Tinh thần chinh phục - 3

Kinh thánh: Phi-líp 3:7-10

Đặc điểm thứ ba mà tôi muốn các bạn lưu ý về tinh thần chinh phục của Phao-lô ở đây, đó là tin tưởng. Ông viết trong câu 12:

[12] “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu nhưng tôi đương chạy hầu cho…”thế nào? Hầu cho giựt được – hầu cho bắt được nó, nắm được nó, đạt được nó.

Chúng ta có thể diễn lại ý của vị sứ đồ như sau: Tôi tin tưởng rằng nếu cứ tiếp tục tiến tới theo hướng này thì sẽ có lúc tôi đến nơi và đạt được những gì lòng mình ao ước; tôi sẽ cứ tìm hiểu, học hỏi, theo đuổi cho đến khi tôi được biết Chúa Cứu Thế một cách rõ ràng và kinh nghiệm được tiềm năng mà Đức Chúa Trời ban cho tôi là một đầy tớ và một người con của Ngài, cho đến khi tôi khởi sự nếm trải được niềm vui vì biết được những gì Chúa Cứu Thế Jê-sus có thể thực hiện trong cuộc đời của một con người.

Tinh thần chinh phục là một tinh thần tin tưởng và chiếm lĩnh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng ở trong tôi, điều giúp tôi bất khả chiến bại khi tôi làm theo ý muốn của Ngài. Những gì mà bạn cần phải đoan chắc đó là làm sao các mục tiêu của bạn phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Mục đích mà Ngài dành cho mỗi người mỗi khác. Một số người có những mục tiêu to lớn trong công việc kinh doanh của mình. Một số khác có những mục tiêu to lớn trong đời sống tâm linh. Nói như thế không có nghĩa là những người hoạt động kinh doanh không có những mục tiêu thuộc linh, mà tôi chỉ muốn nói là những mục tiêu cũng như phương cách mà Đức Chúa Trời sử dụng để làm cho đời sống chúng ta lớn lên về mặt thuộc linh rất khác nhau. Vấn đề là Đức Chúa Trời có thể làm gì trong đời sống của bạn nếu bạn thật lòng thưa với Ngài: “Lạy Chúa, đây là toàn bộ cuộc đời của con. Con xin dâng nộp hết cho Ngài không chút nghi ngại. Tất cả đều là của Ngài, con hoàn toàn không còn nắm giữ lại bất cứ điều gì.”

Theo bạn nghĩ thì Đức Chúa Trời sẽ làm gì trong đời sống của bạn? Tôi xin thưa với bạn điều này – đó là hết thảy chúng ta đều sẽ kinh ngạc trước những gì mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho mình.

Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Phao-lô trong Phi-líp 3:12:

[12] “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu nhưng tôi đương chạy…

Đương chạy hay là “tiếp tục chạy” tức là cứ chạy. Đây là một từ ngữ chỉ quyết tâm.

Ý của Phao-lô là thế này: Tôi sẽ vận dụng tất cả sức lực của mình, từng đường gân, thớ thịt để hăm hở theo đuổi mục tiêu rõ ràng trong đời sống của tôi.

Phải chăng bạn không muốn cuộc đời của mình cứ trôi qua đều đều một cách đơn điệu? Vâng, nếu có điều gì đó khiến bạn tập chú vào Đức Chúa Trời và nung đốt bạn, thì thưa bạn, mọi phương diện của đời sống bạn sẽ đổi khác. Vẻ mặt bạn sẽ đổi khác, thái độ của bạn sẽ đổi khác, cách nói năng của bạn… – nói chung, mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng đây là lại vấn đề đối với một số người – họ không chịu được sự thay đổi. Họ không muốn có thay đổi. Và hậu quả là gì? Cuộc đời họ cứ trôi dạt đi mà không có một chủ đích nào rõ ràng.

Thế nên phải quyết tâm. Xin bạn lưu ý. Khi tôi quyết tâm sống có mục tiêu, thì Đức Chúa Trời có phần của Ngài, và tôi có phần của tôi. Phần của Đức Chúa Trời là tỏ cho tôi biết mục tiêu là gì. Phần của Ngài là nguồn cung ứng cho tôi. Còn phần của tôi là lựa chọn. Tôi phải tự mình quyết định thực hiện những gì Đức Chúa Trời bày tỏ bất chấp mọi trở lực.

Và quyết tâm điều đương nhiên khi một người đã cam kết. Khi chúng ta cam kết một điều gì đó thì chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Điều mà tôi cam kết chính là mục tiêu để tôi đầu tư cuộc đời của mình, sau khi tôi đã xét kỹ và thấy đó là điều chính đáng.

Tinh thần chinh phục là tinh thần kiên trì. Phao-lô nói: “Tôi cứ chạy, tôi tiếp tục chạy, sao cho cho giựt được…” (c.12), rồi ông tiếp trong câu 15: “… Những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó.”

Cứ lao về phía trước, cứ sốt sắng theo đuổi những điều ở trước mặt và quên đi những sự ở đằng sau. Đó là thái độ chúng ta cần phải có, theo như lời của Phao-lô, và “nếu anh em tưởng đàng khác Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em.”

Chẳng hạn, có người nói: “Được, tôi sẽ đặt ra những mục tiêu, nhưng giả sử tôi đặt sai mục tiêu thì sao?” Thì Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho bạn biết mục tiêu đó sai. Ngài sẽ khiến bạn đi đúng đường trở lại. Nhưng cần phải kiên định. Hết thảy chúng ta có thể kiên định khi mục tiêu đòi hỏi.

Bây giờ, tôi xin hỏi bạn câu này: Bạn có thấy một điều gì đó khuấy động, thúc đẩy mình hay không? Hiện có điều gì trong đời sống của bạn mà bạn thấy đáng để bạn đầu tư – đáng cho bạn dốc hết tâm lực để hoàn thành, đáng cho bạn kiên tâm bền chí theo đuổi cho đến cùng, hay không? Phao-lô đã không bỏ cuộc vì cớ bị đòn vọt. Ông đã không bỏ cuộc vì chịu sỉ nhục. Ông không nói: “Tôi sẽ nghỉ. Ôi, lạy Chúa, nếu Ngài không thể làm khá hơn thì con sẽ nghỉ.”

Ông không nói như thế. Bạn có biết vì sao không? Vì ông đang nhắm đến một mục tiêu mà ông biết là đáng để mình đầu tư cuộc đời của mình, cũng như đáng để ông chịu chết vì nó, nếu cần.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký