà tôi nghĩ đến trong đời sống, điều khiến tôi nôn nao nhất, điều nung đốt tôi, điều thúc đẩy tôi, điều khuấy động tôi nhiều nhất chính là lòng khao khát mãnh liệt muốn được kinh nghiệm Chúa Cứu Thế trong quyền năng sự sống phục sinh của Ngài, để giúp tôi phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký