Tinh thần chinh phục - 4

Kinh thánh: Phi-líp 3:7-10

Không những cần phải kiên định, mà còn phải khiêm tốn nữa. Phao-lô nói:

Không phải tôi đã giựt giải rồi” (c. 12)

Rồi trong câu 13, ông nhắc lại:

Về phần tôi, tôi không tưởng đã đạt đến mục đích.”

Xin bạn lưu ý. Sự thành công không đến với người kiêu căng, tự phụ, lúc nào cũng khoe khoang, lúc nào cũng nói: “Hãy xem đây. Hãy nhìn những thành tích của tôi.”

Có thể một số người vẫn gọi đó là thành công. Nhưng đó không phải là thành công đích thực. Một người chỉ thành công khi người ấy sống trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, đang hoàn thành mục đích của Ngài dành cho cuộc đời của mình và không khoe khoang về quá khứ. Người ấy phải có tâm tình khiêm tốn. Phao-lô nói: “Tôi được như thế này đây, nhưng tôi vẫn chưa đạt đến đích.”

Vâng, đấy chính là thái độ khiêm tốn.

“Tôi đang hướng đến điều đó, nhưng tôi vẫn chưa đạt được.”

“Tôi nhắm đến việc đó, nhưng tôi vẫn chưa hoàn tất.”

“Tôi gặp một số thất bại, chứ chưa đạt đến mục tiêu đâu.”

Bao lâu mà bạn suy nghĩ một cách khiêm tốn, thì cánh tay yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên bạn để ban phước cho bạn.

Cuối cùng, tôi muốn đề cập thêm một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất, đó là hãy quên đi quá khứ. Phao-lô viết:

Tôi cứ làm một điều: Quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đàng trước.”

Vâng, tinh thần chinh phục là một tinh thần sẵn sàng quên đi những gì thuộc quá khứ. Nhưng làm sao quên được? Cách duy nhất để bạn có thể quên là hãy sẵn sàng tha thứ.

Thái độ oán giận, thái độ cay đắng, thái độ thiếu tha thứ sẽ ngăn trở bạn đạt đến những mục tiêu của mình trong đời sống.

Một trong những lý do chính khiến nhiều người chẳng bao giờ thành đạt được điều gì trong cuộc đời là vì họ cứ kéo lê những nỗi đau, những oán giận, những cay đắng – nói chung là một thái độ thiếu tha thứ – trong suốt cuộc đời của mình. Bạn có biết những điều này tai hại như thế nào không? Chúng sẽ vô hiệu hóa quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của bạn. Khi bạn cứ kéo lê theo mình sự oán giận, cay đắng, và thái độ thiếu tha thứ, thì chính bạn sẽ bị hủy diệt. Những điều đó sẽ khiến bạn phân tâm, sẽ gặm nhấm năng lực của bạn, sẽ tạo cho bạn những cảm giác và thái độ tiêu cực, cản trở bạn xây dựng những mối liên hệ với những người mà bạn cần đến để hoàn thành các mục tiêu của mình. Vâng, sự oán giận, cay đắng và thái độ không sẵn sàng tha thứ sẽ gây tác hại như vậy.

Xin bạn lưu ý. Bạn không thể quên đi những điều mà bạn chưa sẵn sàng tha thứ. Phao-lô nói ông “quên lững những sự ở đằng sau.”

Lý do khiến nhiều người không thể đặt ra mục tiêu, không thấy hứng khởi, không thể chú tâm vào đó, không bị nung đốt bởi nó, không thể có một mục đích kiên định, là vì họ cứ kéo lê theo mình những thứ rác rưởi này – sự oán giận, cay đắng, thái độ không chịu tha thứ, là những điều khiến họ bị chia trí. Họ thắc mắc: “Vì sao mình sống mà không đạt được điều gì cả. Vì sao tôi rối bời lên thế này? Vì sao tôi thế này, vì sao tôi thế khác?”

Tôi sẽ giải thích cho bạn vì sao. Ngay hôm nay, bạn cần tự hỏi mình điều này: “Phải chăng trong tôi đầy dẫy những oán giận và cay đắng? Phải chăng tôi chưa có tinh thần sẵn sàng tha thứ?”

Tôi không cần biết bạn đã làm những gì. Tôi không cần biết người ta đã gây cho bạn điều gì. Dầu là gì đi nữa thì cũng chẳng mấy quan trọng. Có thể trường hợp của bạn là vô cùng tệ hại. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn trầm trọng. Có thể bạn đã phải chịu những điều không thể diễn tả được, và ai nghe biết cũng đều đồng tình: “Vâng, người kia thật quá quắc.”

Nhưng, thưa bạn, bạn cần phải quyết định. Bạn có sẵn sàng từ bỏ sự tổn thương đó, sự oán giận đó, sự cay đắng đó để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình không? Hay bạn cứ mãi ôm lấy những rác rưởi ấy, để rồi một ngày kia khi ra mắt Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bảo: “Đây là điều đáng ra con đã có thể làm, nhưng con xem đống rác rưỡi mà con đã kéo theo mình suốt cả cuộc đời kia kìa – oán giận này, cay đắng này, thiếu tinh thần tha thứ này.”

Thế nên để có tinh thần chinh phục, bạn cần phải quyết định quên đi những sự đằng sau mà vươn tới trước với một tâm trí tập trung hoàn toàn.

Trong sứ điệp hôm nay, Mục sư diễn giả đã nhấn mạnh chúng ta cần tha thứ và quên đi những việc thuộc quá khứ để có thể đạt đến mục tiêu của mình. Một khi bạn đã học biết buông ra những điều không đáng nắm giữ, thì bạn sẽ được tự do để hoàn thành những mục tiêu mà Đức Chúa Trời dành cho bạn, những mục tiêu sẽ tôn cao Ngài và đem lại cho bạn sự thỏa nguyện.

Trong những lúc khó khăn, điều quan trọng là người tín đồ cần tập chú vào những gì Đức Chúa Trời đang làm thay vì nghịch cảnh chung quanh. Trong I Phi-e-rơ 1:6-9, chúng ta đọc thấy như sau: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký